Blockbusters Drop – en helt annerledes automatopplevelse!

Nye kasinoer 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1 plass! Enorme jackpotter!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2 plass i rangeringen

Dina största filmupplevelser. Först.

Köp och hyr dina premiärfilmer på Blockbuster –

och se dem på Apple TV, mobil, PC, PlaySation, surfplatta och Smart TV.

Vi har ett stort urval – mer än 7000 filmer

Dine største filmoplevelser. Først.

Køb og lej dine premierefilm på Blockbuster –

og se dem på Apple TV, Mobil, PC, PlayStation, Tablet og Smart TV.

Vi har et kæmpe udvalg – over 10.000 film.

Marvel-tilbud! Køb nu til nedsat pris!

Find din favorit-genre

Er du i tvivl om hvilken film du skal se?

Køb et klippekort og få rabat på dine filmoplevelser. Brug klippekortet direkte i app´en på SmartTV, iPhone og iPad.

Følg os på Facebook og hold dig opdateret på de seneste film, deltag i konkurrencer og meget mere.

Få fantastiske filmoplevelser med Blockbuster. Både via computer, Smart TV, Apple TV, tablet, mobil, PlayStation, samt Chromecast og AirPlay.

Nye kasinoer 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1 plass! Enorme jackpotter!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2 plass i rangeringen

Blockbusters Sikkerhetspolitikk

Personopplysninger (persondata, personlige opplysninger) er opplysninger som kan knyttes til en bestemt person (’den registrerte’), som f.eks. navn, adresse, telefonnummer og e-post.

Blockbuster er ansvarlig for å sikre at dine personopplysninger er beskyttet når du bruker våre tjenester eller besøker våre butikker og hjemmesider.

I Blockbuster følger vi disse prinsippene:

 • Dine personopplysninger skal behandles på en lovlig og åpen måte.
 • Vi samler inn eller oppretter personopplysninger med et spesifikt og berettiget formål som er tydelig kommunisert.
 • Vi samler inn eller oppretter bare opplysninger som er relevante og begrenset til det som er nødvendig for formålet.
 • Opplysningene er korrekte og holdes ajour.
 • Vi oppbevarer bare opplysningene så lenge det er nødvendig for at vi kan behandle dem, eller så lenge det kreves av forordningen og loven.
 • Opplysningene behandles med nødvendige sikkerhetsforanstaltninger.

Blockbusters behandlingsansvarlige (link til Ordliste og definisjoner) er ansvarlig for at disse prinsippene er oppfylt både i Blockbuster, hos våre underleverandører eller partnere, og hos de instanser som opplysningene måtte bli overført til.

Denne personvernpolicyen er i overensstemmelse med EUs generelle personvernforordning, den danske databeskyttelsesloven og annen relevant lovgivning. Personvernpolicyen og tilknyttede sider, f.eks. produkt- eller tjenestebeskrivelser, gjelder for Blockbuster og all håndtering på vegne av eller for Blockbuster.

Hvert selskap i TDC Group har sin egen personvernpolicy, som du kan finne på de enkelte selskapenes hjemmesider eller via TDC Groups hjemmeside.

Hvem kan du kontakte?

Hvis du har spørsmål om denne personvernpolicyen, om hvordan vi behandler dine opplysninger, eller hvis du har klager, er du velkommen til å kontakte vår kundeservice.

Hvis du mener eller kan bekrefte at det har skjedd et brudd på reglene om behandling av personopplysninger, kan du også kontakte kundeservice.

Kundeservice sender eventuelle spørsmål og klager videre til vår personvernrådgiver hvis problemet ikke kan løses av kundeservice.

Innhold

I vår personvernpolicy kan du lese om:

 • Hvilke personopplysninger samler vi inn, hvordan samler vi dem inn og hvordan bruker vi dem?
 • Hvem har tilgang til dine opplysninger, og hvor lenge oppbevarer vi dem?
 • Hvordan beskytter vi dine opplysninger?
 • Dine rettigheter.
 • Generell informasjon om datasikkerhet og sikkerhetspolicyer i TDC.
 • Hvem skal du kontakte hvis du har spørsmål eller forespørsler?
 • Ordliste og definisjoner.

2 Hvilke personopplysninger samler vi inn, hvordan samler vi dem inn og hvordan bruker vi dem?

Blockbuster samler inn personopplysninger for å kunne levere produkter og tjenester til deg og for å forbedre våre produkter og tjenester. Opplysningene innsamles eller opprettes når du f.eks. besøker våre hjemmesider (cookies), deltar du i undersøkelser, registrer deg som
ny kunde eller bruker ​​våre produkter eller tjenester. Vår kundereise nedenfor illustrerer de forskjellige trinnene det krever å levere vår tjeneste til deg:

Jeg bruker

Jeg registrerer meg / endrer

Jeg bruker

Jeg betaler

Jeg har et problem

Jeg deler

Jeg går ut av

Nedenfor kan du finne generell informasjon om hvordan vi samler inn og behandler dine personopplysninger i de forskjellige delene av kundereisen, og du kan også finne detaljer om de forskjellige former for behandling av opplysninger.

Trinn 1: Jeg undersøker

Hvis du registrerer deg hos Blockbuster, innsamles og registreres personopplysninger om deg som kunde for å forbedre de tjenestene og produktene vi tilbyr deg. Det gjør vi på bakgrunn av vår såkalte ’berettigede interesse’, ønske om å tilby våre kunder best mulige produkter og tjenester, hvor vi blant annet bruker Business Intelligence (BI).

Vi sender deg bare markedsføringmateriale for å informere deg om våre tilbud hvis du på forhånd har gitt oss ditt samtykke og dermed sagt ok til det. Vi bruker dine kundeopplysninger på områder som kreditt, strategi, produktutvikling, markedsføring og salg.

De opplysningene vi samler til disse formålene, er typisk navn, e-post, og kundenummer. Opplysningene samler vi inn primært gjennom våre systemer og våre nettsider. I noen tilfelle samler vi inn opplysningene f.eks. gjennom en konkurranse der du har gitt tillatelse til at en tredjepart kan gi dine opplysninger videre til oss.

Opplysningene håndteres primært i Blockbuster og TDC Group, men vi benytter oss noen ganger av underleverandører eller eksterne partnere til å sende deg reklamer, lage kundeundersøkelser mv.

Som beskrevet er de annonsene og tilbudene som vi sender til deg via telefon, brev eller e-post, basert på ditt samtykke. Det betyr at du kan velge å ikke motta denne type informasjon.

Trinn 2: Jeg registrerer meg / endrer

Når du leier eller kjøper et produkt via Blockbuster, samler vi inn og behandler noen opplysninger om deg for å kunne opprette din ordre, levere eller endre det ønskede produktet og for å kunne lage en korrekt regning til deg. Vårt juridiske grunnlag for å samle inn disse opplysningene er for det meste basert på en kontraktsmessig forpliktelse eller en berettiget interesse av å oppfylle våre kunders forventninger.

De opplysningene vi samler inn til disse formålene, er typisk navn, kundenummer og e-post. Vi samler som regel inn opplysningene direkte fra deg som kunde via e-post eller gjennom vår Facebook-side.

Blockbuster tar seg av all ordrehåndtering, mens levering, installasjon og utførelse av ordren kan håndteres av underleverandører, avhengig av hvilken type produkt eller tjeneste du har bestilt. Vi har naturligvis en databehandleravtale med våre underleverandører for å sikre at de lever opp til EUs krav til håndtering av personopplysninger. Håndtering av personopplysninger i forbindelse med levering er beskrevet for hvert produkt eller tjeneste i trinn 3: ’Jeg bruker’.

Trinn 3: Jeg bruker

Trinn 3: ”Jeg bruker” dekker fire områder:

 • Jeg bruker, som handler om behandlingen av opplysninger som oppstår når du bruker et produkt eller en tjeneste.
 • Jeg betaler, som handler om å betale for bruken av ​et produkt eller en tjeneste (fakturering).
 • Jeg har et problem, som handler om å gi deg støtte hvis du opplever problemer med et produkt eller en tjeneste.
 • Jeg deler, som handler om enhver handling som involverer sosiale medier, f.eks. Facebook.

Jeg bruker

Her samler vi inn opplysninger om ditt forbruk, altså hvilke filmer du har leid, kjøpt eller gjort til favoritter som kunde hos Blockbuster. Det gjør vi bl.a. for å kunne levere den tjenesten du har etterspurt, og for å kunne sikre et korrekt grunnlag for din regning. Vårt juridiske grunnlag for denne innsamlingen av opplysninger er både kontraktsmessige forpliktelser og vår berettigede interesse.

Som bruker kan du logge på med et tredjepartsprodukt (Facebook), og Blockbuster kan bruke tredjepartsverktøy til markedsføring gjennom bruk av opplysninger som er samlet inn av tredjepart.

Når du tar et av ​​våre produkter eller tjenester i bruk, har vi bare behov for noen av de opplysningene du ga oss da du meldte deg inn (trinn 2). Vi samler inn stedsdata for å kunne etterleve en rettighetspolicy i form av et krav om avspilling innenfor et geografisk område.

Den type opplysninger vi samler inn eller skaper, og hvordan vi håndterer og beskytter dem, er beskrevet i detalj for hvert produkt og/eller tjeneste under Produkter og tjenester.

Jeg betaler

Vi tilbyr at du kan lagre dine betalingsopplysninger slik at du lettere kan leie eller kjøpe film fremover. Blockbuster samler inn dine opplysninger for å kunne sende deg en regning. Vi lagrer historiske økonomiske data av hensyn til toll og skatt, data som er tilgjengelig for deg på hjemmesiden som en del av dataportabilitet. Historiske data lagres i 5 år.

De opplysningene vi normalt samler inn til disse formålene, er navn, e-post og eventuelle betalingsopplysninger. Opplysningene er basert på ditt kundeforhold, og vi behandler dem i våre systemer.

Vår finansavdeling kan i forbindelse med regnskapsprosesser (f.eks. fakturering), sende den relevante informasjonen som skal brukes, til vår 3.part underleverandør, som godt kan være utenfor EU.

Jeg har et problem

Her hjelper vi deg med å få svar på de spørsmålene du måtte ha i forbindelse med ditt abonnement eller din tjeneste hos Blockbuster. Det kan være spørsmål til regningen hvis du ønsker å klage, eller hvis du har bruk for hjelp. Vårt juridiske grunnlag kan både være en kontraktsmessig forpliktelse og en berettiget interesse, alt etter hvilken støtte vi gir deg som kunde. Vi yter som hovedregel fjernstøtte der vi forsøker å hjelpe deg via den kanalen du kontakter oss gjennom, f.eks. via e-post eller via Facebook.

De personopplysningene vi behandler i tillegg til dette, avhenger av hva henvendelsen dreier seg om. Hvis den f.eks. dreier seg om regningen din, vil vi samle inn opplysninger om ditt forbruk, dine regninger og betalingsforhold. Hvis din forespørsel dreier seg om noe spesifikt innhold, vil vi søke på opplysninger om det aktuelle innhold. Opplysningene samler vi inn gjennom våre systemer i Blockbuster og TDC Group.

Noen av våre underleverandører som hjelper oss med å løse dine problemer, kan befinne seg utenfor EU. Du kan lese mer om dette under Tilgang og deling av opplysninger. Under Produkter og tjenester kan du lese mer om noen av ​​dine personopplysninger gis videre til en underleverandør, og om denne underleverandøren befinner seg utenfor EU.

Jeg deler

Her gir vi støtte til deg som kunde eller potensiell kunde via sosiale medier eller bruker sosiale medier som markedsføringplattform. Hvis du har bruk for støtte, ber vi deg kontakte Blockbuster på samme måte som under ’Jeg har et problem’. I markedsføringssammenheng bruker vi dine kundeopplysninger til å velge ut målgrupper som er relevante for vårt markedsføringmateriale og bannervisning. Vårt juridiske grunnlag for en slik målrettet bannerannonsering og annonseplassering er Blockbusters berettigede interesse.

De opplysningene vi vanligvis bruker til disse formålene, er navn, e-post og telefonnummer. Vi bruker opplysningene, som vi samler inn gjennom våre systemer, til å gjøre markedsføringsmaterialet så relevant som mulig for deg som kunde.

Trinn 4: Jeg går ut av

Her har du som kunde valgt å stoppe din konto hos Blockbuster. Vi behandler derfor dine opplysninger for å kunne slette din tilgang til Blockbusters tjenester. Det er en kontraktsmessig forpliktelse som danner grunnlag for denne behandlingen.

Når vi sletter kontoen din, sletter vi de opplysningene som ikke lenger er nødvendige. Hvilke opplysninger det dreier seg om, avhenger av de enkelte produkter og tjenester. Du kan finne spesifikasjonene under Produkter og tjenester. Når vi har slettet en konto, kan ikke handlingen angres, og kontoen kan ikke gjenopprettes.

2.1 Produkter og tjenester

Her kan du finne mer informasjon om, hvordan vi håndterer dine personopplysninger for et bestemt produkt og/eller en tjeneste:

2.2 Samtykke

Noen former for behandling av opplysninger krever et klart samtykke fra deg, f.eks. behandlinger som ikke er nødvendige for at vi skal oppfylle en kontrakt, eller av ikke-juridiske grunner som markedsføring og kundeundersøkelser. I disse situasjonene har vi bruk for ditt samtykke til at vi samler inn og behandler dine personopplysninger. I samtykket er det uttrykkelig angitt hvilke opplysninger vi behandler, hvordan vi gjør det og hvorfor. Det fremgår også hvor lenge ditt samtykke gjelder.

Som registrert har du alltid rett til å trekke ditt samtykke tilbake. Blockbuster sikrer at det er like enkelt å trekke et samtykke tilbake, som det er å gi samtykke.

Blockbuster oppbevarer dokumentasjon for å bevise at du har gitt samtykke til at vi kan behandle dine personopplysninger.

3 Hvem har tilgang til dine opplysninger, og hvor lenge oppbevarer vi dem?

3.1 Tilgang til og deling av opplysninger

For å sikre at bare relevante personer har tilgang til dine personopplysninger når vi hjelper deg i et av trinnene i Blockbusters kundereise, har vi innført strenge tilgangsbegrensninger til de systemene der opplysningene blir oppbevart og behandlet.

Det betyr at en medarbeider ikke har tilgang til dine opplysninger med mindre han eller hun skal utføre en oppgave som er nødvendig for å gi deg en tjeneste eller et produkt. Avhengig av hvilken oppgave som skal utføres, får medarbeideren bare tilgang til de opplysningene som er nødvendige for å utføre oppgaven. Vi krever også at våre partnere og underleverandører er like restriktive hvis de håndterer dine personopplysninger på våre vegne.

Vi deler unntaksvis opplysninger med partnere og underleverandører i følgende situasjoner:

 • Blockbuster benytter tjenester fra underleverandører som i den forbindelse behandler dine opplysninger, og vi overfører bare de opplysningene de trenger for å utføre sin del av oppgaven. Vi sikrer også at underleverandøren eller partneren behandler opplysningene på en sikker og fortrolig måte, og at de følger våre instruksjoner.
 • Med ditt samtykke: Vi deler bare personopplysninger med virksomheter, organisasjoner eller personer utenfor Blockbuster når du har gitt ditt samtykke til det.
 • Av juridiske årsaker: For å kunne overholde lovgivning, annen regulering, rettslige prosesser eller for å etterkomme berettigede anmodninger fra offentlige myndigheter.
 • For å kunne håndheve vår tjenestevilkår, deriblant når vi skal undersøke potensielle overtredelser.
 • For å kunne oppdage, forhindre eller på annen måte adressere svik, sikkerhetsproblemer eller tekniske problemer.
 • For å kunne beskytte oss mot rettighets- eller sikkerhetsbrudd og mot skade på TDC Groups eller filmselskapenes eiendom, våre brukere eller offentligheten, slik det kreves i lovgivningen eller som ellers er tillatt.

Du kan lese mer om hvilke typer opplysninger som overføres til hvilke typer underleverandører under Produkter og tjenester.

3.2 Oppbevaring av opplysninger

Blockbuster ønsker ikke å lagre dine opplysninger lenger enn loven krever, enn det er nødvendig for å kunne levere vår tjeneste til deg, eller enn det er nødvendig for å kunne spore dine opplysninger i tilfelle av hendelser, tvister osv.

Vi har en generell policy om hvor lenge vi lagrer bestemte typer opplysninger, men det kan likevel være unntak fra policyen, så vi anbefaler at du ser på beskrivelsene under Produkter og tjenester, som inneholder informasjon om hvor lenge opplysningene lagres for hvert produkt eller tjeneste.

Vi ønsker også å sikre at datalagringstiden (den perioden vi lagrer dine opplysninger) som gjelder for våre egne systemer, også gjelder for våre underleverandører. De ønsker ikke å lagre dine opplysninger lenger enn vi gjør.

4 Hvordan beskytter vi dine opplysninger?

For at sikre at behandlingen av ​​dine opplysninger skjer på en sikker måte, har vi implementert et informasjonssikkerhetsstyringssystem basert på best practice ISO27001 og F & P (Forsikring & Pensjon)-standarden. Dette system omfatter styring, prosesser og andre administrative, tekniske og fysiske kontroller som sikrer at Blockbusters IT-miljø er sikkert, både fra et fortrolighets-, integritets- og tilgjengelighetsperspektiv.

VI legger også særlig vekt på de systemene og applikasjonene som behandler dine personopplysninger. For hvert av disse systemer har vi spesielle sikkerhetskrav og -kontroller. Du kan lese mer om disse kravene under Produkter og tjenester.

Sikkerhetskravene og -kontrollene gjelder både i Blockbuster og hos våre underleverandører slik at vi sikrer at hele ​tjenesteleverandørkjeden er sikker, og vi utfører revisjoner og sikkerhetskontroller.

Noen av våre tjenester er også sikkerhetssertifisert og underlagt eksterne ISAE-revisjoner.

De IT-miljøer, systemer og applikasjoner TDC Group og Blockbuster bruker til å levere kundeservice og produkter samt til oppbevaring eller behandling av personopplysninger, er vurdert og designet så de er så sikre som mulig.

5 Dine rettigheter

Vi respekterer dine rettigheter, og de opplysningene du gir oss, er dine.

Du har rett til å få tilgang til å få eksportert og begrense behandlingen av ​​dine opplysninger. Blockbuster handler i den forbindelse i overensstemmelse med EU-reglene og dansk lovgivning.

Folk har forskjellige behov for å beskytte sine personopplysninger. Vi anstrenger oss for å gjøre det tydelig hvilke opplysninger vi og vår betrodde partnere samler inn, slik at du har god mulighet for å benytte deg av din rett til å få innsyn i, korrigere (via selvbetjening), eksportere, slette eller begrense behandlingen av dine opplysninger.

5.1. Opplysningsplikt

Som Blockbuster-kunde har du rett til å få opplysninger om de personopplysningene som vi behandler. Blockbuster bestreber seg på at du via hjemmesiden kan få innsyn i alle registrerte opplysninger om deg.

De personopplysningene som Blockbuster kan gi deg opplysninger om, avhenger av hvilke tjenester og produkter du bruker. Du kan lese mer om følgende opplysninger under personvernpolicyen for de enkelte produktene:

 • Formålet med behandlingen.
 • Hvilke typer personopplysninger vi behandler.
 • Den organisasjon eller de enkeltpersoner som vil få tilgang til dine personopplysninger.
 • Hvor lenge vi lagrer personopplysningene.
 • Hvor vi har opplysningene fra hvis de ikke er samlet inn fra deg.
 • Om relevansen, detaljene og viktigheten av ​​profilering eller automatiserte beslutninger utført på bakgrunn av dine personopplysninger.

Du kan også be om å få en kopi av dine personopplysninger. Les mer under Rett til innsyn lengre nede på denne siden.

5.2. Rett til innsyn

Som kunde hos Blockbuster har du rett til å få dine personopplysninger tilsendt. For å beskytte personopplysningene dine må TDC Group bekrefte din identitet på en relevant måte før vi gir deg innsyn i dine opplysninger. Denne bekreftelsesprosessen gjennomføres via NemID/BankID.

I tilfelle Blockbuster behandler personopplysninger om deg, kan vi på din forespørsel sende deg informasjon om:

 • Formålet med behandlingen.
 • Hvilke typer personopplysninger vi behandler.
 • Den organisasjon eller de enkeltpersoner som vil få tilgang til dine personopplysninger.
 • Hvor lenge vi lagrer personopplysningene.
 • Hvor vi har opplysningene fra hvis de ikke er samlet inn fra deg.
 • Om relevans, detaljene og betydningen av ​​profilering eller automatiserte beslutninger på dine personlige data.

Du kan be om å få overført dine opplysninger ved å kontakte vår kundeservice. Vi vil behandle alle forespørsler raskest mulig og innen én måned får du en bekreftelse på at overføringen er skjedd, eller når vi forventer at den skjer.

5.3. Rett til å korrigere

Blockbuster sikrer at de oppbevarte og innsamlede personopplysningene er korrekte. I tilfeller der du mener at de er unøyaktige eller ufullstendige, oppfordrer vi deg til å benytte selvbetjeningen via hjemmesiden og rette dine opplysninger derfra.

Blockbuster har likevel rett til å avvise din anmodning hvis den er ubegrunnet, eller hvis vi gjentatte ganger mottar en anmodning fra deg. I slike tilfeller forbeholder vi oss retten til å ilegge et adminstrasjonsgebyr. Vi forbeholder oss også retten til å avvise din anmodning hvis den ikke har noe formål.

Du kan be om å få rettet dine opplysninger ved å kontakte vår kundeservice. Alle anmodninger vil bli behandlet hurtigst mulig, og innen en måned får du en bekreftelse på at dine opplysninger er blitt rettet, eller når vi forventer at det skjer.

5.4. Rett til sletting

Blockbuster har plikt til å følge dansk lovgivning om innsamling og oppbevaring av kontrakter og regninger. For personopplysninger som ikke er omfattet av loven, har Blockbuster en standard slettingspolicy for å sikre at ingen personopplysninger lagres lenger enn nødvendig.

Du har rett til å få dine personopplysninger slettet av TDC Group når:

 • Personopplysningene ikke lenger er nødvendige (hvis du ikke lenger er kunde hos Blockbuster og vi dermed ikke lenger har rett til å oppbevare opplysningene).
 • Du fremmer innsigelser og vi ikke har en berettiget grunn til å behandle dine opplysninger.
 • Opplysningene er blitt ulovlig behandlet.
 • Det finnes en juridisk forpliktelse i henhold til EU-regulering eller dansk lovgivning. Du har likevel ikke rett til å få slettet dine personopplysninger når behandlingen er nødvendig:
 • for å kunne utøve retten til ytringsfrihet og informasjon.
 • for å kunne overholde en lovmessig forpliktelse i henhold til EU-regulering eller dansk lovgivning.
 • av hensyn til allmenn interesse.
 • for arkiveringsformål relatert til offentlig interesse, vitenskap, historisk eller statistisk formål.
 • for etablering, utøvelse eller forsvar av rettslige krav.

Du kan be om å få slettet dine opplysninger ved kontakte vår kundeservice. Vi behandler alle anmodninger hurtigst mulig, og innen en måned får du en bekreftelse på at dine opplysninger er blitt slettet eller når vi forventer at det skjer.

5.5. Rett til dataportabilitet

Du har også rett til å motta dine personopplysninger – i et strukturert, vanlig forekommende og maskinlesbart format – når du selv har oppgitt opplysningene til Blockbuster. Du kan også få overført opplysningene til en annen leverandør. Denne retten kalles for dataportabilitet. Det gjelder når:

 • du har gitt ditt samtykke til behandlingen, eller når behandlingen skjer på bakgrunn av en kontrakt, og
 • behandlingen foretas automatisk (elektronisk)

5.6. Rett til innsigelse

Du har rett til å fremme innsigelse mod Blockbusters behandling av dine personopplysninger hvis behandlingen er i strid med personvernreglene eller annen lovgivning. Hvis innsigelsen er berettiget, vil Blockbuster begrense behandlingen som beskrevet nedenfor.

5.7. Rett til begrensning av behandling

Du har rett til å få stanset behandlingen av dine personopplysninger når:

 • Du mener at opplysningene er feil. Blockbuster stanser behandlingen inntil vi har fått bekreftet at opplysningene er korrekte.
 • Behandlingen er ulovlig. I stedet for å få slettet opplysningene kan du få stanset behandlingen.
 • Blockbuster ikke lenger har bruk for personopplysningene for å kunne oppfylle det opprinnelige formålet med behandlingen, men vi likevel er berettiget til å beholde opplysningene for å kunne opprette, utøve eller forsvare rettslige krav.
 • Du fremmer innsigelse mot behandlingen i henhold til personvernforordningens artikkel 21.
 • Dine personopplysninger er begrenset. Det finnes tilfeller der vi kan fortsette behandlingen. Personopplysninger som ikke er lagret, behandles bare:
  • med ditt samtykke.
  • for å opprette, utøve eller forsvare rettslige krav.
  • for å beskytte en annen fysisk eller juridisk persons rettigheter.
  • av hensyn til viktige offentlige interesser i EU eller i en medlemsstat.

Hvis du har fått begrenset behandlingen av ​​dine personopplysninger, informerer vi deg før begrensningen av ​​behandlingen er iverksatt.

6 Generell informasjon om datasikkerhet og sikkerhetspolicyer i TDC

6.1 Overholdelse og samarbeide med regulerende myndigheter

TDC Groups personvernrådgiver har ansvar for løpende å overvåke og kontrollere at Blockbuster og våre partnere og underleverandører lever opptil personvernforordningen og til de sikkerhetskravene vi mener er nødvendige for å sikre ​​dine personopplysninger.

Vår personvernrådgiver samarbeider med Datatilsynet og andre lokale tilsynsmyndigheter med hensyn til overholdelse av regler for personopplysninger, overtredelse av personopplysninger og klager som ikke kan løses av Blockbuster.

6.2 Endringer i policyen

Vi gjennomgår løpende vårt personvern og oppdaterer det hvis det skjer endringer i vår behandling av opplysninger. Denne websiden vil derfor avspeile det. Skjer det endringer i de produktene eller tjenestene du mottar, får du en e-post fra oss som beskriver det.

Nye kasinoer 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1 plass! Enorme jackpotter!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2 plass i rangeringen

Hvilket casino du skal velge
Legg att eit svar

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: