Bruk verktøy for ansvarlig spilling!

Nye kasinoer 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1 plass! Enorme jackpotter!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2 plass i rangeringen

Bruk verktoy for ansvarlig spilling!

Загрузите нашу бесплатную клиентскую программу.

� егистрируйтесь в сателлитах и отборочных турнирах

Выиграйте вход в турниры EPT в Сочи прямо сейчас.

Играйте и выиграйте поездку в Сочи

Приезжайте в Сочи 02-11 октября 2020 г. и выигрывайте огромные призы

Copyright © 2020, PokerStars. Все права защищены. Rational Live Events (Malta) Limited, Villa Seminia, 8, Sir Temi Zammit Avenue, Ta» Xbiex, XBX1011, Malta (� ашионал Лайв Ивентс (Мальта) Лимитед, Вилла Семиниа, 8 Сир Теми Заммит Авеню, Та’Ксбиекс, XBX1011, Мальта). � егистрационный номер компании C56850. Лицензия № MGA/B2C/583/2020 выдана 18 октября 2020 г.

Бесконтрольное увлечение играми может быть опасным и привести к зависимости!

Ansvarlig Spill

Det er ingen hemmelighet at nettcasinoer kan by pa mye moro og timevis med god underholdning. Muligheten til a stikke av med den store gevinsten, enten du spiller pa automater, bordspill eller odds pa nett, er absolutt et aspekt som gjor hele casinoopplevelsen desto mer spennende. Det er dog viktig a tenke pa at selv om det er mulig a vinne stort pa casinoer som Cherry Casino, er ikke dette nodvendigvis tilfelle hver gang.

V?r klar over egne begrensninger

Som casinospiller ma du v?re forberedt pa at du ikke kommer til a vinne gevinster hver gang du spiller. Cherry Casino streber etter a gi sine spillere en positiv casinoopplevelse, og onsker at sine kunder skal se underholdningen i spilleautomater � uavhengig om de vinner eller ikke. Cherry Casino bruker derfor en rekke verktoy og metoder i et hap om a oppfordre sine kunder til ansvarlig spilling. Som registrert medlem vil du fa regelmessige tilbakemeldinger om dine spillvaner.

Her pa cherrycasino.org oppfordrer vi alltid til ansvarlig spilling, og onsker at nettcasinoer skal v?re en oppmuntrende opplevelse preget av glede. Det er viktig a v?re klar over sine begrensinger og selv gjore en innsats for ansvarlig spilling. Foler du at din casinoopplevelse er overskygget av negative folelser, kan det v?re pa tide a ta seg en pause eller ta i bruk verktoyene som tilbys. Spill alltid i edru tilstand og folg gjerne et personlig budsjett.

� Lag et spillbudsjett og hold deg til det

Nye kasinoer 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1 plass! Enorme jackpotter!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2 plass i rangeringen

� Ta regelmessige pauser

� Ikke tenk at du kan vinne tilbake det tapte

� Ikke spill for mer enn du har rad a tape

Tiltak og Verktoy

Vi skal na ta et dypdykk i tiltakene Cherry Casino har satt i verk for a oppfordre til ansvarlig spilling. For a registrere deg pa nettcasinoet ma du blant annet v?re over 18 ar, og du vil fa et oversiktlig innblikk i din transaksjonshistorikk. Denne historikken blir fremstilt pa en mate som gjor at du selv kan se hvor sunn din spilling er. Her vil det ogsa dukke opp eventuelle tilbakemeldinger og faresignaler om du n?rmer deg usunn spilling.

Cherry Casino tilbyr kontobegrensinger, hvilket betyr at du kan sette en innskuddsgrense for du begynner a spille. Denne kan du sette daglig, ukentlig eller manedlig, og er et nyttig verktoy nar du folger et budsjett. Du kan nar som helst endre denne grensen, og onsker du en mer restriktiv grense vil dette tre i kraft umiddelbart. Onsker du derimot a oke grensene dine, vil ikke en slik endring tre i kraft for etter en nedkjolingsperiode pa 72 timer.

Hvordan vite om du har et spilleproblem?

Det er ikke enkelt a selv avgjore om du har et spilleproblem. Derfor har vi listet opp noen sporsmal du kan stille deg selv nedenfor, for a sjekke om du er i faresonen. Pleier du a spille for mer enn planlagt kan dette v?re et tegn pa at du ikke lenger har kontroll over spillingen. Hvis du i tillegg tenker at en stor gevinst eller jackpot er losning pa dine problemer, er det pa tide a reflektere over egen situasjon.

Et vanlig varseltegn er at spilleren skjuler eller lyver om sine spillvaner til n?rmeste familie og venner. Det er viktig a tenke over hvor mye spillingen pavirker din hverdag og ditt sosiale liv. Foler du at din spilling er overskygget av negativet og stress, er det pa tide a soke hjelp fra kundeservice. Pa Cherry Casino sin side om ansvarlig spill kan du benytte deg av et egenvurderingsskjema. Dette er et verktoy som kan hjelpe deg a vurdere egen situasjon.

� Pavirker spillingen jobb eller familiesituasjonen din?

� Har du skjult eller loyet om dine spillvaner for familie eller venner?

� Har du tidligere provd a slutte uten hell?

Trenger du en pause?

Har du behov for en pause, kan du midlertidig stenge din konto pa Cherry Casino. Din konto blir da stengt i en selvvalgt tidsperiode, hvor du far muligheten til a reflektere over din spillsituasjon. Du kan velge en tidsperiode mellom 24 timer, 7 dager, 1 maned, 1 ar eller stenge kontoen pa ubestemt tid. Skulle du onske et annet alternativ enn hva som er oppfort, kan du kontakte kundeservice som vil hjelpe deg med dette.

Har du oppdaget at spillingen din har blitt et problem, er det viktig a ta nodvendige grep som sorger for at du ikke lenger har muligheten til a spille. Cherry Casino tilbyr derfor �selv-ekskludering�. Er dette noe du onsker, kan du enkelt kontakte kundeservice, og du vil da v?re trygg pa at du ikke lengre kan logge deg inn og spille nar du foler deg fristet. Du blir ogsa ekskludert fra direkte markedsforing under denne perioden.

� Ta i bruk midlertidig stenging av konto for en pause

� Bruk �selv-ekskludering� om spillingen har blitt et problem

� Ta kontakt med kundeservice, de er der for a hjelpe

Selvstendige Organisasjoner

Det er ikke lett a takle spilleproblemer pa egenhand. Opplever du a v?re i en slik situasjon, anbefales det a kontakte organisasjoner som tilbyr konfidensiell og gratis hjelp relatert til spilleproblemer. Nar et spilleproblem er satt i gang, kan dette ogsa ga ut over spillerens venner og familie. Er du en bekymret parorende, er det godt a vite at du kan kontakte kundeservice eller organisasjoner for nodvendige rad om hvordan du kan stotte eller hjelpe vedkommende.

Cherry Casino onsker at du skal ha den beste opplevelsen pa deres nettcasino, men ikke pa bekostning av din personlige okonomi og helse. De vet at det ikke alltid er like lett a selv evaluere sine spillvaner, og har derfor gjort det enkelt for deg a holde oversikt og oppdage eventuelle faresignaler. I tillegg oppfordrer de alle som sliter til a kontakte kundeservice eller soke hjelp fra organisasjoner om spesialiserer seg pa problemer knyttet til spilling.

Norsk Tipping

Ingen nye meldinger.

Logg inn

Logg inn

Logg inn med PIN

Trykk her selv om du ikke har Norsk Tipping appen. Du blir veiledet igjennom.

Et viktig samfunnsoppdrag

Norsk Tippings rolle er a kanalisere nordmenns spillelyst inn mot et moderat og ansvarlig tilbud som begrenser sosiale eller samfunnsmessige problemer. En viktig del av Norsk Tippings samfunnsoppdrag er at selskapet skal forebygge negative konsekvenser av pengespill.

Her kan du lese om hvordan vi arbeider med dette omradet.

Dersom du har sporsmal eller innspill til Norsk Tippings arbeid pa dette omradet, er du velkommen til a ta kontakt med oss pa [email protected]

Vare prinsipper

For a forebygge negative konsekvenser av pengespill har vi utarbeidet ni prinsipper som vi jobber etter:

 • Norsk Tipping skal legge til rette for at spillere kan ta ansvar for egen spilleadferd gjennom innsyn i eget spill, verktoy, informasjon og transparent virksomhet.
 • Norsk Tipping skal ogsa forebygge negative konsekvenser for spillere som ikke er i stand til eller onsker a ta ansvar for egen spilleadferd.
 • Spillere som vurderes a v?re i risikosone skal informeres om dette.
 • Norsk Tipping skal informere interessenter om risiko ved pengespill og om tiltak som er iverksatt for a forebygge negative sider ved pengespill.
 • Risikoelementer ved selskapets spill, tjenester og distribusjonsformer skal identifiseres, og danne grunnlag for forebyggende tiltak.
 • Medarbeidere og forhandlere skal gis oppl?ring i ansvarlig spillvirksomhet.
 • Norsk Tipping skal ha kompetanse om negative sider ved pengespill og hvordan dette kan forebygges, og bidra til ny kunnskap gjennom samarbeid med forskningsmiljoer.
 • Selskapets ansvarlighetsrammeverk skal v?re godkjent og implementert i selskapets spill, tjenester, distribusjonsformer og kommunikasjon.
 • Kunder og parorende som kontakter selskapet i forbindelse med spilleproblemer, skal fa god oppfolging og hjelp

Et trygt spilltilbud

Norsk Tipping gjennomforer en rekke tiltak for a forebygge negative konsekvenser av pengespill. Her kan du lese om de viktigste tiltakene.

Registrert spill

For a spille hos Norsk Tipping ma man v?re registrert som kunde. Norsk Tippings id- og betalingslosning er bygget opp om krav til sikker identifisering av spilleren. Det muliggjor sikker alderskontroll og at kundene kan ta i bruk ulike verktoy som gjor det enklere a holde kontroll over eget spill.

Risikovurdering av alle spill

Vi gjennomforer alltid en risikovurdering av alle nye spill, tjenester og distribusjonsformer, slik at tiltak kan iverksettes for a redusere risiko for at kunder skal fa problemer med spill. Vi benytter blant annet verktoyet GamGard til dette, som er utviklet av de to anerkjente forskerne Dr. Mark Griffiths og Dr. Richard Wood.

Grenser

Kulturdepartementet og Norsk Tipping setter ulike grenser for hvor mye tid og penger man kan spille for. Maksgrensene gir en minimumsbeskyttelse for spillere som ikke har god kontroll selv.

For enkelte spill er det obligatorisk a sette personlige spillegrenser innenfor de maksgrensene som er fastsatt.

Norsk Tipping har 18 ars aldersgrense pa spill.

Analyse av kundeatferd

Med verktoyet Playscan gir vi vare kunder mulighet til a fa tilgang til en analyse av eget spillemonster og -atferd. For Norsk Tippings del bidrar verktoyet til a vurdere hvor stor andel av kundene som har risiko for a utvikle problemer med spill, og selskapet kan gjennom dette fa informasjon om hvilke tiltak som bor iverksettes for a holde problemspillingen pa sa lavt niva som mulig. Verktoyet gir ogsa kundene tips om hva de kan gjore for a ha god kontroll pa egen spilling.

Norsk Tipping garanterer at dine personopplysninger behandles i overensstemmelse med kundeavtalen og personvernlovgivningen. Norsk Tipping er gitt tillatelse til a samle inn, behandle og lagre personopplysninger til dette formalet.

Markedsforing

Norsk Tipping er underlagt statlige retningslinjer for pengespillreklame i tillegg til egne markedsetiske retningslinjer. Vi legger vekt pa at reklamen skal v?re saklig og informativ. Lotteritilsynet gjennomforer tilsyn med selskapets reklame, og tilsynsrapporterne er tilgjengelige pa Lotteritilsynets hjemmesider.

Kunnskap og oppl?ring

Kunnskap om ansvarlig spillvirksomhet er et av Norsk Tippings prioriterte kompetanseomrader. Temaet inngar i introduksjonsprogrammet for nyansatte, og samtlige ansatte ma gjennomfore og besta et e-l?ringsprogram om spillansvar annethvert ar. Ansatte som arbeider innenfor salg, kundeservice, markedsforing og forretningsutvikling far i tillegg skreddersydd oppl?ring.

Norsk Tippings kommisjon?rer moter selskapets kunder ute i handelen hver eneste dag. Spillansvar inngar i basiskurset som alle nye kommisjon?rer ma gjennomfore. I tillegg stilles det krav om a gjennomfore og besta et e-l?ringsprogram.

Kundepleie

Norsk Tipping benytter ikke gratisspill, bonuser eller VIP-programmer, fordi dette er virkemidler som er skadelige for personer som har eller er i fare for a fa problemer med spill.

Vi sender heller ikke direkte markedsforing til kunder som har satt seg selv pa pause, valgt a stenge muligheten til a spille, har nadd grensene sine eller har gul og rod status i Playscan.

Verktoy for spillerne

Pa selskapets hjemmeside og i var mobillosning finnes det et ressurssenter som kalles Spillevett, hvor spillerne finner verktoy og informasjon som skal hjelpe til a ha en sunn spilleatferd. Her finner man spillevettreglene, informasjon om og mulighet til a ta i bruk ulike verktoy og informasjon om hva som kjennetegner problemer med spill og hvor man kan fa hjelp.

Forskning og ekspertise

Vi legger stor vekt pa fagkunnskap og forskning i vart arbeid med a forebygge problemer med spill. Vi har ogsa en malsetning om a bidra til forskning og ny kunnskap om pengespill og forebygging av problemer med pengespill.

Norsk Tipping hadde i perioden 2020-14 en avtale om bistandsforskning med det finske Universitetet i Tampere. Vi har ogsa en samarbeidsavtale med Universitetet i Bergen hvor forskere bruker spillerdata fra Multix-terminalene i et pagaende forskningsprosjekt.

Norsk Tipping har samarbeidsavtaler med to selskaper som har hoy ekspertise innenfor spill og problemer med spill – Neccton ltd. og Sustainable Interaction. Vi innhenter vurderinger knyttet til risiko ved produkter, tjenester og distribusjon, samt ekspertkompetanse til utarbeidelse av oppl?ringsmateriell og gjennomforing av oppl?ring i spillansvar for egne ansatte.

Befolkningsundersokelser og statistikk

Lotteritilsynet har ansvaret for a gjennomfore befolkningsundersokelser om pengespill. Disse undersokelsene kartlegger hvor mange nordmenn som spiller pengespill, hvilke spill de spiller og hvor mange som har problemer med pengespill. Universitetet i Bergen gjennomforte denne undersokelsen i 2020, og resultatene ble klare i mai 2020. Les hele undersokelsen her.

Hjelpelinjen er et gratis tilbud til personer som har problemer med spill og deres parorende. Lotteritilsynet utgir statistikk hvert kvartal som viser hvor mange som har henvendt seg til Hjelpelinjen og hvilke spill som er arsak til problemer med pengespill.

Sertifiseringer

Norsk Tipping er sertifisert etter internasjonale standarder for ansvarlig spillvirksomhet. Sertifiseringsprosessen gjennomfores av en uavhengig, ekstern revisor. Sertifikatene gjelder for tre ar om gangen med krav til periodiske revisjoner for a kvalifisere at selskapet fyller kravene i standarden.

Norsk Tipping har forpliktet seg til a folge European Lotteries and Toto Association (EL) og World Lottery Association (WLA) standarder for ansvarlig spill.

Nye kasinoer 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1 plass! Enorme jackpotter!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2 plass i rangeringen

Hvilket casino du skal velge
Legg att eit svar

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: