Klassisk action venter i 7’s to Burn!

Nye kasinoer 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1 plass! Enorme jackpotter!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2 plass i rangeringen

Important Notice

Please note that due to the new laws governing online games, this website is not available in this country.
Please contact customer support for further information.

Merk deg at grunnet lovene som styrer spilling på nett, er ikke dette nettstedet tillatt i dette landet.
Vennligst kontakt kundeservice for mer informasjon.

Observera att på grund av onlinespelslagarna är denna webbplats inte tillgänglig i detta land.
Vänligen kontakta kundtjänst för mer information.

Huomaa että riippuen laista jotka koskevat onlinepelejä, tämä verkkosivusto ei ole saatavissa tässä maassa.
Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

Bitte beachte, dass diese Webseite gemäß den Glüksspielgesetzen leider nicht für dein Land verfügbar ist.
Bitte kontaktiere den Kundeservice für mehr Infos.

?rede godtfolk. Nr okt. Traditionen tro afholdes der i Ar 69-timers-bar i den ?dle Borg Studenterklubben

  Maria Olsen 4 ar siden Visninger:

1 43. arg. 2020/2020 ISSN ?rede godtfolk Traditionen tro afholdes der i Ar 69-timers-bar i den ?dle Borg Studenterklubben Nr okt. Nr Sept. 42. Aarg. 2009/2020 Som angivet i De Gamle Skrifter skifter vi til vintertid Natten til Sondag hvor Den samme herrens Time til vil eksistere to Gange! Derfor afholdes Den ?dle 69timers-bar fra Torsdag d. 28. Oktober kl til Sondag d. 31. Oktober kl

2 Nr Sept. 42. Aarg. 2009/2020 Nr Sept. 42. Aarg. 2009/ MOK 2 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Issn: / net-udgave Issn: Panum Instituttet, bygn Blegdamsvej 3b, 2200 Kobenhavn N. TLF: Tryk: Tryk 16, Fiolstr?de 10, 1171 Kobenhavn K, WWW: Oplag: 1500 Det sker i ugen Udgives af FADL og Medicinerradet (MR) MOK stottes okonomisk af disse, samt Det sundhedsvidenskabelige Fakultet MOK optager alle indl?g, men kun hvis de opfylder nedenstaende regler for indl?ggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. Der er saledes ingen censur ud over den tekniske. Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indl?g, der ikke opfylder disse regler, samt hvis redaktionen skonner at presseloven ikke er overholdt. Alle indl?g skal opfylde samtlige nedenstaende krav, hvilket ikke skulle v?re s?rligt sv?rt! -Redaktionen modtager kun indl?g, der er lagret og indsendt elektronisk i folgende formater (andre formater optages safremt vi kan l?se dem): OBS: Grafik i tekstfiler kommer som udgangspunkt ikke med! Tekst ASCII, ANSI, Word 2.1 til 2007 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker), samt InDesign CS 1 Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG ect. Indl?g sendes med en til adressen OBS: Skriv gerne i en hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder. Illustrationer/grafik accepteres afleveret pa papir til MOKs lokaler i Panum Studenterhuset, lok Skriv tydeligt hvilket indl?g illustrationen tilhorer Illustrationer/grafik kan afhentes pa redaktionen efterfolgende mandag. Indl?ggene ma hojest v?re pa 5000 anslag (tegn). Dette er incl mellemrum Af alle indl?g skal det tydeligt fremga hvem, der er ophavsmanden. Safremt et indl?g onskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det v?re redaktionen i h?nde mandagen forinden kl. 12. Yderligere hj?lp kan fas pa World Wide Web pa adressen: Redaktionen forbeholder sig ret til at ?ndre i tekstens ops?tning og illustra tionernes storrelse og antal. Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske fa undtagelser (private annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. Se i ovrigt for annonce-regler og -priser. Indl?ggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion. Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o Medicinerradet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH N. Forsider honoreres med 200,- kr. MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermanederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes pa folgende steder: Panum Instituttet: Kantinen Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen 2) Foran auditorierne v. kantinenw Bispebjerg: Foran auditorie L (Blok I) i bygning 60 (til venstre ned i k?lderen.) Gentofte: Ved auditoriet. Herlev: Pa repoen foran auditoriet Glostrup: Pa bordet foran auditorierne C+D, indgang 7. Hvidovre: 1) Ved auditorierne 2) Ved klinikudvalgssekretariatet Frederiksberg: 1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv. 2) I porten hos vagten Vagtbureauet: Blegdamsvej 4, 2. sal I ovrigt er MOK at finde i pdf-format pa HUSK: DEADLINE MANDAG KL ! MOK udkommer hver mandag i semestermanederne, med undtagelse af uge 42 samt ugen for paske. Ansvarshavende redaktor: Markus Harboe Olsen – indl?g til bladet bedes sendt til og ikke til ansvarshavende!) Denne uges forside: Onsdag: MOK nr 8, argang 43 udkommer Psykoterapi foredrag, kl. 16, se s. 13 PMS foredrag, se s. 12 FORNIKS Akut Neurologi, kl. 16, se s. 11 Torsdag: 69TIMERSBAREN ABNER KL. 11, se s Hertoft-eftermiddag, kl. 16, se s. 8 Dialogmode om Sunds Budget 2020, kl. 15, se s. 3 Fredag: BOXEBAR-MAVEBAR, kl. 15, se s. 14 Lordag: MOK fester igennem Sondag: 69TIMERSBAREN LUKKER KL. 11, se s Mandag: MOK’s DEADLINE Uddeling af Scorebogen kl , se bagsiden SAKS Intro til Plastikkirurgi, Kursus i Studie- og Memoreringsteknik, kl. 18, se s. 7 MR Manedsmode, kl. 17, se s. 4 Tirsdag: PUFFs ournal Club, kl , se s m.dk Denne ok redaktion SEKRET?RER I STUDIEN?VN OG UDVALG Studien?vnet for Medicin Dorte Lundsager, bygning , (sekret?r for studien?vn og studieleder) Gitte Birkboll, bygning , (sekret?r for dispensationsudvalget) Desiree Stennicke Laszlofi, (forbehandling af dispensations- og meritsager) Jytte Bjarnholt, Studenterekspeditionen, bygning B (Kandidatopgave/OSVAL II+VKO) Hanne Buchwald, Studenterekspeditionen, bygning B (Bacheloropgave) Henvendelser vedr. skemal?gning og afvikling af undervisningen pa de enkelte kurser skal ske til den ansvarlige studiesekret?r for kurset. Se lister over kursussekret?rer pa Studieservicecenterets hjemmeside Ansvarlige for holds?tning 1. semester, bachelor: Gitte Birkboll, bygning semester bachelor: Michael Muusfeldt, tlf , Terne Lykke Nielsen, 3. semester bachelor: Pia Keller, tlf , TKO: Pia Keller, tlf , Lone Gron Laursen, tlf , 4. semester bachelor: Lene Kongebro, tlf , 5. semester bachelor: Eva Helsing, tlf , 6. semester bachelor: Monica Hein, tlf , 1. semester kandidat: Lone Gron Laursen, tlf , 2. semester kandidat: Dortea Koldborg Jepsen, tlf , 3. semester kandidat: Henriette Gullov, tlf , 4. semester kandidat: Dorit Svendsen, tlf , 11. semester: Dorit Svendsen, tlf , 12. semester: Hanne Ritter Norgaard, tlf ,

Nye kasinoer 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1 plass! Enorme jackpotter!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2 plass i rangeringen

3 Styrende organer Pa initiativ af SundRadet inviterer Studenterforum til: DIALOGMODE OM SUNDS BUDGET 2020 TORSDAG DEN 28. OKTOBER KL I HANNOVER AUDITORIET Alle studerende pa SUND inviteres til dette semesters andet dialogmode mellem studerende og dekanatet pa SUND – denne gang om den okonomiske situation pa fakultetet. Hvad betyder krisen, globaliseringsmidler og genopretningspakke for din uddannelse? Hvordan ser SUNDs budget 2020 ud? Og hvad er udsigterne fremover? Hvor kommer pengene til undervisning og uddannelse egentlig fra? Og hvordan fordeles de mellem forskning og uddannelse og mellem uddannelser? Som studerende har man ofte ikke indsigt i det, der i allerhojeste grad betyder noget for kvaliteten af vores udannelse nemlig pengene! Og ofte foler man sig ikke kl?dt pa til at forsta debatten om nedsk?ringer. Sa kom, bliv oplyst og fa svar pa dine sporgsmal! Fakultetsdirektor Arnold Boon vil holde et opl?g og bagefter vil der v?re rig mulighed for at stille sporgsmal basale savel som kritiske! :-) Dekan Ulla Wewer vil sandsynligvis ogsa v?re til stede. Pa modet vil projektchef og brugerkoordinator Sidse Marie Brandt ogsa orientere om status for NYBYGGERIET PA PANUM og hvordan vi studerende har mulighed for at blive inddraget i processen gennem brugergrupper. Tag dine l?semakker under armen og kom og l?r lidt mere! Og spred endelig budskabet! Sygdom og hvad gor jeg sa? Alle kan blive syge i lobet af sit studie, men det er forst rigg uheldigt nar det falder sammen med enten eksamen eller obligatorisk undervisning se her hvordan du skal forholde dig. Sygdom ved obligatorisk undervisning: Kontakt kursussekret?ren hurgst muligt og undersog, om du kan fa undervisningen en anden dag fx ovelse med et andet hold eller lign. Kan det ikke lade sig gore at fa gennemfort den obligatoriske undervisning pa pag?ldende kursus, soges en dispensaon l at ga l eksamen uden godkendt kursus. Sygdom skal dokumenteres ved en l?geerkl?ring fra egen l?ge pafort l?gens stempel og ydernummer og vedl?gges dispensaonsansogningen. Undervisningen gennemfores sa i stedet pa n?ste semester. Kontakt ald Studievejledningen inden du soger en dispensaon. Sygdom for eksamen: Bliver du syg for eksamen skal du snarest og senest kl pa eksamensdagen meddele dee l Eksamenskontoret. Dee g?lder ogsa, hvis du bliver syg l en syge-/reeksamen. Sygdommen skal dokumenteres ved l?geerkl?ring fra egen l?ge pafort l?gens stempel og ydernummer. Den skal v?re Ekspedionen i h?nde senest 3 hverdage eer sygemeldingen. Husk at du selv skal lmelde dig syge-/reeksamen. Sygdom under eksamen: Bliver du syg under eksamen, skal du lkalde en lsynsforende, aflevere din opgave og sorge for, at der bliver underskrevet af lsynet og dig, at du forlader eksamen pa grund af sygdom. Dereer skal du omgaende soge l?ge og sende en l?geerkl?ring, der skal v?re Ekspedionen i h?nde senest 3 hverdage eer eksamen. Opgaven vil ikke blive vurderet, hvis du bliver syg under eksamen. Se evt. mere pa Studievejledningen for Medicin Uge Oktober/November 2020 Dag Dato Telefontid Tr?ffetid Vejleder Mandag 25/ Ole Kruse Onsdag 27/ Pernille Heimdal Holm Mandag 1/ Ole Kruse Onsdag 3/ Pernille Heimdal Holm Torsdag 4/ Sedrah A. Butt Personlig samtale kan bestilles via Har du ikke bestilt tid, er du velkommen til at afvente en ledig tid! Den Internationale Studievejledning Dag Telefontid Tr?ffetid Vejleder Tirsdage Eva Maryl Torsdage Eva Maryl Du skal ikke bestille tid, men blot mode op pa i tr?ffetiden. Hvis du ikke har mulighed for at komme i tr?ffetiden, fordi du er i klinik, kan du sende en mail til for at lave en aftale udenfor tr?ffetiden. DER TAGES FORBEHOLD FOR ?NDRINGER! Studievejledningen for Medicin: Den Internationale Studievejledning telefonnummer: telefonnummer: tr?ffetidslokale er: a tr?ffetidslokale er: Studievejledningen 3 Hor hvordan du kan handtere din eksamensangst Langt de fleste studerende bliver nervose, nar de skal l eksamen. Og en vis nervositet kan v?re en fordel, nar man skal yde en opmal indsats. Nogle oplever imidlerd mere belastende angstproblemer i forhold l eksamen enten ved eksamensl?sningen eller l selve eksamenen. Hvis problemerne er vedvarende, eller hvis man dumper eller melder fra l eksamen flere gange, kan de eerhanden udvikle sig l regul?r angst for at ga l eksamen. Eksamensangst kan skyldes mange forskellige ng: Uhensigtsm?ssig l?seteknik, faglige vanskeligheder, ny studerende pa universitetet, pr?staonsangst eller sv?re personlige problemer. SUND aolder sammen med psykolog Anna Sillemann fra Studenterradgivningen et opl?g om hvordan du kan hore mere og fa svar pa dine sporgsmal om eksamen, angst og stress Tid og sted Tirsdag den 9. november kl i Haderup auditoriet Undervisningsform Opl?g ved Anna Sillamann. Eer opl?get vil der v?re mulighed for at slle sporgsmal om eksamen, angst og stress Tilmelding Opl?gget henvender sig l alle studerende pa SUND som oplever problemer i forhold l eksamen. Man lmelder sig pa folgende hjemmeside hp://sund.ku.dk/uddannelse/studievejledning/eksamensangst/ Med venlig hilsen Studievejledningen for Medicin

4 4 Studiepolitik Nyt st?rkt hold i Medicinerradet Medicinerradet har pa generalforsamlingen valgt en ny bestyrelse med Anders Husby som formand, Kim Bartholdy som okonomisekret?r, og Line Engelbrecht Jensen, Simon Krabbe og Henriee Holst Hansen som bestyrelsesmedlemmer. Vores fem spidskandidater l Studien?vnet for Medicin er Line Engelbrecht Jensen, Anders Husby, Thanikaivashan Balaganeshan, Jonas Olsen og Henriee Holst Hansen. Vi er nu den storste studenterpoliske organisaon pa medicin, eer at Frit Forums akve har meldt sig ind i det nye Medicinerrad. Der er fornyet engagement i Medicinerradet, og det n?ste ar bliver forhabentligt sp?ndende og konstrukvt. Det faktum at vi nu er den storste studenterorganisaon forpligter. Vi skal i samarbejde med underviserne videreudvikle Danmarks bedste medicinstudium l gavn for de studerende og samfundet. Medicin er grundl?ggende et dejligt studie. Det skal sikre at vores samfund ogsa i fremden har professionelle og fagligt dygge l?ger og nyt?nkende forskere. Vi onsker at gore en posiv forskel pa det studie vi alle har l f?lles. Vi har pa generalforsamlingen vedtaget et papir der beskriver Medicinerradets viggste prioriteter for Overskrierne er: Storre udbye af klinikophold Antallet af studerende Generel gennemgang af eksaminerne Styrkelse af farmakologi Frokostpause Bibliotek og l?sepladser Vi vil fort?lle n?rmere om det i de n?ste numre af MOK. Vi har ogsa et stort pagaende arbejde med den aktuelle revision af bade bachelor- og kandidatstudieordningen, hvor det er viggt at der bliver skabt gode studieforlob set fra den enkelte studerendes perspekv. Med andre ord er der rigeligt at tage fat pa! Indkaldelse l mode i Medicinerradet Tid: Mandag 1. november 2020 kl Sted: Studenterhuset, 1. sal Dagsorden: 1. Formalia 2. Orientering fra bestyrelsen 3. Tilbagemelding fra semestrene 4. Tilbagemelding fra studien?vnet og udvalg 5. Sundradet og studenterradet 6. Orientering om Det Naonale Medicinerrad 7. Ovrige meddelelser 8. Budget Kampagnestrategi frem l valget december 10. Mode i studien?vnet 11. Evt. Kommende moder: Torsdag d. 2. december 2020 kl Mandag d. 3. januar 2020 kl Den nye bestyrelse, Anders Husby, Kim Bartholdy, Line Engelbrecht Jensen, Simon Krabbe, Henriee Holst Hansen Medicinerradet er en studenterpolisk organisaon, der l dagligt samarbejder med de ovrige fagrad i Studenterradet pa Kobenhavns Universitet. Vi er den storste gruppe i Studien?vnet for Medicin, lige nu med 3 ud af 5 studenterpladser. Der er plads l meningsforskelle, og det skal der v?re i studenterpolik. Alle studerende der onsker at engagere sig i studenterpolik er velkomne l at kontakte Medicinerradets bestyrelse pa Studietilbud Tilbud fra Studenterpr?sten uge 43, 2020 The Sound of Silence – om sprog og kommunikationsformer VI K?re l?ser, Jeg er nodt til at afvige lidt fra skriveplanen. Planen var at skrive noget mere om kommunikation i de sociale medier, men et eller andet sted horte jeg noget vigtigt: at vor tids storste kommunikationsproblem ikke er, at vi har brug for at blive bedre til at fa vores budskaber, holdninger, statusopdateringer, ideer ud. Problemet er, at vi er blevet alt for darlige til at lytte. Vi har ikke tid og ro til at lytte ordentligt til de budskaber, som vi bliver bombarderet med fra morgen til aften. Det g?lder ikke kun de organiserede reklamebudskaber, tv-udsendelser, radio, aviser mm. men ogsa de langt mere personlige henvendelser, som vi prover at dele med hinanden. De bliver sorteret og i stor stil omdannet til lydtapeter, der ikke far fokus. Det er simpelthen sv?rt at fa orenlyd. Sv?rt at fa et andet menneskes fulde opm?rksomhed. Og tid. Fordi det andet menneske ogsa er sa optaget af at fa kommunikeret SIN mening, SIN folelse, SIN ide til dig og til alle andre, der vil lytte. Resultatet er, at mange af os br?nder inde med de ting, som vi virkelig har brug for at dele med andre. Det gor vi, fordi de er for vigtige og for folsomme til at kommunikere, nar der er fare for, at de bliver afbrudt eller overdovet. Med tiden bliver vi maske ligefrem sa bange for stilhed, at vi undgar den, fordi stilheden lokker de indebr?ndte tanker frem. De tanker, der indeholder smerte og angst, usikkerhed og tvivl, uro og kaos. Min lange ordr?kke, som jo paradoksalt nok er en del af stojbilledet, skal derfor afrundes med en hyldest til stilheden og en reklame for studenterpr?sten som samtalepartner. En af studenterpr?stens fineste egenskaber er evnen til at tie stille. Han kan give dig tid og rum til at dele de sv?re tanker med sig. Han kan lytte. Benyt dig af det! Venlig hilsen Lise Lotz, akademisk medarbejder Studiekreds: Det evolution?re hjernemenneske For yderligere oplysninger kontakt studenterpr?st Nicolai Halvorsen. Tid: tirsdage N?ste gang 26. oktober. Sted: Skt. Johannesgarden, Blegdamsvej 1b, lokale K1, 1. sal (bag kirken pa Sankt Hans Torv) Filmstudiekreds: Pr?ster pa film Aftenens film er Menneskedyret af Carsten Rudolf. Samtidig med at interessen for den erede kristendom efter sigende er for nedadgaende, institutionaliser pa den made med til at pr?ge billedet af pr?sten er det pafaldende at mange nyere danske film har pr?steskikkelsen som omdrejningspunkt. Medierne i det danske samfund. Efter filmen er der en droftelse af aftenens film over en let anretning. Tid: onsdag den 27. oktober kl. 19 Sted: St. Kannikestr?de 8, 1. sal Pris: det er gratis at deltage Studiekreds: Kager i teori og praksis on location Vi henter cupcakes hos Agnes en af Kobenhavns nyeste og mest hippe kagebutikker – og tager dem med tilbage i studenterlokalerne i St. Kannikest?de 8, hvor vi brygger kaffe og snakker om kager. Og andet. Du kan forberede dig ved at l?se pa Tid: torsdag den 14. oktober kl. ca. 15 ved dagens konditori – eller i St. Kannikestr?de 8 kl. ca Sted: Agnes Cupcakes, Sv?rtegade 2 Pris: du betaler selv, hvad du spiser og drikker. Regn med ca. kr. 100 for kaffe og kage. Tilmelding: senest kl. 15 dagen i forvejen via Facebook eller til Lise pa ku.dk Fra genkristning til religionskrig Andet foredrag af tre under temaet: Kirken og kristendommen i medierne Kirke- og religionsstof i medierne , subjektivt oplevet ved professor ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier pa SDU, Nils Gunder Hansen. Der vil v?re mulighed for diskussion over en kop kaffe eller en ol efter foredraget. Tid: torsdag 28. oktober fra 20:00 til 22:30 Sted: Trinitatis Sognehus (bag Rundetarn) Studenterpr?sten star til radighed for personlige samtaler Kom i studenterpr?stens tr?ffetid pa Panum (tirsdag 13-14, onsdag og torsdag 12-14, fredag efter aftale) eller bestil en tid. Facebook: StudenterMenigheden i Kobenhavn (SMiK) Blog: ku-praest.blogspot.com Twitter: SMiKbh /

5 Studietilbud Abningstider, Mikroskopi i lokale , Efterar 2020 Dato Tidspunkt Teknisk Assistent Demonstrator Oktober Birgitte November Irfan Stine Carina (16-20) Stine Birgitte Birgitte Irfan Birgitte Irfan Birgitte December Stine Carina (14-20) Birgitte Stine Carina (16-22) Stine Carina (8-16) Stine Carina (8-16) sem skriftlig eksamen Stine Carina (16-22) Birgitte Carina (16-22) Sem Spotprove Birgitte Carina (16-20) Januar Irfan Sem Spotprove 69timersbar 5 Februar Birgitte Jon (17-21) Birgitte Sem Spot reeksamen Studentermedhj?lp soges Vi soger en studentermedhj?lper til vask og klargoring af kirurgiske instrumenter. Du kommer til at arbejde i Afdelingen for Eksperimentel Medicin (AEM) pa Panum. Pa operationsafsnittet er vi 3 faste medarbejdere, som varetager opgaver inden for teknisk assistance og faglig radgivning i forbindelse med forsog og under-visning, hvor grise anvendes. Arbejdsopgaver Du skal vaske, klargore og pakke de kirurgiske instrumenter, der har v?ret anvendt i forbindelse med f.eks. Sundhedsstyrelsens specialespecifikke kurser. Dine opgaver vil eksempelvis v?re: o Betjening af vaskemaskemaskine o Pakning af instrumentbakker o Evt. betjening af autoklave o Oprydning o Klargoring til n?ste kursusdag o Anden bistand Du har o Lyst og evne til at arbejde selv-st?ndigt o Mulighed for at arbejde efter endt arbejdstid Vi opfordrer alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at soge stillingen. Vi tilbyder o Et job med stor selvst?ndighed og fleksibilitet o Indsigt i arbejdet pa et eksperimen-telt kirurgisk afsnit o Indblik i betjening af medicoteknisk udstyr etc. Lon og ans?ttelsesvilkar Stillingen er tidsbegr?nset til 15 timer i uge 47 (ca. kl ) med mulighed for forl?ngelse til anden periode. Ans?t-telse og aflonning sker i henhold til g?ldende overenskomst mellem Fi-nansministeriet og HK med indplace-ring som studentermedhj?lper. Yderligere oplysninger Er du interesseret i at hore mere om stillingen, kan du henvende dig til Dyrl?ge Camilla Schumacher-Petersen pa mellem kl eller Du kan l?se mere om AEM pa Kort ansogning og CV sendes pr. mail til Din ansogning skal v?re os i h?nde senest 1. novem-ber 2020 kl Annoncer Foredrag i Dansk Medicinsk-historisk Selskab i Auditoriet pa Medicinsk Museion, Bredgade 62, 1260 Kobenhavn K. Deltagelse er gratis og aben for alle. Tilmelding er ikke nodvendig. Tirsdag d. 9. november 2020 kl Professor, D.Phil. Peter E. Pormann, Department of Classics and Ancient History, University of Warwick. Ibn Serapion: A physician at the Crossroads between East and West. Peter Pormann har specielt besk?ftiget sig med middelalderens islamiske medicinhistorie. Herunder er et abstrakt af hans foredrag. Ibn Serapion: A physician at the Crossroads between East and West Little is known about Ibn Serapion. The information in the so-called bio-bibliographical tradition (i.e., literature by medieval writers listing different physicians) is marred with chronological errors, and we rely mostly on internal evidence from Ibn Serapion s works for dating him. He wrote a Small and a Great Compendium, both in Syriac, a Christian Aramaic dialect, close to the language which Jesus would have spoken. The Syriac originals are unfortunately lost, but we still have fragments of different Arabic translations, as well as complete Latin and Hebrew versions of the Small Compendium. Because of the authors which Ibn Serapion quotes, he probably lived in the second half of the ninth century. His Small Compendium is a medical encyclopedia in seven books, the first four dealing with diseases located at a specific part of the body from tip to toe; book five with skin disorders, poisons, and gynaecological matters; book six with fevers; and book seven with compound drugs. For the most part, Ibn Serapion draws on previous Greek medical literature when describing the various illnesses and prescribing medication against them. For instance, the gynaecologoical chapters contain a lot of material from the Pragmateia or Handbook by Paul of Aegina (fl. c.650), and Galen (d. 216/7) is an obvious source elsewhere. In that sense, he continues the Greek tradition of humoral pathology, the notion that health and disease are determined by the balance or imbalance of the four humours blood, phlegm, yellow bile, and black bile. There is, however, notable innovation in one area of Ibn Serapion s therapy: he includes many recipes with Indian ingredients, or of Indian origin. This reflects the cosmopolitan nature of the Abbasid Empire with its thriving capital Baghdad, where he probably worked. The fate and fortunes of Ibn Serapion and his Small Compendium can best be illustrated through one of the manuscripts that preserve the Arabic version of this work, namely Cod. Or in the Leiden s Universiteitsbibliotheek. It tells the fascinating story of the transmission of medical knowledge from East to West, from Syriac via Arabic to Latin.

6 VIDSTE DU, AT DISSE 3 ST?RKE TITLER ER UDKOMMET FRA FADL S FORLAG? NU I NY UDGAVE NY UDGAVE – kortere og skarpere HELT NY BOG

7 Annoncer 7 PR?GRADUAT FORSKNINGSAR I P?DIATRI Du inviteres hermed til ans?ttelse som forskningsstudent pa Dansk BorneAstma Center (DBAC) (www. dbac.dk) ved Gentofte hospital. Omdrejningspunktet pa DBAC er ABC Astma Begins in Childhood et fodselskohortestudie, hvor vi folger ca. 800 gravide kvinder og deres born med fokus pa astma, eksem og allergi; se Vi tilbyder ans?ttelse mhp projektet: Fysisk aktivitet hos smaborn med astma Pr?graduat forskningsar er en uddannelse i sundhedsvidenskabelig forskning for medicinstuderende. Forskningsaret indeb?rer et ars orlov, hvor man tager del i det daglige arbejde i vores kliniske forskningsklinik, samt arbejder med et selvst?ndigt projekt. Du kan fa mere information om reglerne for forskningsar pa Du vil blive uddannet i klinisk forskning med born, gennemfore merit-givende forskningsar med afsluttende eksamination, skrive OSVAL opgave samt fa anledning til at deltage i videnskabelig publikation, og forberede eget PhD studium. Du vil endvidere indga i et energisk og kreativt klinisk forskningsteam, hvor dine arbejdsopgaver er meget varierede. Lonnen er kr./mdr. Tiltr?delse 1. februar Det vil v?re en fordel at deltage i kurset Basal klinisk forskningstr?ning der afholdes d Januar, Tilmeldingsfristen til dette kursus er 22. December, Yderligere information fas ved henvendelse til post-doc Klaus Bonnelykke pa telefon ansogning senest 27. november pa Hans Bisgaard Professor, overl?ge, dr med Dansk BorneAstma Center NU ER DEN HER – INSTRUKSEN. DK TIL IPHONE – HENT DEN GRATIS I APP STORE KURSUS I STUDIE- OG MEMORERINGSTEKNIK 1. november kl Kurset er malrettet medicinstuderende pa bachelordelen, men studerende pa kandidatdelen er ogsa velkomne. Dette er et kursus, som introducerer og tr?ner bade de klassiske og de mere moderne studieteknikker, herunder – sekvens-l?sning – fornuftig brug af computer – 2-vejsnoter – memoreringsteknikker – l?se- og eksamensplanl?gning Der er tale om et kursus med mange praktiske ovelser hvor du bruger dine egne boger fra dette semester og din egen computer. Kurset er gratis. Idet der har v?ret stor interesse for kurset allerede vedforhandstilmeldingen, udvides antallet af pladser med 10 stk, som fordeles efter forst til molle.. Interesserede kan sende navn og semestertrin til VH Rune Sarauw Lundsgaard. Alles blikke misundelige efter dig? Bade hvis svaret er ja eller nej, kan du give det nyt liv med en ipad i 3G-udgaven (16GB), der aldrig har v?ret uden for en case med medfolgende case og medfolgende tradlost apple-tastatur pa dansk for det hele med kvittering. Billigste alternativ for en 3G ipad er Leasy til 7999 eller en tur til tyskland. Send en sms til NU MED ONLINE L?RINGS- MATERIALE HVAD HAR DU I LOMMEN? Praktisk procedureog diagnoseguide 346 sider Kr. 348,- (vejl.) EKG let at se 128 sider Kr. 248,- (vejl.) Praktisk klinisk smertebehandling 240 sider Kr. 258,- (vejl.) Skadestuekirurgi 320 sider Kr. 328,- (vejl.) Kob bogerne pa Her kan du ogsa tilmelde dig vores nyhedsbrev

8 8 Sted: Psykiatrisk auditorium, Rigshospitalet, Henrik Harpestrengs Vej (opgang 61a) Tidsrum: Kl Malgruppe: Alle interesserede Arrangorer: Sex & Samfund og Dansk Forening for Klinisk Sexologi Kontakt: og Adgang: Gratis 28. oktober: Lone Bjelke & Mathilde Walter Clark Tiln?rmelser. En eftermiddag med Clark, Bjelke og Duras. Lyrikeren Lone Bjelke har i de senere ar leveret flere fornemme overs?ttelser af den legendariske franske forfatter og filmskaber Marguerite Duras ( ), og forfatteren Mathilde Walter Clark udgav tidligere pa aret den anmelderroste forforelsesroman Priapus en forforerhistorie. Denne eftermiddag vil Bjelke og Clark give smagsprover pa deres overs?ttelses- og romanv?rk. 25. november: Kuno Sorensen Red barnet fra seksuelle overgreb I Danmark er organisationen Red Barnet en st?rk stemme i kampen mod seksuelle overgreb og seksuel udnyttelse af born. Psykolog i organisationen, Kuno Sorensen, vil med udgangspunkt i visning af filmen Tr?neren s?tte fokus pa, hvordan en bornerettigheds- og gr?srodsorganisation arbejder med oplysning, information og fortalervirksomhed, nar emnet er seksuelle overgreb pa born. Han vil desuden se n?rmere pa den sv?re balance mellem sk?rpet opm?rksomhed og hysteri. 27. januar: Morten Emmerik Woldike Piger bliver ikke lykkelige af analsex Sexstarz -censur. Krav om forbud mod pornografi. Kodeks for kommunalt ansattes seksuelle udfoldelser i fritiden. Jorgen Leth. Forbud mod at ansatte hj?lper handicappede med at tage kontakt til prostituerede. Forslag om at bibliotekarer skal klippe sexannoncer ud af aviserne, for de l?gges frem i bibliotekernes l?sesale. Jeppe Kofod. Krav om at forbyde kobesex. Bekymringer, frygt, forargelse og krav om forbud og kontrol pr?gede den offentlige seksualdebat i sidste halvdel af 00 erne. Debatten er blevet polariseret og domineres i stigende grad af seksualmoralske standpunkter, der stiller DANSK BORNELUNGE CENTER, RIGSHOSPITALET soger Osval2-studerende til forskningsopgave vedrorende sv?re, komplicerede lungebet?ndelser hos born. DBLC varetager undersogelse, kontrol og behandling af lunge- og astmasyge born og unge samt voksne med arvelige lungesygdomme fra hele Danmark. Opgaven bestar i en opgorelse af knap 80 patientforlob for samtlige born indlagt pa Rigshospitalets p?diatriske afdeling fra januar 1993 og frem til dags dato med diagnosen pleuraekssudat/empyem. Opgorelsen har til hensigt at beskrive udviklingen i behandlingen af disse born over tid og papege mulige omrader for forbedringer. Vi vil snarest muligt s?tte dig ind i opgaven. Er det noget for dig? Hvis du er interesseret sender du en kort ansogning pa mail til: Kim G Nielsen Overl?ge, dr. med. Leder af Dansk BorneLunge Center, Borneafdelingen, Klinik I, afsnit 5003 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 DK-2100 Kobenhavn O Danmark Annoncer Hertoft-eftermiddage S?son Frederik Buchvald Afdelingsl?ge, PhD Dansk BorneLunge Center Borneafdelingen, Klinik I, afsnit 5003 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 DK-2100 Kobenhavn O Danmark sig fordommende over for forskellige seksuelle lystfolelser og kropsudfoldelser og hviler pa normative forestilling om, at der findes en rigtig, sund og normal seksualitet, som skal g?lde for alle. Sociolog Morten Emmerik Woldike pr?senterer resultaterne af sin undersogelse af den danske avisdebat om analsex, pornografi, gruppesex, prostitution og seksualisering i sammenlignet med februar: Sanne Neergaard En 27. god januar: nok 27. sexolog 27. januar: januar: Morten Emmerik At tage medmenneskers Morten Morten Woldike Emmerik Emmerik k?rligheds- Woldike Woldike og sexliv Piger bliver i sine h?nder Piger ikke Piger lykkelige er bliver bliver en ikke af ikke dybt lykkelige analsex lykkelige alvorlig af analsex af analsex sag. Hvor tor vi! Det kr?ver respekt, viden, erfaring, ydmyghed og mod. Kan enhver cykelsmed eller korel?rer patage sig dette? Er den gode vilje og et par weekendkurser nok? Med venlig hilsen til bornel?gen og psykoanalytikeren Donald W. Winnicotts begreb a good enough mother vil opl?gsholderen fort?lle om sin vej, dele sine erfaringer, seksualisering bommerter seksualisering i seksualisering sammenlignet i og i sejre sammenlignet med fra sammenlignet klinikken med med og fra sit eget liv. Sanne Neergaard er psykolog, samlivsterapeut og sexolog, og hun udgav for nylig 24. erindringsbogen februar: februar: februar: Om lyst og ulyst, k?rlighed Sanne og Neergaard sorg. Sanne Sanne Neergaard Neergaard En god nok En sexolog En god god nok nok sexolog sexolog 31. marts: Kristian Ditlev Jensen Hvad sagde jeg ti ar efter Det bliver sagt I 2001 lyst og udgav ulyst, k?rlighed forfatteren Kristian Ditlev Jensen lyst lyst og ulyst, og og ulyst, sorg. k?rlighed k?rlighed og sorg. og sorg. bogen om, hvordan han som ganske ung blev folelsesm?ssigt og seksuelt udnyttet af en voksen 31. mand. marts: Bogen marts: marts: fik enorm gennemslagskraft qua Kristian sine litter?re Ditlev Kristian Kristian Jensen kvaliteter, Ditlev Ditlev Jensen Jensen men ogsa fordi den satte Hvad et sagde tabuemne Hvad jeg Hvad sagde ti til ar sagde efter debat jeg jeg Det ti og ar ti bliver efter gav ar efter sagt Det en Det rystende bliver bliver sagt sagt pr?cis forstehandsberetning om overgrebets mekanismer, dynamik og psykologiske konsekvenser. I dag ti ar senere gor forfatteren status. Hvilken betydning fik bogen for hans liv? Og hvilken rolle kom den til at spille for forstaelsen og bearbejdelsen af de traumatiske h?ndelser? Sexstarz -censur. Sexstarz -censur. Sexstarz -censur. Krav om forbud Krav Krav mod om pornografi. om forbud forbud mod mod Kodeks pornografi. pornografi. for kommunal Kodeks Kodef udfoldelser i fritiden. udfoldelser udfoldelser Jorgen i fritiden. Leth. i fritiden. Forbud Jorgen Jorgen mod Leth. Leth. at Forbud ansatte Forbud mod hj?lper mod at ansatte at handicappede ansatte hj?lper til prostituerede. til prostituerede. Forslag til prostituerede. om at Forslag bibliotekarer Forslag om at om skal bibliotekarer at bibliotekarer klippe sexannoncer skal skal klippe klippe ud sexanno af avi frem i bibliotekernes frem frem i bibliotekernes l?sesale. i bibliotekernes Jeppe l?sesale. Kofod. l?sesale. Jeppe Krav Jeppe Kofod. om Kofod. at forbyde Krav Krav om kobesex. om at forby at f forargelse og forargelse krav forargelse om forbud og krav og og krav om kontrol om forbud forbud pr?gede og kontrol og den kontrol pr?gede offentlige pr?gede den seksualdeba den offentlig 00 erne. Debatten 00 erne. 00 erne. Debatten blevet Debatten polariseret blevet blevet og polariseret domineres polariseret og i og domineres stigende domineres grad i sti i standpunkter, standpunkter, der standpunkter, stiller sig der fordommende der stiller stiller sig sig fordommende over fordommende forskellige over over for seksue for forskf kropsudfoldelser kropsudfoldelser og kropsudfoldelser hviler pa normative og hviler og hviler forestilling pa normative pa normative om, forestilling forestilling der findes om, en om, at rigtig der at fin de seksualitet, som seksualitet, skal seksualitet, g?lde som for som skal alle. skal g?lde Sociolog g?lde for alle. for Morten alle. Sociolog Emmerik Sociolog Morten Morten Woldike Emmerik Emmer pr?sen W sin undersogelse sin sin undersogelse af den undersogelse danske af avisdebat den af den danske danske om avisdebat analsex, avisdebat om pornografi, om analsex, analsex, gruppe porno po At tage medmenneskers At tage At tage medmenneskers k?rligheds- medmenneskers og k?rligheds- sexliv k?rligheds- i sine og h?nder sexliv og sexliv i er sine en i sine h?nder dybt h?nder alvorl Det kr?ver respekt, Det Det kr?ver viden, kr?ver respekt, erfaring, respekt, viden, ydmyghed viden, erfaring, erfaring, og ydmyghed mod. ydmyghed Kan og enhver mod. og mod. cykel Kan K patage sig dette? patage Er patage den sig dette? gode sig dette? vilje Er den Er og den et gode par gode vilje weekendkurser vilje og et og par et weekendkurser par nok? weekendkurser Med venlig nok? hn og psykoanalytikeren og psykoanalytikeren og psykoanalytikeren Donald W. Winnicotts Donald Donald W. begreb Winnicotts W. Winnicotts a good begreb enough begreb a good mother a good en fort?lle om sin fort?lle vej, fort?lle dele om sine om vej, erfaringer, sin vej, dele dele sine bommerter sine erfaringer, erfaringer, og bommerter sejre bommerter fra klinikken og sejre og sejre og fra fr k Neergaard er Neergaard psykolog, Neergaard samlivsterapeut psykolog, psykolog, samlivsterapeut og samlivsterapeut sexolog, og og hun sexolog, og udgav sexolog, og for hun og nylig hun udga er I 2001 udgav I forfatteren 2001 I 2001 udgav udgav Kristian forfatteren forfatteren Ditlev Kristian Jensen Kristian Ditlev bogen Ditlev Jensen om, Jensen hvordan bogen bogen om, han om hv so folelsesm?ssigt folelsesm?ssigt og folelsesm?ssigt seksuelt udnyttet og seksuelt og seksuelt af en udnyttet voksen udnyttet af mand. en af voksen Bogen voksen mand. fik mand. enorm Bogen sine litter?re sine kvaliteter, sine litter?re litter?re men kvaliteter, ogsa kvaliteter, fordi men den men ogsa satte ogsa fordi et fordi tabuemne den den satte satte til et debat tabuemne et tabuemn og gav ti forstehandsberetning forstehandsberetning om overgrebets om mekanismer, overgrebets om overgrebets dynamik mekanismer, mekanismer, og psykologiske dynamik dynamik og ko ps o ti ar senere gor ti ar forfatteren ti senere ar senere gor status. forfatteren gor forfatteren Hvilken status. betydning status. Hvilken Hvilken fik betydning bogen betydning for hans fik bogen fik liv? bog Of den til at spille den for den til forstaelsen at til spille at spille for og forstaelsen bearbejdelsen forstaelsen og bearbejdelsen af og bearbejdelsen traumatiske af de h?ndelser? af traumatiske Bedste hilsner Bedste Bedste hilsner hilsner og vel modt! og vel og modt! vel modt! Bedste hilsner og vel modt! Dansk Forening Dansk for Dansk Forening Klinisk Forening Sexologi for Klinisk for / Klinisk Sex Sexologi & Samfund Sexologi / Sex / Sex & Samfund & Samfund V/ Christian Graugaard, V/ Christian V/ Christian Gerd Graugaard, Winther Graugaard, Gerd & Bo Gerd Winther Mohl Winther & Bo & Mohl Bo Mohl 28 OKT LILLE BAR ZOO BAR ER DU VILD MED DYR? ER DU VILD MED OL? ER DU TOSSET MED ANSIGTSMALING? BAR LISTE: – GIRAF – ISBJORN – BRUTALIS – KRUDTUGLER – FISK – JAGERMEISTER ALORS UNE DANCE DET FRANKOFILE HJORNE LE BAND FANTASTIQUE: HERO 30.OKTOBER LE KOSSEREN HERMED ET INDL?G OM PLAN MESTERSKABERNE TIL MOK. Panum LAN afholder panum mesterskab i Counter strike og battlefield. Eventen lober af stablen den 31. oktober kl. 14 pa spillesyndikatet. For tilmelding se facebook eventet: Panum mesterskaberne i LAN eller skriv en mail til Game on – PEW PLAN PS: maske er der cowboytoast til deltagerne! 8 69 timersbar

9 Gogl 9 sex- og madkasse Livets Livets Skole Skole DK DK Morten og Christian svarer pa spoergsmal om ALT. PIK Gar du rundt om tumler med nogle af livets store sporgsmal, som f.eks.: kan man tillade sig at fjerne en udlobet ledig-lap fra en 12-semesterstuderendes l?seplads? Eller har du maske en ven der har sv?rt ved at fa parforholdet til at fungere, samtidig med at han skal l?se til eksamen. Disse, og mange andre problemstillinger, hj?lper de to ?ldre og erfarne medicinstuderende Morten og Christian dig med i Livets Skole. Skriv dit sporgsmal eller dilemma pa: Hej orakler Jeg vil indlede med at sige, at jeg har haft godt udbytte af jeres rad fra sidst. Derfor henvender jeg mig til jer med endnu et problem, som jeg haber I kan svare pa. Jeg har denne her ven, som jeg ikke har kendt sa l?nge. Nar vi snakker sammen connecter vi ret godt, men det virker som om, at nar jeg prover at aftale f.eks. at lave noget i fritiden sa skal han altid noget andet. Jeg tror maske, at han ikke synes om mig, men det kan jeg bare ikke forsta.. Giver det mening? Anyways – hvordan skal jeg fa det til at ske at vi gar fra at v?re venner til at blive gode venner? Det kunne jeg nemlig godt t?nke mig. Jeg haber I kan hj?lpe en person i nod endnu en gang. Mvh Anders C: K?re Anders. Mange tak for dit sporgsmal. Det er jo altid uheldigt nar man ikke er enige om hvor gode venner man skal v?re. M: Ja, jeg kender udm?rket problemet fra mig selv. Det jeg plejer at gore, nar jeg eksempelvis gerne vil i biffen med en af mine gode venner, er at formulere sporgsmalet sa han ikke har mulighed for at sige nej. Fx Hej Christian Skal vi tage i biffen fredag eller lordag? eller maske bare troppe op foran hans dor med to pizzaer og sige Hej Christian Vil du have pizzaen med peperoni eller den med ananas og ansjoser?. Det virker n?sten hver gang. C: Det er rigtigt, Morten, det nummer laver du tit. Sa g?lder det om at v?lge pizzaen med ananas og ansjoser, for hvem kan lide peperoni? M: Et andet godt trick er at fa en tatovering med din vens navn. Sa vil han sandsynligvis fole sig presset til at fa en med dit navn. Og vupti, sa kan alle se, at I er bedste venner. C: Haber du kan bruge svarene. Evt. kan du prove at opsoge din vens l?ge og fa nogle flere rad. K?re Morten og Christian Jeg har et stort problem, som jeg haber I kan hj?lpe mig med. Her for nogle uger siden hang jeg ud med en person og han er nu blevet det jeg vil kalde en perifer bekendt (l?s rovkedelig person). Han foreslar konstant at vi skal lave alle mulige ting sammen, men for at sige det mildt, sa vil jeg hellere pille majs ud af numsen pa Bjarne Riis end at hore ham tale om hans Magic Card samling en gang til. Derudover kan han godt lide kaffe fra Colombia. Na, men mit sporgsmal er hvordan jeg pa en human og retf?rdig made kan undga at tilbringe min tid med denne ven uden at gore ham ked af det eller vred pa mig. Krams fra Henrik M: K?re Henrik. Tak for dit sporgsmal, selvom jeg ma indromme at det lyder som lidt af et luksusproblem du har. C: Tja, luksus og luksus, det ved jeg nu ikke M: Jeg er lidt pa udebane her, Christian. Maske du kan give Henrik et godt rad? C: Ja, maske er det et luksusproblem, men ikke desto mindre kan det v?re et virkelig irriterende problem i l?ngden. Jeg har f.eks. selv en ven der tit inviterer mig i biografen, eller tropper op foran min dor med pizza, og regner med at jeg gider have besog af ham. M: Hvad gor du sa, Christian? C: Jo nu skal du hore: Jeg har en rigtig ven der hedder Noller. Og jeg har en aftale med Noller om, at nar han far en bestemt sms af mig, sa skal han ringe til mig og sige at der er sket en forf?rdelig ulykke i min familie. Sa har jeg en undskyldning for at stikke af. M: Hmmmm var det det der skete i lordags? C: Nej nej, det var en rigtig ulykke. Men anyway, jeg har ogsa et andet forslag. Du kan ogsa ga pa toilettet i virkelig lang tid, indtil den ubudne g?st forsvinder af sig selv. Det kr?ver dog at du pa forhand har gemt l?sestof eller en gameboy pa toilettet, for ellers bliver det simpelthen for kedeligt. M: Ja det kunne jeg forestille mig. Haber det var svar nok Henrik. Ellers er du velkommen til at skrive igen. noveller.dk/maend_med_p Sex- og madkasse jessica alba hot Hj?lp til reeksamen.doc K?re Alle og is?r mine tilbagev?rende maske-bff’ere Sikke nogle sp?ndendendende uger, vi har v?ret igennem, tihi! Forst var der forrige mandag, hvor I, k?re solskinsstraler, skulle lave et kunstv?rk, der forestillede moi pa en divan. Noooj, hvor var I bare 4najs! Is?r skal Mad Man Madelaires tegning, Mia Diamonds bagv?rk og David Whitefields skulptur fremh?ves. De var saaa flotte. Men desv?rre matte jeg sige farvel til hele 4 dejlige v?sner: Mathias, Benji, Andy og Jakke D. Her ses ugens kandidater i deres «haute coutoure». Fra venstre: Mia D i a m o n d, A n – ders Gee, David Whitefield, Jesper «Mucho Macho», Joachim Pew og Henrik Oooo. T.T.Y.N. I mandags skulle I vise mig noget haute coutoure og ga en lille kattegang for mig. Igen var I alle sammen sa yndiiiige! Jeg ville elske at ga i alt det flotte toj. Og igen ma jeg fremh?ve Davids flotte, skank-outfit og Anders Gees flotte dragt af stobt plutonium, og ikke mindst Mia Diamonds Hello Kitty – outfit, og alle ved, at jeg ????lsker Hello Kitty. Desv?rre matte jeg med tarer i ojnene og sved i skridtet sige farvel til Christian Mad Man og Rune Hasselager.

10 10 Basisgrupper onsdag d. 3. november, kl. 17 i Dam Aud. Sexekspressen inviterer til Foredrag med Sex og Sundhed! Har du interesse i at l?re mere om seksualitet blandt unge, om konssygdomme, samt hvordan de to storrelser forholder sig til hinanden? Sa kom med til foredraget Unges Seksualitet og Sexsygdomme Anno 2020 Danskerne har ifolge de seneste skandinaviske undersogelser mere sex end de andre nordiske folkef?rd, men danskerne har ogsa flest sexsygdomme i Norden, fordi der i Danmark hersker en seksualkultur, hvor kondomet mere ofte end ej bliver glemt. Med konsekvenser for folkesundheden og smittetallene for seksuelt overforte sygdomme. Fa den nyeste viden om: Myter, fordomme og fakta De store smittetals konsekvenser for unge & sundhedssystemet Viden om de relevante risikogrupper blandt unge Udarbejdelse af politik for seksualradgivning Faglige metoder til handtering af seksualradgivning Vores evidensbaserede erfaring fra undervisning af over unge arligt + radgivning Foredragsholderne er eksperter fra foreningen Sex og Sundhed, en frivillig organisation der bl.a. arbejder for forebyggelse af sexsygdomme gennem seksualundervisning. Derudover driver foreningen Condomeriet, et infotek, kondombutik og sexbibliotek for unge beliggende i hjertet af Kobenhavn. Efter foredraget vil der v?re lidt kaffe og kage. Hiv allerede nu kalenderen frem og s?t et stort, fedt kryds ved d. 3. november kl , sa ses vi i Dam Aud. Akut Neurologi Patienten kommer ind med pludseligt opstaet hovedpine, kraftneds?ttelse, bevidsthedssloring eller universelle kramper: hvad vil du gore? Bliv bedre rustet til handtering af neurologiske akutte situationer! Kom til arrangement om akut neurologi: FORNIKS Introduktion til Neuroradiologi Overl?ge Gina Al-Farra fra Herlev Hospital, Radiologisk afd. vil holde et opl?g om neuroradiologi: Torsdag d. 28. oktober Kl. 16:30-17:15 Lokale (mini-aud.) Temaet vil v?re en basal introduktion til neuroradiologien. Alle uanset semestertrin opfordres til at komme. Onsdag d. 27. oktober kl. 16 i mini-aud (k?lder-auditorierne ved tandl?gerne) Program 16:00 – Pr?sentation 16:05 – Handtering af akutte neurologiske tilstande Undersogelser af den bevidsthedssv?kkede, lidt neuroanatomi, ATLS-principper (ABCD) samt akut behandling af prim?re og sekund?re hjerneskader. Ved Neurokirurg Ove Bergdal, Rigshospitalet 16:45 – Pause med kage og saftevand 17:00 – Neurointensivbehandling samt monitorering Principper for neurointensiv behandling og monitorering, som har til formal at forebygge sekund?re hjerneskader. Disse skader kan opsta som folge af cerebral isk?mi, forhojet intrakranielt tryk samt vasospasmer. Ved Professor i neurokirurgi Bertil Romner, Rigshospitalet 17:40 – Slut Vel modt! Intro Til Plastikkirurgi L?ge Britta Kaltoft underviser Mandag d. 1. november Kl. 17:15-20:00 Lokale FORNIKS Manedsmode Er du interesseret i neurologi, neurofysiologi eller neurokirurgi? FORNIKS holder manedsmode: Torsdag d. 28. oktober Kl. 17:30-18:30 Lokale (mini-aud.) Dagsorden for modet: 1. Velkomst 2. Siden sidst 3. Projekter og arrangementer 4. Evt. Alle er velkomne. Vi ses! FORNIKS – (FOReningen af Neuro Interesserede Kobenhavnske Studerende) Undervisningen vil besta af en teoretisk del og en praktisk del. Teknikker der undervises i : – Forskydningslap – Rotationslap – Transitions lap (L-plastik og Z-plastik) Find os ogsa pa Facebook og KUnet Tilmeldingen starter d. 25. oktober pa Deltagelse kr?ver SAKS medlemsskab, samt tidligere deltagelse i SAKS Sutur 2 (tidl. Avanceret sutur kursus) eller tilsvarende sutur kendskab. Det koster 50 kr. at deltage. Kongres for medicinsk studenterforskning marts 2020-Sandbjerg Gods Selskab for Medicinsk Studenterforskning inviterer til 3. Kongres for Medicinsk Studenter forskning! Kongressen giver studenterforskere i Danmark en enestaende mulighed for at pr?sentere deres forskning i et uformelt, men fagligt forum forud for internationale kongresser, og samtidigtmode og l?re af studenterforskere fra andre dele af landet. Arrangementet inkluderer: Bustransport tur/ retur To overnatninger med fuld forplejning Et fagligt inspirerende videnskabeligt program Festmiddag Pr?mier til de bedste pr?sentationer Deltagerpris: DKK 1.500,- (resten star vi for) Der er begr?nset deltagerkapacitet sa sporg din vejleder omstotte i dag! Tilmelding sker ved at indsende et abstract i perioden 1. oktober til 15. december Vejledning og tilmeldingsformular findes pa kongressens hjemmeside: studenterkongres.dk Arrangementet er henvendt til nuv?rende og forhenv?rende studenterforskere ved landets sundhedsvidenskabelige fakulteter. Er der endnu ikke opnaet resultater kan resultatafsnittet udelades fra abstractet. Det er ogsa muligt at deltage i kongressen uden en pr?sentation. Studenterforskning.dk selskab for medicinsk studenterforskning

11 Basisgrupper 1111 Research Exchange Kombiner rejse og forskning pa en helt unik made med IMCC IMCC Research Exchange sorger for kontakten med v?rtslandet, og du far stillet en bolig til radighed under opholdet. Mod mennesker fra hele verden samtidig med at du far en enestaende mulighed for at forske i et projekt efter eget onske. Forskningsopholdet varer 1-3 maneder og koster 2300 kr. (300 kr. retur hvis der skrives en kort rapport efter opholdet) Husk ansogningsfrist d. 1. november 2020 ( for ophold forar og sommer 2020)! Land/organisation Semestertrin Antal pladser Periode Canada-Quebec (IFMSA-Quebec) Alle 1 1 maned Brasilien (IFMSA-Brazil), Alle 1 1 maned Brazil (DENEM) Alle 1 1 maned Spanien-Catalonien (AECS) Alle 1 1 maned Kroatien (CroMSIC) Alle 1 1 maned Frankrig (ANEMF) Alle maneder Mexico (IFMSA-Mexico Alle 1 1 maned Indonesien (CIMSA-ISMKI) Alle 1 1 maned Portugal (PorMSIC) Alle 2 1 maned L?s mere om de enkelte landes forskningsprojekter samt krav pa Husk din ansogning forst er g?ldende ved at sende et kort motivationsbrev til indbetaling af 2300 kr. til IMCC og udfyldning af vores ansogningsskema pa hjemmesiden. Mere info pa under Research Exchange Fa yderligere sporgsmal kontakt venligst national formanden Anna Roe Rasmussen: INGEN IMCC manedsmode i oktober. Vi er blevet enige om at aflyse manedsmodet i oktober, sa n?ste IMCC manedsmode bliver Sa er det igen tid til Donaidmanedsmode! torsdag d. 25. november kl. 17 i Studenterhuset, hvor der er mulighed for nye interesserede at hore om IMCC, der vil v?re opl?g fra Rwanda gruppen samt afholdelse af den arlige generalforsamling. Mvh. administrations gruppen i IMCC Kobenhavn Den danske befolkning er blandt verdens darligste til at tage stilling til organdonation! Vi i Donaid k?mper for at ?ndre dette ved at give folk nok faglig viden til at kunne tage stilling. Har du ogsa lyst til at hj?lpe til og komme ud pa gymnasier, universiteter, biblioteker og lignende – sa er Donaid noget for dig! Det er en hyggelig gruppe med st?rke kr?fter! Sa kom og hyg her pa onsdag kl. 18:00 i studenterhuset. Vi gl?der os til at se dig! Mvh. Donaid K?re venner i MIKAM og alle nye! Vi holder MANEDSMODE onsdag den 3. November i vores MIKAM lokale i studenterhuset (1.sal), som vi plejer. Vi starter kl 16 og forts?tter to timer frem. ALLE er velkommen! Medlemskab er gratis! Ring gerne til Nantah ( ) for info, skriv til os alle pa eller kom glad til manedsmodet :) Vi ses til et hyggeligt mode Der er sorget for snaks. K?rlige hilsener Mikam Body-sds introduktions dag for medicinstuderende med Ole Kare Foli arrangeret af MIKAM Body-sds tager udgangspunkt i en behandlingsform, som bestar af specielle massageteknikker og mobiliserende ledfrigorelser. Det har kraftig indvirkning pa kroppens selvhelbredende egenskaber indenfor fysiske og psykiske lidelser: Problemer i bev?geapparatet (forstuvninger, smerter, omhed, piskesm?ld, kold skulder, tennisalbue, museskader, rygog nakkeproblemer) organproblemer (eksem, allergi, astma, fordojelses problemer, kroniske infektioner, nyre- og galdestensmerter) nerve og sanse problemer kontakt mellem krop og psyke (stress, angst, traumer) harmoni & indre ro Tid: Lordag d. 20 november kl Kunne du ogsa t?nke dig at vide mere om akupunktur? Onsdag d. 27. oktober kl arrangerer MIKAM en r?kke FORDRAG OM AKUPUNKTUR i modesalen i studenterhuset, sa kom frisk og udvid din horisont det kunne jo v?re du blev fanget og fik lyst til at tage med pa vores studietur til Kina. Det koster intet, og der bliver sorget for forfriskning og en lille snack! Alle er velkommen ogsa nar du ikke er aktiv medlem. K?rlig hilsen og Velmodt MIKAM Bliv psykiater for en dag! Tekst: En ud af fire amerikanere kan ikke udpege deres eget land pa et verdenskort, og nye undersogelser viser, at hele to ud af tre medicinstuderende (95% CI: 1,1-2,8) ikke er klar over, at psykiatri er det mest sp?ndende, fagligt veludviklede, hojteknologiske og personligt udviklende l?gelige speciale. Det vil vi i PMS gerne gore noget ved, og derfor har vi startet en ordning op, hvor man kan folge en psykiater og se det selv. Man kan v?lge mellem at folge l?ger eller l?gevikarer i en psykiatrisk skadestue fyldt med action-packed klinisk arbejde, eller v?re hos en privat praktiserende psykiater. Studerende fra ALLE semestre er velkomne til begge dele! Sted: Egedal 1A, 2690 Karlslunde Pris: 75 kr for hele dagen inklusive frokost og snacks. Overfores til konto efter vi har bekr?ftet du har faet plads. Transport til egen betaling. Tilmeldning via mail til Christa med navn, semester, mobil: christa. Sidste frist fredag d. 12 november For yderligere information se eller ring Christa: Max 20 pladser, forst til molle MIKAM Skriv til Andreas Hoff pa for tilmelding eller hvis du har sporgsmal Mvh. Psykiatrigruppen for MedicinStuderende PS. Husk vores foredrag pa onsdag d. 27/10 kl., og vores efterfolgende ekstraordin?re generalforsamling ca. kl. 18, hvor der er valg til bestyrelsen, da Andreas Hoff giver formandstitlen videre. PPS. Find os som grupperum pa intranettet: PMS eller pa face! Det eneste man skal gore er, at maile til os, og skrive at man er interesseret, sa formidler vi kontakten, og sammen finder vi en dato.

?rede godtfolk. Nr okt. Traditionen tro afholdes der i Ar 69-timers-bar i den ?dle Borg Studenterklubben

  Maria Olsen 4 ar siden Visninger:

1 43. arg. 2020/2020 ISSN ?rede godtfolk Traditionen tro afholdes der i Ar 69-timers-bar i den ?dle Borg Studenterklubben Nr okt. Nr Sept. 42. Aarg. 2009/2020 Som angivet i De Gamle Skrifter skifter vi til vintertid Natten til Sondag hvor Den samme herrens Time til vil eksistere to Gange! Derfor afholdes Den ?dle 69timers-bar fra Torsdag d. 28. Oktober kl til Sondag d. 31. Oktober kl

2 Nr Sept. 42. Aarg. 2009/2020 Nr Sept. 42. Aarg. 2009/ MOK 2 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Issn: / net-udgave Issn: Panum Instituttet, bygn Blegdamsvej 3b, 2200 Kobenhavn N. TLF: Tryk: Tryk 16, Fiolstr?de 10, 1171 Kobenhavn K, WWW: Oplag: 1500 Det sker i ugen Udgives af FADL og Medicinerradet (MR) MOK stottes okonomisk af disse, samt Det sundhedsvidenskabelige Fakultet MOK optager alle indl?g, men kun hvis de opfylder nedenstaende regler for indl?ggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. Der er saledes ingen censur ud over den tekniske. Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indl?g, der ikke opfylder disse regler, samt hvis redaktionen skonner at presseloven ikke er overholdt. Alle indl?g skal opfylde samtlige nedenstaende krav, hvilket ikke skulle v?re s?rligt sv?rt! -Redaktionen modtager kun indl?g, der er lagret og indsendt elektronisk i folgende formater (andre formater optages safremt vi kan l?se dem): OBS: Grafik i tekstfiler kommer som udgangspunkt ikke med! Tekst ASCII, ANSI, Word 2.1 til 2007 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker), samt InDesign CS 1 Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG ect. Indl?g sendes med en til adressen OBS: Skriv gerne i en hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder. Illustrationer/grafik accepteres afleveret pa papir til MOKs lokaler i Panum Studenterhuset, lok Skriv tydeligt hvilket indl?g illustrationen tilhorer Illustrationer/grafik kan afhentes pa redaktionen efterfolgende mandag. Indl?ggene ma hojest v?re pa 5000 anslag (tegn). Dette er incl mellemrum Af alle indl?g skal det tydeligt fremga hvem, der er ophavsmanden. Safremt et indl?g onskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det v?re redaktionen i h?nde mandagen forinden kl. 12. Yderligere hj?lp kan fas pa World Wide Web pa adressen: Redaktionen forbeholder sig ret til at ?ndre i tekstens ops?tning og illustra tionernes storrelse og antal. Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske fa undtagelser (private annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. Se i ovrigt for annonce-regler og -priser. Indl?ggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion. Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o Medicinerradet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH N. Forsider honoreres med 200,- kr. MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermanederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes pa folgende steder: Panum Instituttet: Kantinen Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen 2) Foran auditorierne v. kantinenw Bispebjerg: Foran auditorie L (Blok I) i bygning 60 (til venstre ned i k?lderen.) Gentofte: Ved auditoriet. Herlev: Pa repoen foran auditoriet Glostrup: Pa bordet foran auditorierne C+D, indgang 7. Hvidovre: 1) Ved auditorierne 2) Ved klinikudvalgssekretariatet Frederiksberg: 1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv. 2) I porten hos vagten Vagtbureauet: Blegdamsvej 4, 2. sal I ovrigt er MOK at finde i pdf-format pa HUSK: DEADLINE MANDAG KL ! MOK udkommer hver mandag i semestermanederne, med undtagelse af uge 42 samt ugen for paske. Ansvarshavende redaktor: Markus Harboe Olsen – indl?g til bladet bedes sendt til og ikke til ansvarshavende!) Denne uges forside: Onsdag: MOK nr 8, argang 43 udkommer Psykoterapi foredrag, kl. 16, se s. 13 PMS foredrag, se s. 12 FORNIKS Akut Neurologi, kl. 16, se s. 11 Torsdag: 69TIMERSBAREN ABNER KL. 11, se s Hertoft-eftermiddag, kl. 16, se s. 8 Dialogmode om Sunds Budget 2020, kl. 15, se s. 3 Fredag: BOXEBAR-MAVEBAR, kl. 15, se s. 14 Lordag: MOK fester igennem Sondag: 69TIMERSBAREN LUKKER KL. 11, se s Mandag: MOK’s DEADLINE Uddeling af Scorebogen kl , se bagsiden SAKS Intro til Plastikkirurgi, Kursus i Studie- og Memoreringsteknik, kl. 18, se s. 7 MR Manedsmode, kl. 17, se s. 4 Tirsdag: PUFFs ournal Club, kl , se s m.dk Denne ok redaktion SEKRET?RER I STUDIEN?VN OG UDVALG Studien?vnet for Medicin Dorte Lundsager, bygning , (sekret?r for studien?vn og studieleder) Gitte Birkboll, bygning , (sekret?r for dispensationsudvalget) Desiree Stennicke Laszlofi, (forbehandling af dispensations- og meritsager) Jytte Bjarnholt, Studenterekspeditionen, bygning B (Kandidatopgave/OSVAL II+VKO) Hanne Buchwald, Studenterekspeditionen, bygning B (Bacheloropgave) Henvendelser vedr. skemal?gning og afvikling af undervisningen pa de enkelte kurser skal ske til den ansvarlige studiesekret?r for kurset. Se lister over kursussekret?rer pa Studieservicecenterets hjemmeside Ansvarlige for holds?tning 1. semester, bachelor: Gitte Birkboll, bygning semester bachelor: Michael Muusfeldt, tlf , Terne Lykke Nielsen, 3. semester bachelor: Pia Keller, tlf , TKO: Pia Keller, tlf , Lone Gron Laursen, tlf , 4. semester bachelor: Lene Kongebro, tlf , 5. semester bachelor: Eva Helsing, tlf , 6. semester bachelor: Monica Hein, tlf , 1. semester kandidat: Lone Gron Laursen, tlf , 2. semester kandidat: Dortea Koldborg Jepsen, tlf , 3. semester kandidat: Henriette Gullov, tlf , 4. semester kandidat: Dorit Svendsen, tlf , 11. semester: Dorit Svendsen, tlf , 12. semester: Hanne Ritter Norgaard, tlf ,

3 Styrende organer Pa initiativ af SundRadet inviterer Studenterforum til: DIALOGMODE OM SUNDS BUDGET 2020 TORSDAG DEN 28. OKTOBER KL I HANNOVER AUDITORIET Alle studerende pa SUND inviteres til dette semesters andet dialogmode mellem studerende og dekanatet pa SUND – denne gang om den okonomiske situation pa fakultetet. Hvad betyder krisen, globaliseringsmidler og genopretningspakke for din uddannelse? Hvordan ser SUNDs budget 2020 ud? Og hvad er udsigterne fremover? Hvor kommer pengene til undervisning og uddannelse egentlig fra? Og hvordan fordeles de mellem forskning og uddannelse og mellem uddannelser? Som studerende har man ofte ikke indsigt i det, der i allerhojeste grad betyder noget for kvaliteten af vores udannelse nemlig pengene! Og ofte foler man sig ikke kl?dt pa til at forsta debatten om nedsk?ringer. Sa kom, bliv oplyst og fa svar pa dine sporgsmal! Fakultetsdirektor Arnold Boon vil holde et opl?g og bagefter vil der v?re rig mulighed for at stille sporgsmal basale savel som kritiske! :-) Dekan Ulla Wewer vil sandsynligvis ogsa v?re til stede. Pa modet vil projektchef og brugerkoordinator Sidse Marie Brandt ogsa orientere om status for NYBYGGERIET PA PANUM og hvordan vi studerende har mulighed for at blive inddraget i processen gennem brugergrupper. Tag dine l?semakker under armen og kom og l?r lidt mere! Og spred endelig budskabet! Sygdom og hvad gor jeg sa? Alle kan blive syge i lobet af sit studie, men det er forst rigg uheldigt nar det falder sammen med enten eksamen eller obligatorisk undervisning se her hvordan du skal forholde dig. Sygdom ved obligatorisk undervisning: Kontakt kursussekret?ren hurgst muligt og undersog, om du kan fa undervisningen en anden dag fx ovelse med et andet hold eller lign. Kan det ikke lade sig gore at fa gennemfort den obligatoriske undervisning pa pag?ldende kursus, soges en dispensaon l at ga l eksamen uden godkendt kursus. Sygdom skal dokumenteres ved en l?geerkl?ring fra egen l?ge pafort l?gens stempel og ydernummer og vedl?gges dispensaonsansogningen. Undervisningen gennemfores sa i stedet pa n?ste semester. Kontakt ald Studievejledningen inden du soger en dispensaon. Sygdom for eksamen: Bliver du syg for eksamen skal du snarest og senest kl pa eksamensdagen meddele dee l Eksamenskontoret. Dee g?lder ogsa, hvis du bliver syg l en syge-/reeksamen. Sygdommen skal dokumenteres ved l?geerkl?ring fra egen l?ge pafort l?gens stempel og ydernummer. Den skal v?re Ekspedionen i h?nde senest 3 hverdage eer sygemeldingen. Husk at du selv skal lmelde dig syge-/reeksamen. Sygdom under eksamen: Bliver du syg under eksamen, skal du lkalde en lsynsforende, aflevere din opgave og sorge for, at der bliver underskrevet af lsynet og dig, at du forlader eksamen pa grund af sygdom. Dereer skal du omgaende soge l?ge og sende en l?geerkl?ring, der skal v?re Ekspedionen i h?nde senest 3 hverdage eer eksamen. Opgaven vil ikke blive vurderet, hvis du bliver syg under eksamen. Se evt. mere pa Studievejledningen for Medicin Uge Oktober/November 2020 Dag Dato Telefontid Tr?ffetid Vejleder Mandag 25/ Ole Kruse Onsdag 27/ Pernille Heimdal Holm Mandag 1/ Ole Kruse Onsdag 3/ Pernille Heimdal Holm Torsdag 4/ Sedrah A. Butt Personlig samtale kan bestilles via Har du ikke bestilt tid, er du velkommen til at afvente en ledig tid! Den Internationale Studievejledning Dag Telefontid Tr?ffetid Vejleder Tirsdage Eva Maryl Torsdage Eva Maryl Du skal ikke bestille tid, men blot mode op pa i tr?ffetiden. Hvis du ikke har mulighed for at komme i tr?ffetiden, fordi du er i klinik, kan du sende en mail til for at lave en aftale udenfor tr?ffetiden. DER TAGES FORBEHOLD FOR ?NDRINGER! Studievejledningen for Medicin: Den Internationale Studievejledning telefonnummer: telefonnummer: tr?ffetidslokale er: a tr?ffetidslokale er: Studievejledningen 3 Hor hvordan du kan handtere din eksamensangst Langt de fleste studerende bliver nervose, nar de skal l eksamen. Og en vis nervositet kan v?re en fordel, nar man skal yde en opmal indsats. Nogle oplever imidlerd mere belastende angstproblemer i forhold l eksamen enten ved eksamensl?sningen eller l selve eksamenen. Hvis problemerne er vedvarende, eller hvis man dumper eller melder fra l eksamen flere gange, kan de eerhanden udvikle sig l regul?r angst for at ga l eksamen. Eksamensangst kan skyldes mange forskellige ng: Uhensigtsm?ssig l?seteknik, faglige vanskeligheder, ny studerende pa universitetet, pr?staonsangst eller sv?re personlige problemer. SUND aolder sammen med psykolog Anna Sillemann fra Studenterradgivningen et opl?g om hvordan du kan hore mere og fa svar pa dine sporgsmal om eksamen, angst og stress Tid og sted Tirsdag den 9. november kl i Haderup auditoriet Undervisningsform Opl?g ved Anna Sillamann. Eer opl?get vil der v?re mulighed for at slle sporgsmal om eksamen, angst og stress Tilmelding Opl?gget henvender sig l alle studerende pa SUND som oplever problemer i forhold l eksamen. Man lmelder sig pa folgende hjemmeside hp://sund.ku.dk/uddannelse/studievejledning/eksamensangst/ Med venlig hilsen Studievejledningen for Medicin

4 4 Studiepolitik Nyt st?rkt hold i Medicinerradet Medicinerradet har pa generalforsamlingen valgt en ny bestyrelse med Anders Husby som formand, Kim Bartholdy som okonomisekret?r, og Line Engelbrecht Jensen, Simon Krabbe og Henriee Holst Hansen som bestyrelsesmedlemmer. Vores fem spidskandidater l Studien?vnet for Medicin er Line Engelbrecht Jensen, Anders Husby, Thanikaivashan Balaganeshan, Jonas Olsen og Henriee Holst Hansen. Vi er nu den storste studenterpoliske organisaon pa medicin, eer at Frit Forums akve har meldt sig ind i det nye Medicinerrad. Der er fornyet engagement i Medicinerradet, og det n?ste ar bliver forhabentligt sp?ndende og konstrukvt. Det faktum at vi nu er den storste studenterorganisaon forpligter. Vi skal i samarbejde med underviserne videreudvikle Danmarks bedste medicinstudium l gavn for de studerende og samfundet. Medicin er grundl?ggende et dejligt studie. Det skal sikre at vores samfund ogsa i fremden har professionelle og fagligt dygge l?ger og nyt?nkende forskere. Vi onsker at gore en posiv forskel pa det studie vi alle har l f?lles. Vi har pa generalforsamlingen vedtaget et papir der beskriver Medicinerradets viggste prioriteter for Overskrierne er: Storre udbye af klinikophold Antallet af studerende Generel gennemgang af eksaminerne Styrkelse af farmakologi Frokostpause Bibliotek og l?sepladser Vi vil fort?lle n?rmere om det i de n?ste numre af MOK. Vi har ogsa et stort pagaende arbejde med den aktuelle revision af bade bachelor- og kandidatstudieordningen, hvor det er viggt at der bliver skabt gode studieforlob set fra den enkelte studerendes perspekv. Med andre ord er der rigeligt at tage fat pa! Indkaldelse l mode i Medicinerradet Tid: Mandag 1. november 2020 kl Sted: Studenterhuset, 1. sal Dagsorden: 1. Formalia 2. Orientering fra bestyrelsen 3. Tilbagemelding fra semestrene 4. Tilbagemelding fra studien?vnet og udvalg 5. Sundradet og studenterradet 6. Orientering om Det Naonale Medicinerrad 7. Ovrige meddelelser 8. Budget Kampagnestrategi frem l valget december 10. Mode i studien?vnet 11. Evt. Kommende moder: Torsdag d. 2. december 2020 kl Mandag d. 3. januar 2020 kl Den nye bestyrelse, Anders Husby, Kim Bartholdy, Line Engelbrecht Jensen, Simon Krabbe, Henriee Holst Hansen Medicinerradet er en studenterpolisk organisaon, der l dagligt samarbejder med de ovrige fagrad i Studenterradet pa Kobenhavns Universitet. Vi er den storste gruppe i Studien?vnet for Medicin, lige nu med 3 ud af 5 studenterpladser. Der er plads l meningsforskelle, og det skal der v?re i studenterpolik. Alle studerende der onsker at engagere sig i studenterpolik er velkomne l at kontakte Medicinerradets bestyrelse pa Studietilbud Tilbud fra Studenterpr?sten uge 43, 2020 The Sound of Silence – om sprog og kommunikationsformer VI K?re l?ser, Jeg er nodt til at afvige lidt fra skriveplanen. Planen var at skrive noget mere om kommunikation i de sociale medier, men et eller andet sted horte jeg noget vigtigt: at vor tids storste kommunikationsproblem ikke er, at vi har brug for at blive bedre til at fa vores budskaber, holdninger, statusopdateringer, ideer ud. Problemet er, at vi er blevet alt for darlige til at lytte. Vi har ikke tid og ro til at lytte ordentligt til de budskaber, som vi bliver bombarderet med fra morgen til aften. Det g?lder ikke kun de organiserede reklamebudskaber, tv-udsendelser, radio, aviser mm. men ogsa de langt mere personlige henvendelser, som vi prover at dele med hinanden. De bliver sorteret og i stor stil omdannet til lydtapeter, der ikke far fokus. Det er simpelthen sv?rt at fa orenlyd. Sv?rt at fa et andet menneskes fulde opm?rksomhed. Og tid. Fordi det andet menneske ogsa er sa optaget af at fa kommunikeret SIN mening, SIN folelse, SIN ide til dig og til alle andre, der vil lytte. Resultatet er, at mange af os br?nder inde med de ting, som vi virkelig har brug for at dele med andre. Det gor vi, fordi de er for vigtige og for folsomme til at kommunikere, nar der er fare for, at de bliver afbrudt eller overdovet. Med tiden bliver vi maske ligefrem sa bange for stilhed, at vi undgar den, fordi stilheden lokker de indebr?ndte tanker frem. De tanker, der indeholder smerte og angst, usikkerhed og tvivl, uro og kaos. Min lange ordr?kke, som jo paradoksalt nok er en del af stojbilledet, skal derfor afrundes med en hyldest til stilheden og en reklame for studenterpr?sten som samtalepartner. En af studenterpr?stens fineste egenskaber er evnen til at tie stille. Han kan give dig tid og rum til at dele de sv?re tanker med sig. Han kan lytte. Benyt dig af det! Venlig hilsen Lise Lotz, akademisk medarbejder Studiekreds: Det evolution?re hjernemenneske For yderligere oplysninger kontakt studenterpr?st Nicolai Halvorsen. Tid: tirsdage N?ste gang 26. oktober. Sted: Skt. Johannesgarden, Blegdamsvej 1b, lokale K1, 1. sal (bag kirken pa Sankt Hans Torv) Filmstudiekreds: Pr?ster pa film Aftenens film er Menneskedyret af Carsten Rudolf. Samtidig med at interessen for den erede kristendom efter sigende er for nedadgaende, institutionaliser pa den made med til at pr?ge billedet af pr?sten er det pafaldende at mange nyere danske film har pr?steskikkelsen som omdrejningspunkt. Medierne i det danske samfund. Efter filmen er der en droftelse af aftenens film over en let anretning. Tid: onsdag den 27. oktober kl. 19 Sted: St. Kannikestr?de 8, 1. sal Pris: det er gratis at deltage Studiekreds: Kager i teori og praksis on location Vi henter cupcakes hos Agnes en af Kobenhavns nyeste og mest hippe kagebutikker – og tager dem med tilbage i studenterlokalerne i St. Kannikest?de 8, hvor vi brygger kaffe og snakker om kager. Og andet. Du kan forberede dig ved at l?se pa Tid: torsdag den 14. oktober kl. ca. 15 ved dagens konditori – eller i St. Kannikestr?de 8 kl. ca Sted: Agnes Cupcakes, Sv?rtegade 2 Pris: du betaler selv, hvad du spiser og drikker. Regn med ca. kr. 100 for kaffe og kage. Tilmelding: senest kl. 15 dagen i forvejen via Facebook eller til Lise pa ku.dk Fra genkristning til religionskrig Andet foredrag af tre under temaet: Kirken og kristendommen i medierne Kirke- og religionsstof i medierne , subjektivt oplevet ved professor ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier pa SDU, Nils Gunder Hansen. Der vil v?re mulighed for diskussion over en kop kaffe eller en ol efter foredraget. Tid: torsdag 28. oktober fra 20:00 til 22:30 Sted: Trinitatis Sognehus (bag Rundetarn) Studenterpr?sten star til radighed for personlige samtaler Kom i studenterpr?stens tr?ffetid pa Panum (tirsdag 13-14, onsdag og torsdag 12-14, fredag efter aftale) eller bestil en tid. Facebook: StudenterMenigheden i Kobenhavn (SMiK) Blog: ku-praest.blogspot.com Twitter: SMiKbh /

5 Studietilbud Abningstider, Mikroskopi i lokale , Efterar 2020 Dato Tidspunkt Teknisk Assistent Demonstrator Oktober Birgitte November Irfan Stine Carina (16-20) Stine Birgitte Birgitte Irfan Birgitte Irfan Birgitte December Stine Carina (14-20) Birgitte Stine Carina (16-22) Stine Carina (8-16) Stine Carina (8-16) sem skriftlig eksamen Stine Carina (16-22) Birgitte Carina (16-22) Sem Spotprove Birgitte Carina (16-20) Januar Irfan Sem Spotprove 69timersbar 5 Februar Birgitte Jon (17-21) Birgitte Sem Spot reeksamen Studentermedhj?lp soges Vi soger en studentermedhj?lper til vask og klargoring af kirurgiske instrumenter. Du kommer til at arbejde i Afdelingen for Eksperimentel Medicin (AEM) pa Panum. Pa operationsafsnittet er vi 3 faste medarbejdere, som varetager opgaver inden for teknisk assistance og faglig radgivning i forbindelse med forsog og under-visning, hvor grise anvendes. Arbejdsopgaver Du skal vaske, klargore og pakke de kirurgiske instrumenter, der har v?ret anvendt i forbindelse med f.eks. Sundhedsstyrelsens specialespecifikke kurser. Dine opgaver vil eksempelvis v?re: o Betjening af vaskemaskemaskine o Pakning af instrumentbakker o Evt. betjening af autoklave o Oprydning o Klargoring til n?ste kursusdag o Anden bistand Du har o Lyst og evne til at arbejde selv-st?ndigt o Mulighed for at arbejde efter endt arbejdstid Vi opfordrer alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at soge stillingen. Vi tilbyder o Et job med stor selvst?ndighed og fleksibilitet o Indsigt i arbejdet pa et eksperimen-telt kirurgisk afsnit o Indblik i betjening af medicoteknisk udstyr etc. Lon og ans?ttelsesvilkar Stillingen er tidsbegr?nset til 15 timer i uge 47 (ca. kl ) med mulighed for forl?ngelse til anden periode. Ans?t-telse og aflonning sker i henhold til g?ldende overenskomst mellem Fi-nansministeriet og HK med indplace-ring som studentermedhj?lper. Yderligere oplysninger Er du interesseret i at hore mere om stillingen, kan du henvende dig til Dyrl?ge Camilla Schumacher-Petersen pa mellem kl eller Du kan l?se mere om AEM pa Kort ansogning og CV sendes pr. mail til Din ansogning skal v?re os i h?nde senest 1. novem-ber 2020 kl Annoncer Foredrag i Dansk Medicinsk-historisk Selskab i Auditoriet pa Medicinsk Museion, Bredgade 62, 1260 Kobenhavn K. Deltagelse er gratis og aben for alle. Tilmelding er ikke nodvendig. Tirsdag d. 9. november 2020 kl Professor, D.Phil. Peter E. Pormann, Department of Classics and Ancient History, University of Warwick. Ibn Serapion: A physician at the Crossroads between East and West. Peter Pormann har specielt besk?ftiget sig med middelalderens islamiske medicinhistorie. Herunder er et abstrakt af hans foredrag. Ibn Serapion: A physician at the Crossroads between East and West Little is known about Ibn Serapion. The information in the so-called bio-bibliographical tradition (i.e., literature by medieval writers listing different physicians) is marred with chronological errors, and we rely mostly on internal evidence from Ibn Serapion s works for dating him. He wrote a Small and a Great Compendium, both in Syriac, a Christian Aramaic dialect, close to the language which Jesus would have spoken. The Syriac originals are unfortunately lost, but we still have fragments of different Arabic translations, as well as complete Latin and Hebrew versions of the Small Compendium. Because of the authors which Ibn Serapion quotes, he probably lived in the second half of the ninth century. His Small Compendium is a medical encyclopedia in seven books, the first four dealing with diseases located at a specific part of the body from tip to toe; book five with skin disorders, poisons, and gynaecological matters; book six with fevers; and book seven with compound drugs. For the most part, Ibn Serapion draws on previous Greek medical literature when describing the various illnesses and prescribing medication against them. For instance, the gynaecologoical chapters contain a lot of material from the Pragmateia or Handbook by Paul of Aegina (fl. c.650), and Galen (d. 216/7) is an obvious source elsewhere. In that sense, he continues the Greek tradition of humoral pathology, the notion that health and disease are determined by the balance or imbalance of the four humours blood, phlegm, yellow bile, and black bile. There is, however, notable innovation in one area of Ibn Serapion s therapy: he includes many recipes with Indian ingredients, or of Indian origin. This reflects the cosmopolitan nature of the Abbasid Empire with its thriving capital Baghdad, where he probably worked. The fate and fortunes of Ibn Serapion and his Small Compendium can best be illustrated through one of the manuscripts that preserve the Arabic version of this work, namely Cod. Or in the Leiden s Universiteitsbibliotheek. It tells the fascinating story of the transmission of medical knowledge from East to West, from Syriac via Arabic to Latin.

6 VIDSTE DU, AT DISSE 3 ST?RKE TITLER ER UDKOMMET FRA FADL S FORLAG? NU I NY UDGAVE NY UDGAVE – kortere og skarpere HELT NY BOG

7 Annoncer 7 PR?GRADUAT FORSKNINGSAR I P?DIATRI Du inviteres hermed til ans?ttelse som forskningsstudent pa Dansk BorneAstma Center (DBAC) (www. dbac.dk) ved Gentofte hospital. Omdrejningspunktet pa DBAC er ABC Astma Begins in Childhood et fodselskohortestudie, hvor vi folger ca. 800 gravide kvinder og deres born med fokus pa astma, eksem og allergi; se Vi tilbyder ans?ttelse mhp projektet: Fysisk aktivitet hos smaborn med astma Pr?graduat forskningsar er en uddannelse i sundhedsvidenskabelig forskning for medicinstuderende. Forskningsaret indeb?rer et ars orlov, hvor man tager del i det daglige arbejde i vores kliniske forskningsklinik, samt arbejder med et selvst?ndigt projekt. Du kan fa mere information om reglerne for forskningsar pa Du vil blive uddannet i klinisk forskning med born, gennemfore merit-givende forskningsar med afsluttende eksamination, skrive OSVAL opgave samt fa anledning til at deltage i videnskabelig publikation, og forberede eget PhD studium. Du vil endvidere indga i et energisk og kreativt klinisk forskningsteam, hvor dine arbejdsopgaver er meget varierede. Lonnen er kr./mdr. Tiltr?delse 1. februar Det vil v?re en fordel at deltage i kurset Basal klinisk forskningstr?ning der afholdes d Januar, Tilmeldingsfristen til dette kursus er 22. December, Yderligere information fas ved henvendelse til post-doc Klaus Bonnelykke pa telefon ansogning senest 27. november pa Hans Bisgaard Professor, overl?ge, dr med Dansk BorneAstma Center NU ER DEN HER – INSTRUKSEN. DK TIL IPHONE – HENT DEN GRATIS I APP STORE KURSUS I STUDIE- OG MEMORERINGSTEKNIK 1. november kl Kurset er malrettet medicinstuderende pa bachelordelen, men studerende pa kandidatdelen er ogsa velkomne. Dette er et kursus, som introducerer og tr?ner bade de klassiske og de mere moderne studieteknikker, herunder – sekvens-l?sning – fornuftig brug af computer – 2-vejsnoter – memoreringsteknikker – l?se- og eksamensplanl?gning Der er tale om et kursus med mange praktiske ovelser hvor du bruger dine egne boger fra dette semester og din egen computer. Kurset er gratis. Idet der har v?ret stor interesse for kurset allerede vedforhandstilmeldingen, udvides antallet af pladser med 10 stk, som fordeles efter forst til molle.. Interesserede kan sende navn og semestertrin til VH Rune Sarauw Lundsgaard. Alles blikke misundelige efter dig? Bade hvis svaret er ja eller nej, kan du give det nyt liv med en ipad i 3G-udgaven (16GB), der aldrig har v?ret uden for en case med medfolgende case og medfolgende tradlost apple-tastatur pa dansk for det hele med kvittering. Billigste alternativ for en 3G ipad er Leasy til 7999 eller en tur til tyskland. Send en sms til NU MED ONLINE L?RINGS- MATERIALE HVAD HAR DU I LOMMEN? Praktisk procedureog diagnoseguide 346 sider Kr. 348,- (vejl.) EKG let at se 128 sider Kr. 248,- (vejl.) Praktisk klinisk smertebehandling 240 sider Kr. 258,- (vejl.) Skadestuekirurgi 320 sider Kr. 328,- (vejl.) Kob bogerne pa Her kan du ogsa tilmelde dig vores nyhedsbrev

8 8 Sted: Psykiatrisk auditorium, Rigshospitalet, Henrik Harpestrengs Vej (opgang 61a) Tidsrum: Kl Malgruppe: Alle interesserede Arrangorer: Sex & Samfund og Dansk Forening for Klinisk Sexologi Kontakt: og Adgang: Gratis 28. oktober: Lone Bjelke & Mathilde Walter Clark Tiln?rmelser. En eftermiddag med Clark, Bjelke og Duras. Lyrikeren Lone Bjelke har i de senere ar leveret flere fornemme overs?ttelser af den legendariske franske forfatter og filmskaber Marguerite Duras ( ), og forfatteren Mathilde Walter Clark udgav tidligere pa aret den anmelderroste forforelsesroman Priapus en forforerhistorie. Denne eftermiddag vil Bjelke og Clark give smagsprover pa deres overs?ttelses- og romanv?rk. 25. november: Kuno Sorensen Red barnet fra seksuelle overgreb I Danmark er organisationen Red Barnet en st?rk stemme i kampen mod seksuelle overgreb og seksuel udnyttelse af born. Psykolog i organisationen, Kuno Sorensen, vil med udgangspunkt i visning af filmen Tr?neren s?tte fokus pa, hvordan en bornerettigheds- og gr?srodsorganisation arbejder med oplysning, information og fortalervirksomhed, nar emnet er seksuelle overgreb pa born. Han vil desuden se n?rmere pa den sv?re balance mellem sk?rpet opm?rksomhed og hysteri. 27. januar: Morten Emmerik Woldike Piger bliver ikke lykkelige af analsex Sexstarz -censur. Krav om forbud mod pornografi. Kodeks for kommunalt ansattes seksuelle udfoldelser i fritiden. Jorgen Leth. Forbud mod at ansatte hj?lper handicappede med at tage kontakt til prostituerede. Forslag om at bibliotekarer skal klippe sexannoncer ud af aviserne, for de l?gges frem i bibliotekernes l?sesale. Jeppe Kofod. Krav om at forbyde kobesex. Bekymringer, frygt, forargelse og krav om forbud og kontrol pr?gede den offentlige seksualdebat i sidste halvdel af 00 erne. Debatten er blevet polariseret og domineres i stigende grad af seksualmoralske standpunkter, der stiller DANSK BORNELUNGE CENTER, RIGSHOSPITALET soger Osval2-studerende til forskningsopgave vedrorende sv?re, komplicerede lungebet?ndelser hos born. DBLC varetager undersogelse, kontrol og behandling af lunge- og astmasyge born og unge samt voksne med arvelige lungesygdomme fra hele Danmark. Opgaven bestar i en opgorelse af knap 80 patientforlob for samtlige born indlagt pa Rigshospitalets p?diatriske afdeling fra januar 1993 og frem til dags dato med diagnosen pleuraekssudat/empyem. Opgorelsen har til hensigt at beskrive udviklingen i behandlingen af disse born over tid og papege mulige omrader for forbedringer. Vi vil snarest muligt s?tte dig ind i opgaven. Er det noget for dig? Hvis du er interesseret sender du en kort ansogning pa mail til: Kim G Nielsen Overl?ge, dr. med. Leder af Dansk BorneLunge Center, Borneafdelingen, Klinik I, afsnit 5003 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 DK-2100 Kobenhavn O Danmark Annoncer Hertoft-eftermiddage S?son Frederik Buchvald Afdelingsl?ge, PhD Dansk BorneLunge Center Borneafdelingen, Klinik I, afsnit 5003 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 DK-2100 Kobenhavn O Danmark sig fordommende over for forskellige seksuelle lystfolelser og kropsudfoldelser og hviler pa normative forestilling om, at der findes en rigtig, sund og normal seksualitet, som skal g?lde for alle. Sociolog Morten Emmerik Woldike pr?senterer resultaterne af sin undersogelse af den danske avisdebat om analsex, pornografi, gruppesex, prostitution og seksualisering i sammenlignet med februar: Sanne Neergaard En 27. god januar: nok 27. sexolog 27. januar: januar: Morten Emmerik At tage medmenneskers Morten Morten Woldike Emmerik Emmerik k?rligheds- Woldike Woldike og sexliv Piger bliver i sine h?nder Piger ikke Piger lykkelige er bliver bliver en ikke af ikke dybt lykkelige analsex lykkelige alvorlig af analsex af analsex sag. Hvor tor vi! Det kr?ver respekt, viden, erfaring, ydmyghed og mod. Kan enhver cykelsmed eller korel?rer patage sig dette? Er den gode vilje og et par weekendkurser nok? Med venlig hilsen til bornel?gen og psykoanalytikeren Donald W. Winnicotts begreb a good enough mother vil opl?gsholderen fort?lle om sin vej, dele sine erfaringer, seksualisering bommerter seksualisering i seksualisering sammenlignet i og i sejre sammenlignet med fra sammenlignet klinikken med med og fra sit eget liv. Sanne Neergaard er psykolog, samlivsterapeut og sexolog, og hun udgav for nylig 24. erindringsbogen februar: februar: februar: Om lyst og ulyst, k?rlighed Sanne og Neergaard sorg. Sanne Sanne Neergaard Neergaard En god nok En sexolog En god god nok nok sexolog sexolog 31. marts: Kristian Ditlev Jensen Hvad sagde jeg ti ar efter Det bliver sagt I 2001 lyst og udgav ulyst, k?rlighed forfatteren Kristian Ditlev Jensen lyst lyst og ulyst, og og ulyst, sorg. k?rlighed k?rlighed og sorg. og sorg. bogen om, hvordan han som ganske ung blev folelsesm?ssigt og seksuelt udnyttet af en voksen 31. mand. marts: Bogen marts: marts: fik enorm gennemslagskraft qua Kristian sine litter?re Ditlev Kristian Kristian Jensen kvaliteter, Ditlev Ditlev Jensen Jensen men ogsa fordi den satte Hvad et sagde tabuemne Hvad jeg Hvad sagde ti til ar sagde efter debat jeg jeg Det ti og ar ti bliver efter gav ar efter sagt Det en Det rystende bliver bliver sagt sagt pr?cis forstehandsberetning om overgrebets mekanismer, dynamik og psykologiske konsekvenser. I dag ti ar senere gor forfatteren status. Hvilken betydning fik bogen for hans liv? Og hvilken rolle kom den til at spille for forstaelsen og bearbejdelsen af de traumatiske h?ndelser? Sexstarz -censur. Sexstarz -censur. Sexstarz -censur. Krav om forbud Krav Krav mod om pornografi. om forbud forbud mod mod Kodeks pornografi. pornografi. for kommunal Kodeks Kodef udfoldelser i fritiden. udfoldelser udfoldelser Jorgen i fritiden. Leth. i fritiden. Forbud Jorgen Jorgen mod Leth. Leth. at Forbud ansatte Forbud mod hj?lper mod at ansatte at handicappede ansatte hj?lper til prostituerede. til prostituerede. Forslag til prostituerede. om at Forslag bibliotekarer Forslag om at om skal bibliotekarer at bibliotekarer klippe sexannoncer skal skal klippe klippe ud sexanno af avi frem i bibliotekernes frem frem i bibliotekernes l?sesale. i bibliotekernes Jeppe l?sesale. Kofod. l?sesale. Jeppe Krav Jeppe Kofod. om Kofod. at forbyde Krav Krav om kobesex. om at forby at f forargelse og forargelse krav forargelse om forbud og krav og og krav om kontrol om forbud forbud pr?gede og kontrol og den kontrol pr?gede offentlige pr?gede den seksualdeba den offentlig 00 erne. Debatten 00 erne. 00 erne. Debatten blevet Debatten polariseret blevet blevet og polariseret domineres polariseret og i og domineres stigende domineres grad i sti i standpunkter, standpunkter, der standpunkter, stiller sig der fordommende der stiller stiller sig sig fordommende over fordommende forskellige over over for seksue for forskf kropsudfoldelser kropsudfoldelser og kropsudfoldelser hviler pa normative og hviler og hviler forestilling pa normative pa normative om, forestilling forestilling der findes om, en om, at rigtig der at fin de seksualitet, som seksualitet, skal seksualitet, g?lde som for som skal alle. skal g?lde Sociolog g?lde for alle. for Morten alle. Sociolog Emmerik Sociolog Morten Morten Woldike Emmerik Emmer pr?sen W sin undersogelse sin sin undersogelse af den undersogelse danske af avisdebat den af den danske danske om avisdebat analsex, avisdebat om pornografi, om analsex, analsex, gruppe porno po At tage medmenneskers At tage At tage medmenneskers k?rligheds- medmenneskers og k?rligheds- sexliv k?rligheds- i sine og h?nder sexliv og sexliv i er sine en i sine h?nder dybt h?nder alvorl Det kr?ver respekt, Det Det kr?ver viden, kr?ver respekt, erfaring, respekt, viden, ydmyghed viden, erfaring, erfaring, og ydmyghed mod. ydmyghed Kan og enhver mod. og mod. cykel Kan K patage sig dette? patage Er patage den sig dette? gode sig dette? vilje Er den Er og den et gode par gode vilje weekendkurser vilje og et og par et weekendkurser par nok? weekendkurser Med venlig nok? hn og psykoanalytikeren og psykoanalytikeren og psykoanalytikeren Donald W. Winnicotts Donald Donald W. begreb Winnicotts W. Winnicotts a good begreb enough begreb a good mother a good en fort?lle om sin fort?lle vej, fort?lle dele om sine om vej, erfaringer, sin vej, dele dele sine bommerter sine erfaringer, erfaringer, og bommerter sejre bommerter fra klinikken og sejre og sejre og fra fr k Neergaard er Neergaard psykolog, Neergaard samlivsterapeut psykolog, psykolog, samlivsterapeut og samlivsterapeut sexolog, og og hun sexolog, og udgav sexolog, og for hun og nylig hun udga er I 2001 udgav I forfatteren 2001 I 2001 udgav udgav Kristian forfatteren forfatteren Ditlev Kristian Jensen Kristian Ditlev bogen Ditlev Jensen om, Jensen hvordan bogen bogen om, han om hv so folelsesm?ssigt folelsesm?ssigt og folelsesm?ssigt seksuelt udnyttet og seksuelt og seksuelt af en udnyttet voksen udnyttet af mand. en af voksen Bogen voksen mand. fik mand. enorm Bogen sine litter?re sine kvaliteter, sine litter?re litter?re men kvaliteter, ogsa kvaliteter, fordi men den men ogsa satte ogsa fordi et fordi tabuemne den den satte satte til et debat tabuemne et tabuemn og gav ti forstehandsberetning forstehandsberetning om overgrebets om mekanismer, overgrebets om overgrebets dynamik mekanismer, mekanismer, og psykologiske dynamik dynamik og ko ps o ti ar senere gor ti ar forfatteren ti senere ar senere gor status. forfatteren gor forfatteren Hvilken status. betydning status. Hvilken Hvilken fik betydning bogen betydning for hans fik bogen fik liv? bog Of den til at spille den for den til forstaelsen at til spille at spille for og forstaelsen bearbejdelsen forstaelsen og bearbejdelsen af og bearbejdelsen traumatiske af de h?ndelser? af traumatiske Bedste hilsner Bedste Bedste hilsner hilsner og vel modt! og vel og modt! vel modt! Bedste hilsner og vel modt! Dansk Forening Dansk for Dansk Forening Klinisk Forening Sexologi for Klinisk for / Klinisk Sex Sexologi & Samfund Sexologi / Sex / Sex & Samfund & Samfund V/ Christian Graugaard, V/ Christian V/ Christian Gerd Graugaard, Winther Graugaard, Gerd & Bo Gerd Winther Mohl Winther & Bo & Mohl Bo Mohl 28 OKT LILLE BAR ZOO BAR ER DU VILD MED DYR? ER DU VILD MED OL? ER DU TOSSET MED ANSIGTSMALING? BAR LISTE: – GIRAF – ISBJORN – BRUTALIS – KRUDTUGLER – FISK – JAGERMEISTER ALORS UNE DANCE DET FRANKOFILE HJORNE LE BAND FANTASTIQUE: HERO 30.OKTOBER LE KOSSEREN HERMED ET INDL?G OM PLAN MESTERSKABERNE TIL MOK. Panum LAN afholder panum mesterskab i Counter strike og battlefield. Eventen lober af stablen den 31. oktober kl. 14 pa spillesyndikatet. For tilmelding se facebook eventet: Panum mesterskaberne i LAN eller skriv en mail til Game on – PEW PLAN PS: maske er der cowboytoast til deltagerne! 8 69 timersbar

9 Gogl 9 sex- og madkasse Livets Livets Skole Skole DK DK Morten og Christian svarer pa spoergsmal om ALT. PIK Gar du rundt om tumler med nogle af livets store sporgsmal, som f.eks.: kan man tillade sig at fjerne en udlobet ledig-lap fra en 12-semesterstuderendes l?seplads? Eller har du maske en ven der har sv?rt ved at fa parforholdet til at fungere, samtidig med at han skal l?se til eksamen. Disse, og mange andre problemstillinger, hj?lper de to ?ldre og erfarne medicinstuderende Morten og Christian dig med i Livets Skole. Skriv dit sporgsmal eller dilemma pa: Hej orakler Jeg vil indlede med at sige, at jeg har haft godt udbytte af jeres rad fra sidst. Derfor henvender jeg mig til jer med endnu et problem, som jeg haber I kan svare pa. Jeg har denne her ven, som jeg ikke har kendt sa l?nge. Nar vi snakker sammen connecter vi ret godt, men det virker som om, at nar jeg prover at aftale f.eks. at lave noget i fritiden sa skal han altid noget andet. Jeg tror maske, at han ikke synes om mig, men det kan jeg bare ikke forsta.. Giver det mening? Anyways – hvordan skal jeg fa det til at ske at vi gar fra at v?re venner til at blive gode venner? Det kunne jeg nemlig godt t?nke mig. Jeg haber I kan hj?lpe en person i nod endnu en gang. Mvh Anders C: K?re Anders. Mange tak for dit sporgsmal. Det er jo altid uheldigt nar man ikke er enige om hvor gode venner man skal v?re. M: Ja, jeg kender udm?rket problemet fra mig selv. Det jeg plejer at gore, nar jeg eksempelvis gerne vil i biffen med en af mine gode venner, er at formulere sporgsmalet sa han ikke har mulighed for at sige nej. Fx Hej Christian Skal vi tage i biffen fredag eller lordag? eller maske bare troppe op foran hans dor med to pizzaer og sige Hej Christian Vil du have pizzaen med peperoni eller den med ananas og ansjoser?. Det virker n?sten hver gang. C: Det er rigtigt, Morten, det nummer laver du tit. Sa g?lder det om at v?lge pizzaen med ananas og ansjoser, for hvem kan lide peperoni? M: Et andet godt trick er at fa en tatovering med din vens navn. Sa vil han sandsynligvis fole sig presset til at fa en med dit navn. Og vupti, sa kan alle se, at I er bedste venner. C: Haber du kan bruge svarene. Evt. kan du prove at opsoge din vens l?ge og fa nogle flere rad. K?re Morten og Christian Jeg har et stort problem, som jeg haber I kan hj?lpe mig med. Her for nogle uger siden hang jeg ud med en person og han er nu blevet det jeg vil kalde en perifer bekendt (l?s rovkedelig person). Han foreslar konstant at vi skal lave alle mulige ting sammen, men for at sige det mildt, sa vil jeg hellere pille majs ud af numsen pa Bjarne Riis end at hore ham tale om hans Magic Card samling en gang til. Derudover kan han godt lide kaffe fra Colombia. Na, men mit sporgsmal er hvordan jeg pa en human og retf?rdig made kan undga at tilbringe min tid med denne ven uden at gore ham ked af det eller vred pa mig. Krams fra Henrik M: K?re Henrik. Tak for dit sporgsmal, selvom jeg ma indromme at det lyder som lidt af et luksusproblem du har. C: Tja, luksus og luksus, det ved jeg nu ikke M: Jeg er lidt pa udebane her, Christian. Maske du kan give Henrik et godt rad? C: Ja, maske er det et luksusproblem, men ikke desto mindre kan det v?re et virkelig irriterende problem i l?ngden. Jeg har f.eks. selv en ven der tit inviterer mig i biografen, eller tropper op foran min dor med pizza, og regner med at jeg gider have besog af ham. M: Hvad gor du sa, Christian? C: Jo nu skal du hore: Jeg har en rigtig ven der hedder Noller. Og jeg har en aftale med Noller om, at nar han far en bestemt sms af mig, sa skal han ringe til mig og sige at der er sket en forf?rdelig ulykke i min familie. Sa har jeg en undskyldning for at stikke af. M: Hmmmm var det det der skete i lordags? C: Nej nej, det var en rigtig ulykke. Men anyway, jeg har ogsa et andet forslag. Du kan ogsa ga pa toilettet i virkelig lang tid, indtil den ubudne g?st forsvinder af sig selv. Det kr?ver dog at du pa forhand har gemt l?sestof eller en gameboy pa toilettet, for ellers bliver det simpelthen for kedeligt. M: Ja det kunne jeg forestille mig. Haber det var svar nok Henrik. Ellers er du velkommen til at skrive igen. noveller.dk/maend_med_p Sex- og madkasse jessica alba hot Hj?lp til reeksamen.doc K?re Alle og is?r mine tilbagev?rende maske-bff’ere Sikke nogle sp?ndendendende uger, vi har v?ret igennem, tihi! Forst var der forrige mandag, hvor I, k?re solskinsstraler, skulle lave et kunstv?rk, der forestillede moi pa en divan. Noooj, hvor var I bare 4najs! Is?r skal Mad Man Madelaires tegning, Mia Diamonds bagv?rk og David Whitefields skulptur fremh?ves. De var saaa flotte. Men desv?rre matte jeg sige farvel til hele 4 dejlige v?sner: Mathias, Benji, Andy og Jakke D. Her ses ugens kandidater i deres «haute coutoure». Fra venstre: Mia D i a m o n d, A n – ders Gee, David Whitefield, Jesper «Mucho Macho», Joachim Pew og Henrik Oooo. T.T.Y.N. I mandags skulle I vise mig noget haute coutoure og ga en lille kattegang for mig. Igen var I alle sammen sa yndiiiige! Jeg ville elske at ga i alt det flotte toj. Og igen ma jeg fremh?ve Davids flotte, skank-outfit og Anders Gees flotte dragt af stobt plutonium, og ikke mindst Mia Diamonds Hello Kitty – outfit, og alle ved, at jeg ????lsker Hello Kitty. Desv?rre matte jeg med tarer i ojnene og sved i skridtet sige farvel til Christian Mad Man og Rune Hasselager.

10 10 Basisgrupper onsdag d. 3. november, kl. 17 i Dam Aud. Sexekspressen inviterer til Foredrag med Sex og Sundhed! Har du interesse i at l?re mere om seksualitet blandt unge, om konssygdomme, samt hvordan de to storrelser forholder sig til hinanden? Sa kom med til foredraget Unges Seksualitet og Sexsygdomme Anno 2020 Danskerne har ifolge de seneste skandinaviske undersogelser mere sex end de andre nordiske folkef?rd, men danskerne har ogsa flest sexsygdomme i Norden, fordi der i Danmark hersker en seksualkultur, hvor kondomet mere ofte end ej bliver glemt. Med konsekvenser for folkesundheden og smittetallene for seksuelt overforte sygdomme. Fa den nyeste viden om: Myter, fordomme og fakta De store smittetals konsekvenser for unge & sundhedssystemet Viden om de relevante risikogrupper blandt unge Udarbejdelse af politik for seksualradgivning Faglige metoder til handtering af seksualradgivning Vores evidensbaserede erfaring fra undervisning af over unge arligt + radgivning Foredragsholderne er eksperter fra foreningen Sex og Sundhed, en frivillig organisation der bl.a. arbejder for forebyggelse af sexsygdomme gennem seksualundervisning. Derudover driver foreningen Condomeriet, et infotek, kondombutik og sexbibliotek for unge beliggende i hjertet af Kobenhavn. Efter foredraget vil der v?re lidt kaffe og kage. Hiv allerede nu kalenderen frem og s?t et stort, fedt kryds ved d. 3. november kl , sa ses vi i Dam Aud. Akut Neurologi Patienten kommer ind med pludseligt opstaet hovedpine, kraftneds?ttelse, bevidsthedssloring eller universelle kramper: hvad vil du gore? Bliv bedre rustet til handtering af neurologiske akutte situationer! Kom til arrangement om akut neurologi: FORNIKS Introduktion til Neuroradiologi Overl?ge Gina Al-Farra fra Herlev Hospital, Radiologisk afd. vil holde et opl?g om neuroradiologi: Torsdag d. 28. oktober Kl. 16:30-17:15 Lokale (mini-aud.) Temaet vil v?re en basal introduktion til neuroradiologien. Alle uanset semestertrin opfordres til at komme. Onsdag d. 27. oktober kl. 16 i mini-aud (k?lder-auditorierne ved tandl?gerne) Program 16:00 – Pr?sentation 16:05 – Handtering af akutte neurologiske tilstande Undersogelser af den bevidsthedssv?kkede, lidt neuroanatomi, ATLS-principper (ABCD) samt akut behandling af prim?re og sekund?re hjerneskader. Ved Neurokirurg Ove Bergdal, Rigshospitalet 16:45 – Pause med kage og saftevand 17:00 – Neurointensivbehandling samt monitorering Principper for neurointensiv behandling og monitorering, som har til formal at forebygge sekund?re hjerneskader. Disse skader kan opsta som folge af cerebral isk?mi, forhojet intrakranielt tryk samt vasospasmer. Ved Professor i neurokirurgi Bertil Romner, Rigshospitalet 17:40 – Slut Vel modt! Intro Til Plastikkirurgi L?ge Britta Kaltoft underviser Mandag d. 1. november Kl. 17:15-20:00 Lokale FORNIKS Manedsmode Er du interesseret i neurologi, neurofysiologi eller neurokirurgi? FORNIKS holder manedsmode: Torsdag d. 28. oktober Kl. 17:30-18:30 Lokale (mini-aud.) Dagsorden for modet: 1. Velkomst 2. Siden sidst 3. Projekter og arrangementer 4. Evt. Alle er velkomne. Vi ses! FORNIKS – (FOReningen af Neuro Interesserede Kobenhavnske Studerende) Undervisningen vil besta af en teoretisk del og en praktisk del. Teknikker der undervises i : – Forskydningslap – Rotationslap – Transitions lap (L-plastik og Z-plastik) Find os ogsa pa Facebook og KUnet Tilmeldingen starter d. 25. oktober pa Deltagelse kr?ver SAKS medlemsskab, samt tidligere deltagelse i SAKS Sutur 2 (tidl. Avanceret sutur kursus) eller tilsvarende sutur kendskab. Det koster 50 kr. at deltage. Kongres for medicinsk studenterforskning marts 2020-Sandbjerg Gods Selskab for Medicinsk Studenterforskning inviterer til 3. Kongres for Medicinsk Studenter forskning! Kongressen giver studenterforskere i Danmark en enestaende mulighed for at pr?sentere deres forskning i et uformelt, men fagligt forum forud for internationale kongresser, og samtidigtmode og l?re af studenterforskere fra andre dele af landet. Arrangementet inkluderer: Bustransport tur/ retur To overnatninger med fuld forplejning Et fagligt inspirerende videnskabeligt program Festmiddag Pr?mier til de bedste pr?sentationer Deltagerpris: DKK 1.500,- (resten star vi for) Der er begr?nset deltagerkapacitet sa sporg din vejleder omstotte i dag! Tilmelding sker ved at indsende et abstract i perioden 1. oktober til 15. december Vejledning og tilmeldingsformular findes pa kongressens hjemmeside: studenterkongres.dk Arrangementet er henvendt til nuv?rende og forhenv?rende studenterforskere ved landets sundhedsvidenskabelige fakulteter. Er der endnu ikke opnaet resultater kan resultatafsnittet udelades fra abstractet. Det er ogsa muligt at deltage i kongressen uden en pr?sentation. Studenterforskning.dk selskab for medicinsk studenterforskning

11 Basisgrupper 1111 Research Exchange Kombiner rejse og forskning pa en helt unik made med IMCC IMCC Research Exchange sorger for kontakten med v?rtslandet, og du far stillet en bolig til radighed under opholdet. Mod mennesker fra hele verden samtidig med at du far en enestaende mulighed for at forske i et projekt efter eget onske. Forskningsopholdet varer 1-3 maneder og koster 2300 kr. (300 kr. retur hvis der skrives en kort rapport efter opholdet) Husk ansogningsfrist d. 1. november 2020 ( for ophold forar og sommer 2020)! Land/organisation Semestertrin Antal pladser Periode Canada-Quebec (IFMSA-Quebec) Alle 1 1 maned Brasilien (IFMSA-Brazil), Alle 1 1 maned Brazil (DENEM) Alle 1 1 maned Spanien-Catalonien (AECS) Alle 1 1 maned Kroatien (CroMSIC) Alle 1 1 maned Frankrig (ANEMF) Alle maneder Mexico (IFMSA-Mexico Alle 1 1 maned Indonesien (CIMSA-ISMKI) Alle 1 1 maned Portugal (PorMSIC) Alle 2 1 maned L?s mere om de enkelte landes forskningsprojekter samt krav pa Husk din ansogning forst er g?ldende ved at sende et kort motivationsbrev til indbetaling af 2300 kr. til IMCC og udfyldning af vores ansogningsskema pa hjemmesiden. Mere info pa under Research Exchange Fa yderligere sporgsmal kontakt venligst national formanden Anna Roe Rasmussen: INGEN IMCC manedsmode i oktober. Vi er blevet enige om at aflyse manedsmodet i oktober, sa n?ste IMCC manedsmode bliver Sa er det igen tid til Donaidmanedsmode! torsdag d. 25. november kl. 17 i Studenterhuset, hvor der er mulighed for nye interesserede at hore om IMCC, der vil v?re opl?g fra Rwanda gruppen samt afholdelse af den arlige generalforsamling. Mvh. administrations gruppen i IMCC Kobenhavn Den danske befolkning er blandt verdens darligste til at tage stilling til organdonation! Vi i Donaid k?mper for at ?ndre dette ved at give folk nok faglig viden til at kunne tage stilling. Har du ogsa lyst til at hj?lpe til og komme ud pa gymnasier, universiteter, biblioteker og lignende – sa er Donaid noget for dig! Det er en hyggelig gruppe med st?rke kr?fter! Sa kom og hyg her pa onsdag kl. 18:00 i studenterhuset. Vi gl?der os til at se dig! Mvh. Donaid K?re venner i MIKAM og alle nye! Vi holder MANEDSMODE onsdag den 3. November i vores MIKAM lokale i studenterhuset (1.sal), som vi plejer. Vi starter kl 16 og forts?tter to timer frem. ALLE er velkommen! Medlemskab er gratis! Ring gerne til Nantah ( ) for info, skriv til os alle pa eller kom glad til manedsmodet :) Vi ses til et hyggeligt mode Der er sorget for snaks. K?rlige hilsener Mikam Body-sds introduktions dag for medicinstuderende med Ole Kare Foli arrangeret af MIKAM Body-sds tager udgangspunkt i en behandlingsform, som bestar af specielle massageteknikker og mobiliserende ledfrigorelser. Det har kraftig indvirkning pa kroppens selvhelbredende egenskaber indenfor fysiske og psykiske lidelser: Problemer i bev?geapparatet (forstuvninger, smerter, omhed, piskesm?ld, kold skulder, tennisalbue, museskader, rygog nakkeproblemer) organproblemer (eksem, allergi, astma, fordojelses problemer, kroniske infektioner, nyre- og galdestensmerter) nerve og sanse problemer kontakt mellem krop og psyke (stress, angst, traumer) harmoni & indre ro Tid: Lordag d. 20 november kl Kunne du ogsa t?nke dig at vide mere om akupunktur? Onsdag d. 27. oktober kl arrangerer MIKAM en r?kke FORDRAG OM AKUPUNKTUR i modesalen i studenterhuset, sa kom frisk og udvid din horisont det kunne jo v?re du blev fanget og fik lyst til at tage med pa vores studietur til Kina. Det koster intet, og der bliver sorget for forfriskning og en lille snack! Alle er velkommen ogsa nar du ikke er aktiv medlem. K?rlig hilsen og Velmodt MIKAM Bliv psykiater for en dag! Tekst: En ud af fire amerikanere kan ikke udpege deres eget land pa et verdenskort, og nye undersogelser viser, at hele to ud af tre medicinstuderende (95% CI: 1,1-2,8) ikke er klar over, at psykiatri er det mest sp?ndende, fagligt veludviklede, hojteknologiske og personligt udviklende l?gelige speciale. Det vil vi i PMS gerne gore noget ved, og derfor har vi startet en ordning op, hvor man kan folge en psykiater og se det selv. Man kan v?lge mellem at folge l?ger eller l?gevikarer i en psykiatrisk skadestue fyldt med action-packed klinisk arbejde, eller v?re hos en privat praktiserende psykiater. Studerende fra ALLE semestre er velkomne til begge dele! Sted: Egedal 1A, 2690 Karlslunde Pris: 75 kr for hele dagen inklusive frokost og snacks. Overfores til konto efter vi har bekr?ftet du har faet plads. Transport til egen betaling. Tilmeldning via mail til Christa med navn, semester, mobil: christa. Sidste frist fredag d. 12 november For yderligere information se eller ring Christa: Max 20 pladser, forst til molle MIKAM Skriv til Andreas Hoff pa for tilmelding eller hvis du har sporgsmal Mvh. Psykiatrigruppen for MedicinStuderende PS. Husk vores foredrag pa onsdag d. 27/10 kl., og vores efterfolgende ekstraordin?re generalforsamling ca. kl. 18, hvor der er valg til bestyrelsen, da Andreas Hoff giver formandstitlen videre. PPS. Find os som grupperum pa intranettet: PMS eller pa face! Det eneste man skal gore er, at maile til os, og skrive at man er interesseret, sa formidler vi kontakten, og sammen finder vi en dato.

Nye kasinoer 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1 plass! Enorme jackpotter!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2 plass i rangeringen

Hvilket casino du skal velge
Legg att eit svar

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: