Les om Imperial Wealth fra iSoftBet, kinesisk rikdom venter!

Nye kasinoer 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1 plass! Enorme jackpotter!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2 plass i rangeringen

Kinesisk Nytt År og Symbolbruk

Under feiringen av kinesisk nytt år er symbolbruk viktig. For å få en økt forståelse av symbolbruken i Kina, diskuterer jeg først begrepet kultur. Jeg beskriver deretter viktige symboler under nyttårsfeiringen i Kina. En slik kunnskap er viktig for at man skal gjøre ting på rett måte og kommunisere bedre med kinesiske kunder og samarbeidspartnere. I den siste delen av artikkelen går jeg gjennom noen ord og uttrykk som man kan bruke under høytiden.

Kinesisk kultur: Høykontekstkultur

For de som ønsker å ekspandere mot det kinesiske markedet, er kinesisk kulturkunnskap viktig for å oppnå suksess. Kinesisk kulturkunnskap vil føre til færre barrierer som hindrer samarbeid med kinesiske aktører, mer handel og bedre lønnsomhet.

Når det gjelder foredragene jeg tilbyr til bedrifter om kinesisk kultur, er det veldig hyggelig å notere seg at flere norske aktører enn før ser på kulturkunnskap som viktig i en strategi for å ta en større andel av det kinesiske markedet. Spesielt gjelder dette for bedrifter som allerede har erfaring i forretningssamarbeid med kinesere. De vet at ved å vite noe om hvordan kinesere tenker, er det lettere å unngå kommunikasjonsproblemer.

Kina har sin egen historie og sitt eget språk, og man kan se på kinesisk kultur som den levemåten kinesere har utviklet gjennom flere generasjoner. Kinesisk kultur er relatert til og påvirker alt som kinesere gjør. Den inkluderer vaner, hvordan kinesere tenker og handler, måter de relaterer seg til andre og kommuniserer med andre enten direkte i språk eller gjennom symbolbruk.

I boken Beyond Culture skrev antropologen Edward T. Hall i 1976 om hvordan ulike verdenssamfunn kan sees som: 1. land med lavkontekstkultur eller 2. land med høykontekstkultur. I land med høykontekskultur, som i Kina, foregår mye av kommunikasjonen på andre måter enn gjennom direkte koding i direkte språk. Det er mye informasjon som blir kommunisert gjennom symbolbruk. Informasjonen blir ikke formidlet ved at man sier noe direkte, men er heller implisitt i kommunikasjonssituasjonen.

I en høykontekstkultur, er bruken av symboler en viktig del av kommunikasjonssituasjonen. I en lavkontekstkultur som den norske, blir mye sagt direkte (direkte koding) i muntlig språk. Ignorerer man disse forskjellene, oppstår det lett kommunikasjonsproblemer og konflikter.

Å være for direkte i situasjoner der man for eksempel er sint på den andre parten, blir sett på som uhøflig i Kina. Man legger også stor vekt på måten en beskjed blir levert på. Et eksempel her kan være gavegivning. Gir man en gave, så skal man bruke begge hendene for å vise respekt til mottakeren. Man skal også ta i mot en gave med begge hender, og ta seg tid på å se på den for å kommunisere til giveren at dette er noe man setter stor pris på. Man bør unngå å åpne gaver med en gang eller foran den som har gitt gaven, da dette blir sett på som et tegn på grådighet.

Når man har besøk av kinesiske forretningspartnere, så ønsker man kanskje å tilby dem noe å spise. Her bør man vite at mange kinesere i en slik situasjon godt kan takke nei selv om de er sultne. I vår kultur, som er en lavkontekstkultur, sier man nei når man mener nei. I en høykontekstkultur som i Kina, kan en person si nei fordi han ikke vil fremstå som grådig. Et nei er da ikke nødvendigvis et nei. Fortsetter man å spørre, vil en sulten forretningspartner trolig svare ja hvis han blir spurt flere ganger. Hvis han ikke er sulten, så vil han fortsette å svare nei.

Nye kasinoer 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1 plass! Enorme jackpotter!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2 plass i rangeringen

For de som har kinesiske kunder eller samarbeidspartnere, er det derfor viktig å være klar over hvilken kontekst kommunikasjonen foregår i. Man vil kommunisere godt med kinesere ved å fokusere på:

1. I Kina er det et stort fokus på hvor man hører til hierarkisk i forhold til faktorer som for eksempel alder eller posisjon i arbeidslivet. Det er derfor viktig med en forståelse av hvilken relasjon man har til den personen man kommuniserer med.

2. Forståelse av symbolbruk.

3. Forståelse av sider og faktorer som påvirker kommunikasjonssituasjonen.

Når kinesere nå feirer nytt år, er symbolbruken på mange måter viktigere enn det man sier muntlig. Vet man nok om symbolbruken under feiringen, vil man unngå kommunikasjonsproblemer.

Kinesisk Nytt År

Kinesisk Nytt År (kinesisk: nónglì xīnnián 农历新年. Nytt år i henhold til den kinesiske kalenderen) eller Vårfestivalen (chūn jié 春节 norsk uttale: tjun dji-e) er den viktigste av de kinesiske helligdagene. Kinesisk nytt år blir feiret i den første måneden av den kinesiske kalenderen fra den 1. til den 15. dagen. Kinesisk nytt år starter denne gangen 5. februar og varer til og med 19. Februar.

Det nye året vi nå går inn i er Grisens år (Zhūnián 猪年, Norsk uttale: dzjo ni-en), som følger Hundens år. Etter Grisens år, så kommer Rottens år. Rottens år starter den 25. januar 2020. I kinesisk kultur er det 12 dyr som bringer lykke: rotta, oksen, tigeren, haren, dragen, slangen, hasten, geita, apa, hanen, hunden og grisen. På kinesisk sier man shēngxiào 生肖(norsk uttale: sjeng hsji-ao), som er 12 dyr i en 12-års syklus.

Lanternefesten (Yuánxiāojié 元宵节, norsk uttale: ju-en hsji-ao dji-e) er den siste perioden av nyttårsfeiringen, den 15. dagen. Da organiserer man lanterneutstillinger. Lanternene har mange forskjellige farger og fasonger med populære motiver som f.eks. dyr, planter og fabelvesener fra kinesisk kultur.

Rødt – et symbol på lykke

Under nyttårsfeiringen er Kinas gater og bygninger dekorert i rødt, en farge som er et symbol på lykke. Det henger røde lanterner i gater, penger blir gitt som gaver i røde konvolutter (红包 norsk uttale: hång ba-o) både fysisk og digitalt via betalingstjenesten i WeChat (wēixìn 微信, norsk uttale: o-ei hsjinn), røde papirstykker med nyttårshilsener blir hengt opp i kinesiske hjem, og i butikker og offentlige bygninger henger det nyttårsbilder med nyttårshilsener i røde farger. Ofte blir gullfarge brukt sammen med rødt, to farger som sammen står for glede og at man respektere noen høyt.

I Kina blir tallet 4 (sì 四, norsk uttale: s) sett på som et symbol på ulykke. Dette på grunn av at det kinesiske tegnet for 4 har lik uttale som tegnet for ‘død’: sǐ 死. Det er derfor viktig at man ikke gir en sum på for eksempel 4 yuan, 44 yuan eller 400 yuan i den røde konvolutten. Da er det bedre å gi en sum som har 8 i seg, et tall som uttales bā (norsk uttale: ba). Uttalen her er lik tegn fā 发 (norsk uttale: fa), som betyr at økonomien blomstrer.

Pengene man gir i den røde konvolutten kalles yāsuìqián 压岁钱 (ja so-ei tji-en), eller “lykkepenger til den yngre generasjonen som skal holde de onde åndene borte i det nye året.”

Nyttårsmat og symbolbruk

Konfutsianismen har satt dype spor i kinesisk kultur, en tradisjon der høflighet og respekt for eldre blir vektlagt. I en høykontekstkultur som i Kina, er det også sterkere bånd mellom medlemmer langt ute i familien og andre i samfunnet enn i en lavkontekstkultur. Man bruker for eksempel uttrykket dàjiā 大家 (norsk uttale: da dji-a) når man snakker om ‘alle,’ et uttrykk som bokstavelig oversatt betyr ‘den store familien.’

Under nyttårsfeiringen drar kinesere hjem for å være sammen med foreldre og familie. Nyttårsmiddagen (niányèfàn 年夜饭, norsk uttale: ni-en je fænn) er også kjent som gjenforeningsmiddagen, det viktigste måltidet for kinesere i løpet av året. Til denne middagen forbereder man populære kinesiske retter, retter som symboliserer glede, god lykke og rikdom. Populære innslag under nyttårsmiddagen er:

1. Dumplings (jiǎozi 饺子, norsk uttale: ji-ao ds), som på grunn av sin runde form symboliserer rikdom;

2. Fisk (yú 鱼, norsk uttale: y). I kinesisk kultur så representerer fisk rikdom. Det kinesisk tegnet for fisk har samme uttale som et annet kinesisk tegn yú 余. Yú 余 betyr “det som er til overs,” og symboliserer overskudd av penger og et ønske om at vi kommer til å få mer rikdom enn det vi trenger i det kommende året. Under nyttårsfeiringen er det vanlig at kinesere sier: nián nián yǒu yú 年年有余 (norsk uttale: ni­-en ni-en yåu y). Dette betyr: Ønsker at du får et økonomisk overskudd i hvert år som kommer!

3. Søte risboller (tāngyuán 汤圆, norsk uttale: tang yu-en). En dessert som blir spist over hele Kina under Lanternefestivalen. Uttalen av retten på kinesisk og den runde formen, gjør at søte risboller er et symbol på familiegjenforeing. Man bruker da uttrykket tuántuán yuányuán 团团圆圆 (to-ann to-ann yo-enn yo-enn): En god familiegjenforening!

4. Nudler, som blir referert til som ‘lang levetidsnudler’ chángshòu miàn 长寿面 (norsk uttale: tjang sjåo mi-enn). Nudlene er lange, og er et symbol på lang levetid for de som spiser dem.

5. Søt riskake eller niangao (niángāo 年糕, norsk uttale: ni-en ga-o), er en kake som symboliserer vekst og fremdrift. For kinesiske familier er denne desserten en viktig del av nyttårsfeiringen, og den representerer et ønske om et enda bedre år. Søt riskake passer godt som gave til samarbeidspartnere under nyttårsfeiringen.

Vanlige nyttårshilsener på kinesisk

1. Kinesisk: Xīn nián kuài lè 新年快乐!

Norsk uttale: sjinn ni-en ko-æi lø !

2. Kinesisk: Gōng xǐ fā cái 恭喜发财!

Norsk uttale: Gång sji fa tsæi !

Ønsker deg en blomstrende økonomi det nye kinesiske året!

3. Kinesisk: Wànshì rúyì万事如意!

Norsk uttale: O-ann sj ro i !

Ønsker deg at alle tingene går slik du ønsker det i det nye året!

4. Kinesisk: Shēntǐ jiànkāng 身体健康!

Norsk uttale: Sjenn-ti ji-en kang !

Ønsker at du har god helse i det nye året!

5. Kinesisk: zhūnián dàjí 猪年大吉

Norsk uttale: Dzjo ni-en da-dji !

Ønsker deg god lykke i Grisens år.

Kinesiske fraser som passer til i personlige, skriftlige hilsener på nyttårskort og i epost:

1. Kinesisk: Gōnghè xīnxǐ, zhù shēntǐ jiànkāng, shìyè fādá 恭贺新禧,祝身体健康、事业发达!

Norsk uttale: Gång-hø hsjinn-sji, dzjo sjenn-ti ji-en kang, sji-ye fa-da

Godt Nytt År! Ønsker at du har god helse og at alt du gjør blomstrer!

2. Kinesisk: Gōnghè xīnxǐ, wànshì rúyì恭贺新禧,万事如意!

Norsk uttale: Gång-hø hsjinn-sji, O-ann sj ro i !

Godt Nytt År! Må alt gå slik du ønsker det!

Lær Kinesisk AS

Tordenskioldsgate 3 (2 minutter fra Stortinget)

Les om Imperial Wealth fra iSoftBet, kinesisk rikdom venter!

Forsøget med de genredigerede babyer har endnu engang vakt forargelse blandt en række forskere. (Foto: Shutterstock).

«> Forsøget med de genredigerede babyer har endnu engang vakt forargelse blandt en række forskere. (Foto: Shutterstock).

Forsøget med de genredigerede babyer har endnu engang vakt forargelse blandt en række forskere. (Foto: Shutterstock).

Forsøget med de genredigerede babyer har endnu engang vakt forargelse blandt en række forskere. (Foto: Shutterstock).

I slutningen af november 2020 kom det frem, at en kinesisk forsker, He Jiankui, havde modificeret arveegenskaberne hos et tvillingepar, da han havde ændret i det befrugtede æg. Det gjorde han for at give en HIV-positiv mand muligheden for at blive far.

Helt konkret fjernede han et specifikt gen ved navn CCR5 fra fostrene, så ingen af cellerne, der kom ud af den efterfølgende kunstige befrugtning, skulle kunne få farens sygdom.

Ved et videnskabeligt møde kort tid efter blev han voldsomt kritiseret af forskere fra hele verden, som dels ønskede at få detaljer om hans forskning og dels ville fortælle ham, hvor mange skrevne og uskrevne love han havde forbrudt sig på.

Efter sigende forsvarede han sig tøvende og uden at ville give detaljer om, hvad han havde lavet.

Kort fortalt er CRISPR en DNA-saks, der meget præcist og billigt kan klippe i gener fra alle tænkelige organismer.

Forskerne kan slå gener i stykker, de kan udbedre fejl, de kan lave ændringer, og de kan manipulere. Kun fantasien sætter grænsen.

Du kan læse mere om, hvordan CRISPR fungerer i artiklen her.

Hitler med griseansigt

Sikkert var det, at He Jiankui havde anvendt den såkaldt CRISPR/Cas9 teknologi til at ændre på arveegenskaber. I en tidligere artikel her på Forskerzonen har jeg påpeget, at forskere i en overgang selv lagde en dæmper på, hvad man anså for tilladeligt med teknikken.

For eksempel har en af dens pionerer, professor i cellebiologi Jennifer Doudna fra Berkeley University i USA, haft mareridt om CRISPR. Muligheden for at ’forbedre’ et menneskes egenskaber gav hende drømme om en Hitler med griseansigt, som ville udfritte hende om teknikkens fortræffeligheder.

Sikkert er det da også, at CRISPR-teknikken i teorien kan være til gavn for menneskeheden, da den kan ændre på gener med en hidtil uset nøjagtighed. Sandsynligheden for at ramme rigtigt er meget stor, og risikoen for at ramme forkert er praktisk taget nul.

Hvorfor instituerede forskerne så en pause på forsøg med befrugtede æg? Fordi der var behov for regler, som klart fortalte, hvad man må og ikke må.

He Jiankui fortæller historien om tilblivelsen af tvillingerne Lulu og Nana, der efter sigende skulle være født med redigerede gener. (Video: The He Lab).

Brød alle regler

Der er almindelig enighed om, at kineseren forbrød sig mod stort set alle regler.

For det første var hans eksperimenter uden nogen bydende medicinsk grund. HIV er en undgåelig sygdom, og den kan nu behandles effektivt, efter den er konstateret.

For det andet er der love, som klart forbyder den slags eksperimenter på befrugtede æg. Dette gælder i de vestlige lande, men uden at være ekspert på området, ved jeg, at den kinesiske lovgivning er mere løs (og det er faktisk ikke første gang, at den slags ’forskningsnyheder’ kommer derfra). Noget kunne imidlertid tyde på, at man har strammet op efter skandalen.

Der har været talt om, at forskeren, som var uddannet i blandt andet USA, sikkert udførte behandlingerne på en forsvarlig måde, og at proceduren teknisk var i orden.

Men hans kontrol af effektiviteten har været helt mangelfuld. For at sikre at han havde ændret det nævnte gen, testede han alt for få celler, og tvillingerne var derfor langt fra sikre på at være modstandsdygtige mod HIV.

Ny viden om CCR5-genet tyder desuden på, at det har mange andre egenskaber end ’blot’ at kunne forhindre HIV – blandt andet kan visse hjernefunktioner være blevet påvirket hos tvillingerne.

Et nyt studie i Nature finder desuden, at folk, der naturligt har den mutation, som He Jiankui forsøgte at genskabe i tvillingerne, har større risiko for at dø tidligt.

Denne artikel er en del af Forskerzonen, som er stedet, hvor forskerne selv kommer direkte til orde.

Her skriver de om deres forskning og forskningsfelt, bringer relevant viden ind i den offentlige debat og formidler til et bredt publikum.

Forskerzonen er støttet af Lundbeckfonden.

Dårligt ry til CRISPR – retssag på vej mod kinesisk forsker?

Alt i alt er det en ganske forfærdelig historie, som giver stof til eftertanke. For forskere, som arbejder med CRISPR-teknikken, er det ubehageligt, at den ellers så lovende teknik har fået så dårligt et ry.

Hvad skete der så med forskeren? Han blev fyret fra det universitet, han skulle forestille at arbejde på (men hvor ingen tilsyneladende vidste noget om ham).

Der synes at være en retssag på vej mod ham, men som sagt vides det ikke, om han har overtrådt kinesiske love. Han er mig bekendt sidst set for næsten to måneder siden på en 4. sals balkon i sin hjemby, hvor han efter sigende bevogtes (man ved ikke af hvem).

Hvad så nu?

Det klassiske spørgsmål i denne situation er: ’Hvad kan vi lære af det?’

Efter min mening: ikke ret meget i den ’civiliserede verden’. Vi kan blot holde den forskningsmæssige fane højt, arbejde videre og så – måske inden for det næste årti – komme med positive videnskabelige fund om CRISPR, som sætter denne skandale i baggrunden.

Kinesisk – materialer

 • Fagspecifik information til læreren
 • Generel information til læreren
 • Kulturmøder og ungdomskultur – PDF-format
 • Kulturmøder og ungdomskultur – Word-format
 • Unge og identitet

Guide til fremstilling af video:

Husk, at alle elever, der er medlem af gruppen, der har produceret videoen, skal underskrive denne samtykkeerklæring. Samtykkeerklæringen skal indscannes og uploades sammen med videoen. Det er kun elever, hvis video indsendes, der skal underskrive en samtykkeerklæring.

Undervisningsmaterialerne er udarbejdet af:

 • Margrethe Hansen, Ikast-Brande Gymnasium, kinesisk
 • Sidsel Magnussen, tidl. Ørestad Gymnasium, kinesisk

Find os

Det Nationale Center for Fremmedsprog (Vest)
Aarhus Universitet
Jens Chr. Skous Vej 4
Bygning 1481, 5. sal
8000 Aarhus C
CVR 31119103
EAN 5798000418363

Det Nationale Center for Fremmedsprog (Øst)
Københavns Universitet
Emil Holms Kanal 4
Bygning 23, 4. sal
2300 København
CVR 29979812
EAN 5798000422186

Nye kasinoer 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1 plass! Enorme jackpotter!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2 plass i rangeringen

Hvilket casino du skal velge
Legg att eit svar

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: