King Dinosaur – besøk fortiden i denne automaten!

Nye kasinoer 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1 plass! Enorme jackpotter!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2 plass i rangeringen

Hvor mange forskellige dinosaurer levede der?

Der har levet mange forskellige arter af dinosaurer. Hvordan klassificerer man dem, når der dukker nye fossiler op?

Der har levet mange forskellige arter af dinosaurer. Hvordan klassificerer man dem, når der dukker nye fossiler op?

Vi finder nok aldrig ud af, præcis hvor mange dinosaurarter der eksisterede i de cirka 160 millioner år, dinosaurerne levede på Jorden.

Det kræver nemlig, at mindst én repræsentant fra hver art er endt som fossil, og at fossilerne derefter bliver fundet. Ingen af delene er sandsynlige.

Ikke desto mindre er dinosaurerne en dyregruppe, som man har et godt fossilmateriale fra.

Fundet af dinosaurarter stiger

I de senere år er der sket en voldsom stigning i antallet af fundne dinosaurarter. Hvor der i 1990 var beskrevet 285 slægter, var tallet i 2006 oppe på 527 slægter og ca. 630 arter.

På baggrund af denne stigningsrate har dinosaurforskeren Peter Dodson anslået, at man vil kunne finde 1850 slægter i alt, og at de fleste af dem vil være fundet i løbet af de næste 100 år. Dette er dog kun et minimumstal.

For der har formentlig levet flere slægter, der bare ikke er fossileret.

Nye kasinoer 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1 plass! Enorme jackpotter!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2 plass i rangeringen

Knoglernes betydning

Dinosaurer kan kun klassificeres ud fra deres knoglers anatomi og bliver overordnet delt i grupperne Ornithischia og Saurischia ud fra deres bækken.

Herudover deles de i en række undergrupper efter devisen jo flere ligheder, jo tættere slægtskab.

Fossiler

De mange dinosaurfossiler, der er dukket op i løbet af de senere år, er ikke ligeligt fordelt på kloden, men dukker især op i seks lande. De tegner sig tilsammen for to ud af tre nye fund.

 • USA: 127 slægter
 • Kina: 109 slægter
 • Argentina: 61 slægter
 • Mongoliet: 61 slægter
 • Canada: 43 slægter
 • Storbritannien: 33 slægter

King Dinosaur – besøk fortiden i denne automaten!

Stort forløb om dinosaurer med tydelige mål for eleverne.

Indeholder følgende emner:

 • Hvad er en dinosaur?
 • Dinosaurernes inddeling i ordner
 • Palæontologi
 • Fossiler
 • Jordens udvikling. Herunder tektoniske plader, jordskælv, tsunamier og vulkaner.
 • Dinosaurernes uddøden.

Målgruppe: 5.-6. klassetrin

Dinosaurer og geologisk tid

I dette opplegget lærer elevene om jordas og livets historie gjennom å observere, sortere og sammenligne dinosaurer. De lærer hvordan paleontologer forsker på dinosaurer, og at ikke alle dinosaurene døde ut – noen av dem utviklet seg videre til fugler!

x, /aim/naturfag/files/2/a/d/038a28bdaa3de9d78406de52cb2b554915b6985861/2ad038a28bdaa3de9d78406de52cb2b554915b6985861.png/Scale?geometry=4800>x 2x» > x, /aim/naturfag/files/2/a/d/038a28bdaa3de9d78406de52cb2b554915b6985861/2ad038a28bdaa3de9d78406de52cb2b554915b6985861.png/Scale?geometry=3200>x 2x» > x, /aim/naturfag/files/2/a/d/038a28bdaa3de9d78406de52cb2b554915b6985861/2ad038a28bdaa3de9d78406de52cb2b554915b6985861.png/Scale?geometry=2400>x 2x» > x, /aim/naturfag/files/2/a/d/038a28bdaa3de9d78406de52cb2b554915b6985861/2ad038a28bdaa3de9d78406de52cb2b554915b6985861.png/Scale?geometry=1984>x 2x» > x, /aim/naturfag/files/2/a/d/038a28bdaa3de9d78406de52cb2b554915b6985861/2ad038a28bdaa3de9d78406de52cb2b554915b6985861.png/Scale?geometry=1536>x 2x» > x, /aim/naturfag/files/2/a/d/038a28bdaa3de9d78406de52cb2b554915b6985861/2ad038a28bdaa3de9d78406de52cb2b554915b6985861.png/Scale?geometry=960>x 2x» >

Utforsking 1:
En tidslinje i klasserommet

x, /aim/naturfag/files/1/a/f/6e2d3f0a8abbab453e319280a6958504656b4ac18f/1af6e2d3f0a8abbab453e319280a6958504656b4ac18f.jpg/Scale?geometry=4800>x 2x» > x, /aim/naturfag/files/1/a/f/6e2d3f0a8abbab453e319280a6958504656b4ac18f/1af6e2d3f0a8abbab453e319280a6958504656b4ac18f.jpg/Scale?geometry=3200>x 2x» > x, /aim/naturfag/files/1/a/f/6e2d3f0a8abbab453e319280a6958504656b4ac18f/1af6e2d3f0a8abbab453e319280a6958504656b4ac18f.jpg/Scale?geometry=2400>x 2x» > x, /aim/naturfag/files/1/a/f/6e2d3f0a8abbab453e319280a6958504656b4ac18f/1af6e2d3f0a8abbab453e319280a6958504656b4ac18f.jpg/Scale?geometry=1984>x 2x» > x, /aim/naturfag/files/1/a/f/6e2d3f0a8abbab453e319280a6958504656b4ac18f/1af6e2d3f0a8abbab453e319280a6958504656b4ac18f.jpg/Scale?geometry=1536>x 2x» > x, /aim/naturfag/files/1/a/f/6e2d3f0a8abbab453e319280a6958504656b4ac18f/1af6e2d3f0a8abbab453e319280a6958504656b4ac18f.jpg/Scale?geometry=960>x 2x» >

Utforsking 2:
Bli kjent med kjempene fra jordas mellomalder

Slik er opplegget bygget opp

Opplegget er delt inn i to utforskinger som igjen er delt inn i økter. Øktene bygger på hverandre og gir progresjon og dybdelæring.

Veiledningen er detaljert og støttende for læreren. Den bygger på erfaringene fra Forskerføtter og leserøtter som inneholder metoder som fremmer elevenes egen aktivitet, undring og motivasjon.

Gi oss tilbakemelding!

Naturfagsenterets utforskende undervisningsopplegg er utviklet i samarbeid med skoler, men det vil alltid være noe som kan forbedres. Når du som lærer har prøvd «Dinosaurer og geologisk tid», håper vi du vil hjelpe oss ved å bruke et par minutter på å fylle ut dette spørreskjemaet .

Grunnleggende ferdigheter

Prinsippene for metodikken er i stor grad inspirert av prosjektet «Forskerføtter og leserøtter» ved Naturfagsenteret, som legger vekt på grunnleggende ferdigheter og utforskende aktiviteter. Et viktig «mantra» i denne modellen er: Si det, gjør det, les det og skriv det. Med dette i bakhodet, sikrer vi de grunnleggende ferdighetene og blir mer bevisst på variasjon i undervisningen og hvilke aktiviteter som utfordrer/styrker elevenes forståelse.

Det er viktig å huske på at denne modellen legger opp undervisningen med stort fokus på de grunnleggende ferdigheter (lesing/skriving). Slik kan det forsvares å bruke tid utover fastsatt timefordeling i naturfag gjennom norsktimene. Dialogen med elevene er viktig, at de får forklare, beskrive og gjenta de ulike observasjonene underveis, slik at kunnskapen blir repetert flere ganger. Lærerens viktig oppgave blir å stille spørsmål og la flere elever få svare, reflektere og argumentere underveis.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 4. årstrinn
  • Forskerspiren
   • bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det man har observert
   • bruke måleinstrumenter, systematisere data, vurdere om resultatene er rimelige, og presentere dem med eller uten digitale hjelpemidler
   • skrive rapporter og beskrivelser, revidere innhold etter tilbakemelding, vurdere innholdet i andres tekster og lage enkle digitale sammensatte tekster
  • Mangfold i naturen
   • beskrive leveviset til noen utdødde dyregrupper ved å samle og systematisere informasjon fra ulike kilder

Nettressurser

1200×1200&Crop:geometry=1200×1200%2b0%2b0, /aim/naturfag/files/7/7/5/c53306e40ae0053b9c4c640e01a5952d66aee27416/775c53306e40ae0053b9c4c640e01a5952d66aee27416.jpg/Scale/Crop?Scale:geometry=>2400×2400&Crop:geometry=2400×2400%2b0%2b0 2x» > 800×800&Crop:geometry=800×800%2b0%2b0, /aim/naturfag/files/7/7/5/c53306e40ae0053b9c4c640e01a5952d66aee27416/775c53306e40ae0053b9c4c640e01a5952d66aee27416.jpg/Scale/Crop?Scale:geometry=>1600×1600&Crop:geometry=1600×1600%2b0%2b0 2x» > 600×600&Crop:geometry=600×600%2b0%2b0, /aim/naturfag/files/7/7/5/c53306e40ae0053b9c4c640e01a5952d66aee27416/775c53306e40ae0053b9c4c640e01a5952d66aee27416.jpg/Scale/Crop?Scale:geometry=>1200×1200&Crop:geometry=1200×1200%2b0%2b0 2x» > 496×496&Crop:geometry=496×496%2b0%2b0, /aim/naturfag/files/7/7/5/c53306e40ae0053b9c4c640e01a5952d66aee27416/775c53306e40ae0053b9c4c640e01a5952d66aee27416.jpg/Scale/Crop?Scale:geometry=>992×992&Crop:geometry=992×992%2b0%2b0 2x» > 384×384&Crop:geometry=384×384%2b0%2b0, /aim/naturfag/files/7/7/5/c53306e40ae0053b9c4c640e01a5952d66aee27416/775c53306e40ae0053b9c4c640e01a5952d66aee27416.jpg/Scale/Crop?Scale:geometry=>768×768&Crop:geometry=768×768%2b0%2b0 2x» > 240×240&Crop:geometry=240×240%2b0%2b0, /aim/naturfag/files/7/7/5/c53306e40ae0053b9c4c640e01a5952d66aee27416/775c53306e40ae0053b9c4c640e01a5952d66aee27416.jpg/Scale/Crop?Scale:geometry=>480×480&Crop:geometry=480×480%2b0%2b0 2x» >

Nye kasinoer 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1 plass! Enorme jackpotter!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2 plass i rangeringen

Hvilket casino du skal velge
Legg att eit svar

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: