Finn egyptisk rikdom, spill Eye of Ra!

Nye kasinoer 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1 plass! Enorme jackpotter!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2 plass i rangeringen

Världskapelsen enligt egyptisk mytologi Världsskapelsen

Egyptiska mytologins olika skapelsemyter

Alias: skapelsemyter i den egyptiska mytologin och världskapelsen enligt egyptisk mytologi

Legender om Gudarna

 • Text 622156, v3 – Inmatad av Cirodite
 • Av Lady
 • Källa All världens myter i text och bild

Ingenting i Egyptiska sagor är helt säkert ofta hittar man bitar av historier lite här och där och det är inte säkert att allt stämmer.

I tidernas begynnelse födde Ra sig själv.
Han spottade och ut spottet kom han första barn: Schu; luften och Tefnet; fukten. När dom förenades föddes Ged, jordens gud och Nut himmelens gudinna.
Ra skapade himmel och jord och alla djur och av hans tårar kom de första människorna.

Varje morgon stiger Ra upp och seglar sin båt Sektet över himlen. Och varje natt slåss Ra mot Apep; kaos ormen. På natten sväljer Nut honom och föder honom på nytt på morgonen.

Bastet
I Egypten var alla katter heliga djur. Om ett hus började brinna räddades katterna först. Katterna hade en egen gudinna hon hette Bastet. Bastet avbildas därför ofta med katthuvud. Det var hon som varje natt räddade Ra från kaos ormen. Hon var full av solens värme..
Bastet hade som många andra gudar en ”egen” stad. ”Hennes” stad var Bubastis där hon hade ett vackert tempel. Varje vår gick folket ut ur Bubastis och återvände med båtar sjungande och spelande för att lovsjunga kattgudinnan.

Isis och Osiris
Nut och Geb var så nära varandra så att ingenting kunde leva mellan dom därför lyfte deras far Schu upp Nut så att människan skulle kunna leva mellan Geb och Nut. Nut födde fem barn Haroeris, och två tvillingpar Seth och Osiris och Nepthys och Isis. Seth och Nepthys gifte sig med varann trots att Nepthys hatade Seth. Isis och Osiris älskade varandra.
Osiris blev en vis konung över Egypten och Isis blev hans drottning. Men Seth som var ond kunde inte tåla att den gode Osiris var kung över Egypten och i hemlighet tog Seth mått på sin bror och gjode en vacker kista.

Sedan ställde Seth till med en fest där han tog fram kistan och meddelade att han skulle ge den till den som passade i den. Alla gästerna provade i tur och ordning men ingen passade när sedan till sist Osiris provade så passade kistan perfekt på la Seth på locket och hällde bly över kistan och skickade sedan ut den på Nilen.
När Isis fick höra vad som hade hennes man blev hon utom sig av sorg och begav sig ut för att finna kistan. När hon äntligen hittat kistan lär hon bryta upp den och kallade guden Anubis till sig för att han skulle balsamera Osiris kropp. Men först förvandlade hon sig till en spravhök och fläktade in sin andedräkt i Osiris mun. Han blev levande för en enda kärleks natt och Isis blev gravid. Senare födde Isis sonen Horus som avbildas med ett falkhuvud.

När Seth fick veta att Osiris kista hade blivit öppnats blev han rasande och slet Osiris kropp i 14 delar. Isis och hennes syster Nepthys färdades över hela landet och begravde Osisris kropp där dom hittade delarna för att bringa lycka åt jorden.

Nye kasinoer 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1 plass! Enorme jackpotter!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2 plass i rangeringen

När Horus besegrat Seth och hämnats sin far kommer Osiris att komma tillbaka till dom levande igen.

Den Gudomliga kons bok

 • Text 622180, v2 – Inmatad av Cirodite
 • Källa Gudar och Faraoner i den egyptiska mytologin

Ras vrede.
Ra var kung över Egypten men han blev mycket gammal och folket oroade sig för att Ra var svag. Det började pratas om en komplott för att avsätta Ra. Upprorsmakarna trodde att dom var säkra om dom träffades vid utkanten av öknen men Ra ser och hör allt. Och när han hörde upprorsmakarna planer så skickade han sin dotter Solens öga att förgöra människorna, och Solens öga förvandlade sig till en jättelik lejoninna och dödade upprorsmakarna men när hon fått smak på blod fortsatte hon att slakta alla som kom i hennes väg. På kvällen kom hon tillbaka till Ras slott och gudarnas konung försökte lugna sin rasande dotter men det var lönlöst det enda Hathor kunde tänka på var nästa dag nät hon fick fortsätta sin jakt. Då tyckte Ra synd om människorna men han hade ju lovat Hathor att hon skulle få döda dom och han kunde inte bryta det löftet. Då bryggde han ett öl som var rött som blod och hällde det i en damm. När sedan Hathor kom ner till Egypten nästa morgon såg hon dammen och trodde att det var blod. Hon blev så förtjust över att se sin egen spegelbild i dammen att hon drack upp alltihopa. När dammen var tom var hon så berusad att hon glömt vad hon skulle göra.

Efter det har Hathor hyllats som rusets gudinna.

Men Ra var fortfarande förtvivlad över människornas svek och bestämde sig för att gömma sig i dom mörka havsdjupen. Då förvandlades sig Schu till en gyllene ko och på honom red Ra ut ur Egypten. När Solguden lämnade Egypten blev allt svart då skyllde alla människorna på varandra och dom började kriga. Då bad Ra Schu föra honom till en plats där han kunde vaka över sitt folk. Och Schu förde Ra upp i rymden och satte honom där.

Allt detta står skrivet i den gudomliga kons bok.

En version på skapelseberättelsen

 • Text 622184, v4 – Inmatad av Cirodite
 • Ur Att uppleva Egypten

«I Heliopolis uppstod den första «systematiska» skapelsemyten. Guden Atum förenar sig mer Re (solen) och Harachte (en falk som symbol för solen) till världsguden Atum-Re-Harachte. Genom ett slags självbefruktning skapar han gudaparet Shu (luftrummet, tomheten) och Tefnut (fuktigheten). Detta första par frambringar i sin tur Nut (himlen) och Geb (jorden, dvs den fruktbara Nildalen). De två till en början förenade elementen skiljs åt genom att luftrummet Shu lyfter upp himlen Nut.
Geb och Nut föder nu syskonskaran Osiris, Isis, Seth och Nephtys. Seths mord på Osiris och att de två systrarna räddar den mördade brodern återspeglar människosläktets öden. Osiris och Isis föder Horus, vars representant blan människorna blir kungagestalten. Sålunda härstammar gudakonungen och även hela landet från världshärskaren Atum-Re.»

En annan skapelseberättelse

 • Text 622192, v2 – Inmatad av Cirodite
 • Ur Att uppleva Egypten

Den skapelseberättelse som associeras med Memfis skiljer sig på ett intressant sätt från den heliopolitanska. Den är nämligen rent intellektuell. Ptah, Memfis» skapargud, fullgör skapelseakten genom att tänka och uttala orden. Genom hjärtat och tungan frambringas världen.

En tredje version

 • Text 622194, v2 – Inmatad av Cirodite
 • Ur Att uppleva Egypten

Skapelsemyten med Thebe som ursprung har politiska förtecken. Sedan de thebanska furstarna enat landet, blev den tidigare lokalguden Amon nationalgud och därigenom även kungens beskyddare. Som solgud (Amon-Re) kom han att ersätta Heliopolis» skapargud Atum-Re-Harachte.

Blickens Äventyr

Ge mig din blick, och jag skall säga hur den ser ut och låter.

Egyptisk Visdom

23 torsdag Okt 2020

Etiketter

Tre egyptiska gudar

Boken ”Visdomsord från det gamla Egypten” (Prisma 1999) av egyptologen och författaren Christian Jacq innehåller texter från pyramider, gravkammare, sarkofager, diverse huggen sten samt papyrusrullar och -fragment. Ibland finns texterna på museer världen över.

I Leiden fann han denna ”Hymn till Atum”, som finns på sidan 37 i den svenska översättningen.

Alla gudar är tre: Amun, Ra och Ptah. När han är Amun är hans namn dolt, Han är det gudomliga ljuset (Ra) genom sitt ansikte, Han förkroppsligar sig i Ptah.

Det jag kan säga direkt, är att denna interpunktion är ett modernt påfund. Vi har här en tolkad text, där punkter, kommatecken och parenteser stoppats in, för att göra tolkningen begriplig. Hieroglyferna torde dock vara rätt tolkade. Trots punkter och koman kan texten ändå vara svår att förstå och i behov av förtydligande.

Ju fler formuleringar, ju större chans till förståelse

Alla gudar är tre” betyder inte att det finns tre gudar. Det betyder, att dessa tre finns i alla gudar. De uppenbarar sig i alla Gudar. Jag använder parentes med förtydliganden liksom Jacq gjort, och vi får följande. ”Alla (millioner) gudar är (består av) tre (beståndsdelar): Amun, Ra och Ptah.”

I sin bok använder Jacq även noter nedtill på sidorna för att förtydliga texterna. På denna sida gör han tre påpekanden. Amun är ”den dolde”. Ra är ”det gudom-liga ljuset”. Ptah är ”den som formar”. Enligt andra källor betyder namnet Amon ”den dolde”. Det är alltså inte bara ett epitet eller en titel. Han är dold!

I svenskan har vi den och det. Den kan beteckna personen, den som är eller gör. Den som gjorde det föremålet. Den som gjorde den handlingen. Pronominet ”Den” möjliggör en personifiering. Den som gör det heter Karl. Det som gör det kallt är elektriciteten (i kylskåpet) eller skuggan (på nordsidan av huset).

Amun och Ptah är båda ”den” medan Ra är ”det”. Vårt nutida svenska språk tilldelar Amun och Ptah personlighet, medan Ra görs opersonlig. Jag rättar till en tolkning, som svenska språket gjort med automatik, utan att först fråga vårt förnuft.

Amun är ”det dolda”. Ra är ”det gudomliga ljuset”. Ptah är ”det formade”. Nu fick vi tre opersonliga storheter. Kan det vara rätt tolkning? Vi jämför med kristendomen.

Kristna egendomligheter

Oftast talar vi om gudar som personligheter. Säger hymnen, att alla personer består av tre delar? Eller är denna formulering bättre: Personligheten i kroppen består av själ och ande. I så fall säger hymnen, att personlighet utan fysisk kropp inte finns, om vi nu skall vara logiska. Men Amun kanske står för det ologiska?

Det som formar Guds avbild är materien, jorden. I lite äldre svenska kallas kroppen ett litet ”käril”, i vilket Gud hällt lite ande. Kärlet med ande stal ett äpple med kunskapens ljus. Människan har blivit som en av oss, säger Gud om den saken i Skapelseberättelsen. En av oss?

Vi får då att alla människor är tre: Kropp, Själ och Ande. Den kristna formuleringen blev ju bakvänd jämfört med den egyptiska: De opersonliga tre hette Amun, Ra och Ptah.

Den kristna treenigheten säger, att Gud uppenbarar sig som tre personer, Fadern, Sonen och Heliga Anden. Men hur kombinerar man de tre begreppen med de egyptiska? Det är inte självklart.

Alla gudar tar alltså materiell gestalt. Ptah skapar genom att tänka på tingen och sedan uttala deras ord. Han skapar med sitt ord! Fast det kunde visst Amon också. Hur som helst verkar det bekant.

Alla gudar tänker lysande och klart (Ra). Sonen tänkte och talade. Men han tog också materiell gestalt. Ra eller Ptah?

Vår läras anknytning till Egypten är uppenbar i GT. NT knyter an med ”Flykten till Egypten” (Matt 2:13-15). Jag drabbas av en misstanke. Kan Jesus ha varit kvar i Egypten till vuxen ålder? Var det där han fick sin utbildning?

Händelseförloppen i NT har blivit mycket omstridda. Är flykten till Egypten ett spår av en mer korrekt historia? Det är i så fall ett mycket litet spår. En i egyptisk teologi utbildad vuxen man skulle förklara många överensstämmelser i teologin, men då förvandlas den traditionella Jesusgestalten till ett påhitt.

Egypt

Om de gamle elvekulturene i Kunst og formkultur i VG2 FO. Elevene har jobbet i grupper med hver sine temaer

Nye kasinoer 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1 plass! Enorme jackpotter!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2 plass i rangeringen

Hvilket casino du skal velge
Legg att eit svar

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: