Kritikk mot oljefondets investeringer!

Nye kasinoer 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1 plass! Enorme jackpotter!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2 plass i rangeringen

Kritikk mot oljefondets investeringer!

Finansminister Kristin Halvorsen (SV) får kritikk på flere grunnlag etter at oljefondet i fjor økte det mange mener er kontroversielle investeringer i skatteparadiser.

Det siste året har Statens pensjonsfond – utland, populært kalt oljefondet, doblet sine investeringer i skatteparadiser. Ved utgangen av 2007 hadde fondet plassert 25 milliarder kroner i ulike skatteparadiser, til tross for at Norge har annonsert tøff linje mot disse.

– Vår tids problem
Korrupsjonsjeger Eva Joly i Norad mener det er en selvmotsigelse at oljefondet investerer i skatteparadiser som Norge sier vi vil til livs:
– Skatteparadisene er kun laget for å skjule pengenes opprinnelse eller for å hvitvaske penger. Dette er vår tids største problem. Mener vi noe med kampen mot fattigdom, må vi starte her, sier Joly til NRK.

Menneskerettigheter
Wenche Thingnes i Den norske Tibetkomite irriterer seg over at oljefondet det siste året har doblet sine investeringer i kinesiske statsobligasjoner til 518 millioner kroner.
– Det er massive brudd på menneskerettighetene i Kina, sier hun til Ny Tid.

Thingnes lurer på om finansminister Halvorsens forsikring på konferansen «Investing for the Future» i Oslo nylig om at Norge «velger å være en samfunnsansvarlig investor» bare var spill for galleriet.
– Kan dette være noe det norske folk ønsker sine fremtidige pensjoner knyttet opp til, spør hun.

– Undertrykking
Nyvalgt leder Emilie Ekeberg i Attac sier at Norge har valgt å støtte undertrykkende regimer ved i praksis å låne ut penger som går til statsledernes frie disposisjon.
Investeringene er det samme som «å gi ut lån som gjør det mulig for Israel å bygge sin apartheidmur, og som kan finansiere våpen og soldater til USAs folkerettsstridige krigføring i Irak», sier Ekeberg.

Ny Tid skriver også at Norge fra 2006 til 2007 har mer enn femdoblet investeringene i statsobligasjoner i Filippinene. Ifølge avisen har fagbevegelsen i landet kommet med massiv kritikk av president Gloria Arroyo for fagforeningsknusing og systematisk ignorering av arbeidernes rettigheter.

Bare Burma
Oljefondets mer enn 2.000 milliarder kroner er underlagt et sett etiske retningslinjer når det gjelder investeringer i aksjefond og bedrifter. Men når det gjelder investeringer i statsobligasjoner, gjelder kun én regel: Ikke lån ut penger til militærjuntaen i Burma.

Nye kasinoer 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1 plass! Enorme jackpotter!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2 plass i rangeringen

Dette må endres, krever Attac:
– I første omgang må vi få på plass et regelverk som hindrer at den norske oljeformuen investeres i land som ifølge FN bryter folkeretten. Men utover det må vi ta en grundig demokratisk debatt om forvaltningen i sin helhet. Vi må finne gode alternativer til dagens forvaltning, for eksempel ved å opprette nye fond for utvikling i Sør basert på selvbestemmelse, og miljøvennlig teknologi og infrastruktur, sier Ekeberg.

Halvorsen hadde ikke svart på Ny Tids spørsmål om statsobligasjonene da avisen gikk i trykken.

Krever at Norge trekker seg ut av «uetisk råvareselskap»

Oljefondet har investert over 900 millioner kroner i råvareselskap som anklages for bruk barnearbeidere og brudd på menneskerettighetene. Fremtiden i våre hender krever at Norge trekker seg ut av selskapet.

En colombiansk kvinne holder en flaske med det som skal representere forurenset vann, under en demosnstrasjon utenfor Glencores hovedkvarter i Baar i Sveits. Bildet er tatt høsten 2020.

Foto: FABRICE COFFRINI / Afp

Artikkelen er flere år gammel.

Statens pensjonsfond utland, populært kalt Oljefondet, hadde ved årsskiftet 2020 investert 940 millioner kroner i det sveitsiske råvareselskapet Glencore International Plc., ifølge Norges Bank Investment Management, som forvalter fondets investeringer.

Et selskap det er all grunn til å være skeptisk til, mener Fremtiden i våre hender.

– Vi mener det er opplagt at Oljefondets investeringer i Glencore bør sees nærmere på. Da tror jeg det vil dukke opp så mange brudd på på regelverket i forhold til etikk at Norge blir nødt til å selge seg ut, sier leder i Fremtiden i våre hender, Arild Hermstad, til NRK.no.

Hermstad sier at flere rapporter har avdekket at selskapets utstrakte bruk av barnearbeid i Kongo, gjentatte brudd på menneskerettighetene, samt omfattende forurensning.

Leder i Framtiden i våre hender, Arild Hermstad, krever at Oljefondet trekker seg ut av Glencore.

Foto: Arne Storrønningen / Framtiden i våre hender

Forurensning

Hermstad forteller også at selskapet har fått mye kritikk både i media og fra frivillige nasjonale og internasjonale organisasjoner.

I Katanga-gruvene i Kongo er selskapets datterselskap anklaget for alvorlige og gjentatte brudd på menneskerettighetene for bruk av barnearbeid og vold mot lokalbefolkningen.

I Zambia ble Glencore nylig kritisert for grov miljøforurensning, for å ha forurenset grunnvann og for å ha hatt utslipp av svovel og bly lang høyere lovlig tillatte nivåer. Som en følge stengte zambiske myndigheter deler av gruvene.

Svartelistet

Fremtiden i våre hender viser også til at den sveitsiske fondsforvalteren Ethos i april i fjor vurderte å investere i selskapet, da det ble børsnotert.

Men etter å ha foretatt en grundig gjennomgang av selskapets etiske rulleblad, endte de opp med å utelukke råvaregiganten fra samtlige av sine fond.

– Beslutningen var basert på en grundig vurdering av de miljømessige og sosiale kontroversene knytte til selskapets virksomhet, skriver Vinzenz Mathys, Corporate Communications Manager i Ethos i en mail til Fremtiden i våre hender.

– En rekke ulike aktører, både media, internasjonale og nasjonale frivillige organisasjoner, anser konsekvensene av Glencores gruvedrift som svært skadelige for miljø og mennesker, skriver Mathyz videre.

Glencore International Plc. er et multinasjonalt selskap som handler med råvarer som råolje, malm, metaller, naturgass og landbruksprodukter.

Selskapet operer i mer enn 40 land, og har flere enn 2700 ansatte. Glencore inc. har vært involvert i en rekke kontroversielle sjakler, blant annet i Zambia, Colombia, Ecuador og Kongo.

Ifølge BBC skal selskapet også ha betalt penger til personer assosiert med paramilitære mordere i Colombia. Minst 10 personer ble drept da paramilitære tok kontrollen over et landstykke ved siden en av Glencore-kullmine i 2002.

En colombiansk domstol fikk informasjon fra paramilitære om at landområdet hadde blitt tatt over så man kunne selge det til Glencore. Retten godkjente dette som bevis, og konkluderte med at kull var årsaken til massakren.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Glencore operer i mer enn 40 land, og har over 2700 ansatte.

Foto: Urs Flueeler / Ap

Undersøker på oppfordring

Etter råd fra Etikkrådet kan Finansdepartementet utelukke handel med selskaper der det foreligger en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller selv er ansvarlig for:

 • Grove krenkelser av menneskerettighetene,
 • alvorlig miljøskade,
 • eller andre særlige grove brudd på grunnleggende etiske normer.

Etikkrådet, som kommer med tilrådninger til Finansdepartementet, sier til NRK.no at man ikke kan kommentere enkeltselskap, men bekrefter at man har blitt varslet om Glencore.

– Det stemmer at vi har fått et brev fra Fremtiden i våre hender. På generelt grunnlag kan jeg si at det er tre måter vi blir gjort oppmerksomme på selskaper, sier Eli Lund, sekretariatsrådgiver i Etikkrådet til NRK.no.

– Det ene er ved hjelp av et verktøy som plukker ut selskaper på nettet, eksempelvis selskaper som har vært mye nevnt i media. Det andre er ved at vi går inn i enkelte sektorer der vi mener det er grunn til bekymring. Det tredje er ved at vi får tips om konkrete selskaper, sier Lund, og bekrefter dermed langt på vei at Etikkrådet vil sette i gang undersøkelser av selskapet.

– Bør ikke ta tre-fire år

I et brev til Fremtiden i våre hender takker Etikkrådet for oppfordringen om å undersøke selskapet.

– Vi er takknemlige for alle henvendelser, sier Lund i Etikkrådet, til NRK.no.

Det tar vanligvis tar flere år før Etikkrådet tar en beslutning i slike saker, melder E24. Etikkrådet kommenterer ikke vurderinger eller saksgang før en eventuell tilrådning foreligger.

Når en eventuell tilrådning eventuelt foreligger er ikke Finansdepartementet forpliktet til å følge denne, men ifølge Etikkrådet skjer dette i tre av fire tilfeller.

Slik er fondet investert

Bredt investert utenfor Norge

Fondet investeres i flere ulike land, valutaer og selskaper over hele verden. Målet er å sikre god risikospredning og samtidig oppnå høyest mulig avkastning. For å skjerme norsk fastlandsøkonomi investeres fondet utelukkende i utlandet.

Investeringsområder

Aksjer

Aksjeinvesteringene er fordelt på 9000 selskaper i de fleste land og industrier for å for å ta del i den globale verdiskapningen og spre risikoen best mulig. Inntil 70 prosent av fondet kan investeres i aksjer.

Eiendom

Fondet investeres i eiendom av høy kvalitet som er sentralt lokalisert i verdensbyer som vil fortsette å spille en nøkkelrolle i verdensøkonomien. Inntil 7 prosent av fondet kan investeres i unotert eiendom.

Rentepapirer

Renteinvesteringene er fordelt på obligasjoner utstedt av stater og relaterte institusjoner og verdipapirer utstedt av selskaper. Inntil 30 prosent av fondet kan investeres i rentepapirer.

Investeringsstrategier

Finansdepartementet bestemmer den overordnede investeringsstrategien for fondet. Materielle endringer blir forankret i Stortinget. Fondets strategi formidles til Norges Bank via forvaltningsmandatet, som definerer en referanseindeks basert på indekser fra eksterne leverandører. Dette gir både begrensninger og krav til oss som forvalter fondet. Det finnes investeringsmuligheter som vil forbedre diversifiseringen av fondet utover det som kan oppnås gjennom referanseindeksen fra Finansdepartementet. I Norges Bank Investment Management har vi laget en referanseportefølje som fungerer som utgangspunkt for våre investeringsstrategier. Disse er komplementære og tilpasset fondets unike egenskaper.

Allokering

Målet er å forbedre fondets markeds og risikoeksponering på sikt ved å sette sammen er referanseportefølje som er bedre tilpasset fondets karakteristika enn referanseinndeksen.

Verdipapirseleksjon

Målet er å oppnå meravkastning sammenlignet med relevante målestokker.

Markedseksponering

Målet er å skape god avkastning over tid gjennom aktiv posisjonering, utlån av verdipapirerer og ved å holde transasksjonskostnadene nede.

Nye kasinoer 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1 plass! Enorme jackpotter!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2 plass i rangeringen

Hvilket casino du skal velge
Legg att eit svar

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: