Trollpot 5000 gir deg action hele veien!

Nye kasinoer 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1 plass! Enorme jackpotter!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2 plass i rangeringen

Recept på trolldeg och Play doh

Här är ett par receptet på helt vanlig trolldeg att använda som leklera eller att göra figurer som sedan kan torkas.

Trolldeg 1
1 dl vatten
2 dl mjöl
1 dl salt
1 msk olja
ev karamellfärg

Knåda ihop allt till en smidig deg. Om du tänker spara figurerna kan du torka dem i ugnen i 100 grader i en timme och låt dem sedan stå till dagen efter.

I den här filmen som vår systersajt Allt för föräldrar har gjort finns ett till recept på trolldeg!

Trolldeg 2
2 dl vatten
1½ dl salt
4 dl mjöl

Låt saltet lösas upp i varmt vatten. Tillsätt sedan mjölet och arbeta ihop allt till en smidig deg. In med figurerna i den 100 grader varma ugnen i minst 2 timmar. Figurerna ska sedan torka i rumstemperatur i minst ett dygn.

Sugen på att gör Play doh? Kolla in den här filmen från vår systersajt Allt för föräldrar för se hur du gör steg-för-steg!

Ett annat recept på Trolldeg från vår systersajt, hitta trolldeg receptet här »

Vill du få inspiration på rolig leksaksmat att göra av trolldeg? Klicka här »

Nye kasinoer 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1 plass! Enorme jackpotter!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2 plass i rangeringen

Statoil tildeler subsea-avtaler for Troll fase 3- og Askeladd-prosjektene

Statoil tildeler på vegne av lisenspartnerne EPC-kontrakter for leveranse av undervanns produksjonssystem på henholdsvis Troll fase 3-prosjektet i Nordsjøen og Askeladd-prosjektet i Barentshavet til Aker Solutions. Kontraktene har en samlet estimert verdi på mellom 1,5 og 2 milliarder kroner. Kontraktene inkluderer støtte til installasjon og ferdigstillelse.

– Med tildeling av disse kontraktene når vi en milepæl i to viktige prosjekter for Statoil. Troll-feltet er helt sentralt for norsk sokkels rolle som gasseksportør til Europa. Troll fase 3 sørger for at vi kan opprettholde denne rollen i tiår fremover. Askeladd er lokalisert i Barentshavet og vil gi ny føde til Snøhvit LNG anlegg på Melkøya utenfor Hammerfest. Jeg ser frem til å samarbeide med Aker Solutions i disse to utbyggingene som vil bidra til langsiktig produksjon og verdiskaping på norsk sokkel, sier direktør for prosjekter i Statoil, Torger Rød.

Partnerskapet i Snøhvit planlegger investeringsbeslutning for Askeladd i løpet av første halvår 2020. Det er avklart med myndighetene at det ikke er behov for å sende ny PUD for godkjenning, men at prosjektet faller inn under eksisternede PUD for Snøhvit-feltet.

Tildeling gjøres med forbehold om investeringsbeslutning i Snøhvit-lisensen.

Partnerskapet i Troll planlegger investeringsbeslutning og innsendelse av PUD andre halvår 2020. Kontrakten tildeles med forbehold om investeringsbeslutning og myndighetsgodkjennelse av PUD.

– Vi er er avhengig av en kompetent og konkurransedyktig leverandørindustri i videreutviklingen av norsk sokkel. Avtalen med Aker Solutions har fokus på standardisering, forenklede krav og et bærekraftig kostnadsnivå. Vi har dermed et godt grunnlag, ikke bare for prosjektgjennomføringen, men også for sikker og effektiv drift av Troll og Askeladd. Jeg ser frem til å fortsette den gode samhandlingen for å kunne realisere dette, sier direktør for anskaffelser i Statoil, Pål Eitrheim.

Avtalene som tildeles for Troll fase 3 og Askeladd er del av det kontraktuelle rammeverket som ble inngått mellom Statoil og flere leverandører innen subsea-segmentet høsten 2020 på samme måte som tilsvarende kontrakter på Johan Castberg- og Snorre Expansion-prosjektene.

Trollstipend

Er du fransklærer? Gjennom Troll-avtalen kan du få støtte til kurs i Frankrike. Du kan også reise sammen med klassen din slik at elevene kan få anledning til å bli bedre kjent med fransk språk og kultur. Det går også an å søke om støtte til gjenbesøk fra en fransk partnerskole.

Hvem kan søke?

Alle offentlige ungdomsskoler og videregående skoler og private skoler som oppfyller kravene i Opplæringsloven § 2-12.

Hva kan søkes støtte til?

Det er to typer Trollstipend: individuelt stipend for fransklærere (Troll 1) og stipend for elevgrupper som vil på studieopphold i Frankrike (Troll 2).

Troll 1: Individuelt stipend for fransklærere

Fransklærere i grunnskolen eller videregående skole kan få støtte til å delta på etterutdanningskurs i Frankrike eller til å delta på individuelle opplegg (hospitering eller jobbskygging. Studiereisen skal ha en varighet på minimum to dager).

Troll 2: Stipend for franskklasser/elevgrupper

Franskklasser i grunnskolen eller videregående skole kan søke om støtte til studieopphold i Frankrike. Studiereisen skal ha en varighet på minimum fem dager. Fra 2020 kan skolen også søke om midler til gjenbesøk fra elever ved en fransk partnerskole.

Støtte til forberedende besøk

Dersom dere ønsker å etablere et samarbeid med en fransk skole, kan dere søke om støtte til å gjennomføre et forberedende besøk. Dere kan også søke om støtte til et forberedende besøk hvis dere allerede har et etablert samarbeid, og lærere skal møtes for å planlegge fremtidig prosjektsamarbeid med elevutveksling. Les mer i retningslinjer for Trollstipend for elevgrupper (TROLL 2). Støtte til forberedende besøk har et eget søknadsskjema i Espresso.
Søknadsfrist: Løpende

Satser

Stipendet er ment å være et tilskudd til dekking av reise-, oppholdsutgifter og eventuelle kursavgifter i forbindelse med studieopphold i Frankrike. Det må klart gå frem i søknaden om søkeren søker om eller får annet stipend til denne eller andre studiereiser til Frankrike i samme budsjettår.

80 % av tilskuddet vil bli utbetalt 30 dager etter signering av kontrakt. Restbeløpet overføres etter at sluttrapport og regnskap er mottatt og godkjent.

Reisestøtte: NOK 3500,-

Støtte til kurs: NOK 700,- per kursdag.

Oppholdsutgifter: NOK 750,- per dag.

Studietur med varighet på 5-7 dager*: NOK 5000,- per reisende

Studietur med varighet på 8-10 dager*: NOK 6500,- per reisende

Studietur med varighet på 11-14 dager*: NOK 8000,- per reisende

Det gis i tillegg et administrasjonstilskudd på NOK 5000,- til elevgruppen

*reisetid kommer i tillegg.

Ved søknad om støtte til gjenbesøk fra den franske partnerskolen til Norge, kan det søkes om støtte på NOK 5000,- per reisende fra Frankrike. Studieturen må minimum ha en varighet på 5 dager pluss reise.

Ved søknad om støtte til forberedende besøk, kan det søkes om støtte på NOK 5000,- per reisende, for maks 2 personer.

Slik søker du

Det er skolen/læreren som utarbeider søknaden både for individuelt lærerstipend og elevstipend. Det er én søknadsfrist i året: 15. april. Reiseperioden vil være hele kommende skoleår (19.08.2020-19.06.2021). For individuelt lærerstipend inkluderer reiseperioden også sommerferien 2020. Søknadsskjemaet fylles ut online i Dikus søkerportal, Espresso.

 • Formell undervisningskompetanse i fransk
 • Ansatt i undervisningsstilling
 • Individuell søknad
 • Opphold på minimum to – 2 – dager (reisedager kommer i tillegg)
 • Opphold i Frankrike eller oversjøiske franske departementer

Stipendene tildeles normalt til enkeltpersoner, men dersom to eller flere lærere ved samme skole søker, skal rektor prioritere søkerne på rektors bekreftelsesskjema (se obligatoriske vedlegg). Unntaksvis kan to lærere ved samme skole få stipend dersom det fremkommer av rektors skjema at det er helt nødvendig at begge drar.

 • Fulltidselever i videregående skole eller ungdomsskole
 • Inntil 30 elever mellom 14 og 20 år (bare én gruppe fra samme skole)
 • Ledsagende lærer (to lærere for inntil 20 elever, tre lærere for 20 til 30 elever)
 • Opphold på minimum fem – 5 – dager (reisedager kommer i tillegg)
 • Opphold i Frankrike eller franske oversjøiske departementer

Enkeltelever kan ikke søke om stipendmidler.

 • Søknadsprosessen er lik for Troll 1 og Troll 2. Du søker elektronisk i Dikus søknadsportal Espresso. Vi anbefaler å søke i god tid før søknadsfristen slik at du kan få veiledning fra Diku dersom du trenger det.
 • Gå inn i Espresso
 • Klikk på «Registrering», og fyll ut «Brukerregistrering» (Dersom du ikke får e-post med passord med en gang, må du huske å sjekke søppelboksen din i tilfelle spamfilter)
 • Logg deg på og velg ønsket målform ved å klikke på et av de norske flaggene (bokmål eller nynorsk) øverst i høyre hjørne
 • Velg «Frankrike-programmet» og velg søknad:
  • «Trollstipend 2020»
  • «Troll: Støtte til forbedrende besøk 2020».
 • Les alle spørsmål i søknaden nøye.
 • Husk å lagre underveis. Du kan logge deg av og fortsette med søknaden på et senere tidspunkt helt til du er fornøyd med innholdet.
 • Detaljert dag for dag program for hele oppholdet
 • Bekreftelse fra rektor:
  • Lærerstipend
  • Elevstipend
 • Invitasjon fra vertsinstitusjon eller bekreftelse på kurspåmelding for lærer og/eller elever

Vedlegg lastes opp i søknadsskjemaet.

Diku behandler søknadene og fastsetter stipendenes størrelse ut fra fastsatte kriterier. Søkerne vil få tilbakemelding om tildeling eller avslag innen to måneder etter utløpt søknadsfrist.

Slik rapporterer du

Alle prosjekter skal sende inn en sluttrapport senest én måned etter at studiereisen er avsluttet. Rapporteringsprosessen er lik for Troll 1 og Troll 2. Rapporten skal sendes inn elektronisk via Espresso.

Sluttrapporten skal inneholde en beskrivelse av oppholdet og vurdering i forhold til det forventede utbyttet som er beskrevet i søknaden. I tillegg må dere oppgi hvor mange som har reist og i hvor mange dager. Endelig tildeling vil bli justert iht. faktisk varighet og antall reisende.

Vi gjør oppmerksom på at de som blir innvilget gjenbesøk, må skrive rapport for studietur og gjenbesøk samlet. Denne må sendes inn til Diku senest en måned etter at det som blir gjennomført sist av studietur og gjenbesøk, er avsluttet.

 • Dokumentasjon på gjennomført reise (kursbevis eller skriftlig dokumentasjon fra rektor som viser navn på alle reisende, samt tidsrom for oppholdet)

Vedleggene lastes opp i Espresso før innsending av rapporten. Bilag utover dette skal ikke sendes til Diku.

Diku evaluerer rapporten og utbetaler restbeløpet på maksimalt 20 % når rapporten er godkjent. Vi gjør oppmerksom på at Diku står fritt i å bruke eller publisere rapporten eller deler av rapporten.

Juridisk informasjon

Klageadgang

Dersom du mener at Dikus vedtak om avvisning eller avslag på en søknad skyldes saksbehandlingsfeil eller vesentlig svikt eller mangler ved skjønnsutøvingen, så kan du klage på vedtaket. Nedenfor finner du nærmere informasjon om hvilke vedtak og typer feil som kan påklages, hvordan man kan gå frem for å fremme en klage, og hvordan denne vil bli behandlet av Diku.

Hvilke vedtak kan påklages?

Dikus vedtak om avvisning av eller avslag på en søknad om tildeling av midler kan påklages. I tillegg kan avvisnings- og avslagsvedtak knyttet til innsynsbegjæringer påklages.

Med avvisning av en søknad menes at søknaden ikke tas under realitetsbehandling fordi den er funnet å ha formelle feil eller mangler, f.eks. at den er innlevert etter søknadsfristen, eller at den bryter andre formelle krav som gjelder for den aktuelle søknadstypen. Med avslag på en søknad menes at søknaden etter realitetsbehandling ikke er blitt innvilget eller ikke innvilget fullt ut, f.eks. fordi søknaden som følge av mangler/svakheter ikke nådde opp i konkurransen om midler.

Hvilke grunnlag kan en klage støttes på?

En klage over vedtak knyttet til en søknad om tildeling av midler kan kun begrunnes med at avvisningen eller avslaget skyldes en formell saksbehandlingsfeil eller vesentlig svikt eller mangel ved utøvelsen av det faglige skjønn som ligger til grunn for vedtaket.

Med formelle saksbehandlingsfeil menes brudd på forvaltningslovens alminnelige regler om saksbehandling i forvaltningen, eller Dikus egne bestemmelser om behandlingsmåten for søknader slik disse fremgår i informasjon gitt i tilknytning til den aktuelle søknadsprosess.

Med faglig skjønn menes den faglige vurderingen av søknadens kvalitet som Diku foretar, basert på de faglige, strategiske, geografiske og politiske prioriteringer som reflekteres ved vurderingskriteriene i utlysningen, og på søknadens relative styrke sett opp mot de øvrige søknader som konkurrerer om de samme midler/goder.

Med vesentlig svikt eller mangel ved utøvelsen av faglig skjønn menes feil i form av at det er tatt utenforliggende hensyn, eller at avgjørelsen er vilkårlig, sterkt urimelig eller innebærer en usaklig forskjellsbehandling.

Det presiseres for øvrig at det ikke er adgang til å supplere den opprinnelige søknaden med nye eller utdypende opplysninger ved fremsettelsen av en klage (f.eks. supplering av beskrivelser av prosjekt, tiltak, kvalifikasjoner, målsettinger, etc.). Eventuelle slike supplerende opplysninger vil bli sett bort fra i omgjørings- og klagevurderingen.

Hvordan går man frem for å påklage et vedtak?

En klage må fremsettes for Diku innen klagefristen, og være signert av en person som har myndighet til å representere den person/institusjon som er part i saken vedtaket gjelder. Klagen må angi hvilket vedtak det klages over, og nevne den endring som ønskes i vedtaket. Klager bør også så langt som mulig søke å klargjøre hvilket grunnlag klagen støtter seg på.

Fristen for å påklage et avvisnings- eller avslagsvedtak er 3 uker, regnet fra den virkedag da søkeren mottok vedtaket. Fristen utløper på samme virkedag i den tredje påfølgende uke. Dersom utløpsdagen er en helgedag, forlenges fristen til første påfølgende virkedag.

Hvordan vil klagen behandles av Diku?

Etter at Diku har bekreftet mottak av en klage, så vil Diku så snart som mulig foreta en vurdering av om klagegrunnene gir grunnlag for en omgjøring av vedtaket. Hvis klagen anses begrunnet, vil Diku kunne fatte vedtak om hel eller delvis omgjøring i søkers favør.

Hvis Diku ikke finner klagen begrunnet, vil Diku sende klager en begrunnet avgjørelse for hvorfor klagen ikke ledet til omgjøring. Dersom klager ønsker å opprettholde klagen etter å ha mottatt denne begrunnelsen, så vil Diku på søkers oppfordring og uten unødig opphold oversende saken til rett klageinstans. Klager vil da også kunne supplere sine klagegrunner i lys av begrunnelsen fra Diku.

Hvem som er rett klageinstans beror på hvem som er administrativt ansvarlig for det aktuelle programmet. For de fleste programmer vil det være enten Kunnskapsdepartementet eller Utenriksdepartementet.

Klagesaker søkes behandlet så snart som mulig, og Diku har som mål å besvare alle klagehenvendelser innen 3 uker fra mottak.

Offentlighet og innsyn

Diku forvalter betydelige offentlige midler til tiltak som skal bidra til å styrke kvaliteten i norsk utdanning. Å forvalte offentlige midler fører med seg et stort ansvar, både med hensyn til korrekt og etterrettelig bruk av midlene, og å arbeide effektivt og målrettet for å sikre at midlene gir best mulig resultat for fellesskapet. Dette er et ansvar vi tar på høyeste alvor, og vi ønsker offentligheten velkommen for å kontrollere oss på at vi håndterer dette ansvaret på en god måte.

Offentlighet i Dikus forvaltning

Utover å arbeide aktivt for å selv løpende offentliggjøre viktig informasjon om de ulike deler av vår virksomhet, legger vi stor vekt på å gi enhver slikt innsyn som man har krav på under norsk rett. Reglene om innsyn for allmennheten fremgår i første rekke av lov om rett til innsyn i offentlig verksemd (offentleglova, offl.), mens de som er part i en konkret sak også kan ha rett til såkalt partsinnsyn under lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven, fvl.).

Utgangspunktet under disse lovene er åpenhet og tilgang. Likevel kan andre hensyn i enkelte tilfeller begrunne at innsyn i visse dokument og opplysninger begrenses, midlertidig (utsatt innsyn) eller permanent (innsynsnekt). Slike unntak kan bl.a. være forankret i taushetsplikt, personvernhensyn, konfidensialitetsregler, og administrative behov for å sikre en god og effektiv saksbehandling.

Vi vurderer om slike hensyn gjør seg gjeldende når vi mottar en begjæring om innsyn. Dikus mål er å praktisere så mye offentlighet rundt vår forvaltning som mulig, og at unntak fra innsynsretten kun skal hvor det har hjemmel i lov eller forskrift, og anses strengt nødvendig.

Innsyn for parter (partsinnsyn)

Som part i en forvaltningssak har man normalt rett til å gjøre seg kjent med de dokumenter som hører til saken, jf. fvl. § 18. Det gjelder likevel visse unntak fra dette, jf. fvl. §§ 18a-c, 19 og 20.

For å sikre en rask og sikker behandling av begjæringer om partsinnsyn, anbefaler vi deg å sende kravet til [email protected] I begjæringen må du oppgi saksreferanse eller annen informasjon som angir hvilken sak det er tale om, hvilken rolle du har i saken (part/partsrepresentant), samt hvilke saksdokumenter du ønsker innsyn i. Dersom du har spørsmål knyttet til slike forhold, kan du ta kontakt med den saksbehandleren som har håndtert saken hos oss.

Begjæringer om partsinnsyn vil bli behandlet så raskt som mulig. I enkelte tilfeller vil vi likevel kunne ha behov for mer tid til å behandle innsynsbegjæringer. Da vil vi gi deg et foreløpig svar der vi angir hvorfor behandlingen vil kreve mer tid, samt når du kan forvente å få svar.

Det vil fremgå av Dikus vedtak i innsynssaken din om visse dokument eller opplysninger omfattet av innsynsbegjæringen er utsatt/unntatt, og hvilket grunnlag dette i tilfelle har. Dersom enkeltstående opplysninger er unntatt fra innsyn, vil disse være sladdet.

Vedtak om helt eller delvis avslag kan påklages, jf. fvl. § 21 og Kapittel IV. For mer informasjon om hvordan gå frem for å påklage et vedtak og hvordan klagesaken vil bli behandlet av Diku, vennligst se våre informasjon om klageadgang.

Innsyn for allmennheten (alminnelig innsynsrett)

I kraft av offentleglova har alle fysiske og juridiske personer som hovedregel rett til å få innsyn i dokument som inngår i Dikus forvaltningsvirksomhet, jf. offentleglova (offl.) § 3. Nektelse av innsyn kan likevel skje hvor det foreligger særskilt hjemmel for å unnta dokument eller opplysninger fra slikt innsyn, jf. offentleglova Kapittel 3. Slike unntak kan gjelde for et eller flere dokument i sin helhet, eller for enkeltopplysninger i enkelte dokument som man har bedt om innsyn i.

For å sikre en rask og sikker behandling av begjæringer om alminnelig innsyn, anbefaler vi at slike begjæringer enten sendes via vår postliste på eInnsyn, eller per e-post. Ved innsendelse per e-post, er det viktig at man tydelig angir hvilke dokumenter/saker e.l. det er man ønsker innsyn i, jf. offl. § 28. Dersom du har spørsmål når du ønsker slikt innsyn, ber vi om at du tar kontakt med våre arkivmedarbeidere.

Begjæringer om alminnelig innsyn vil bli behandlet så raskt som mulig. I enkelte tilfeller vil vi likevel kunne ha behov for mer tid til å behandle innsynsbegjæringer. Da vil vi gi deg et foreløpig svar der vi angir hvorfor behandlingen vil kreve mer tid, samt når du kan forvente å få svar.

Det vil fremgå av Dikus vedtak i innsynssaken din om visse dokument eller opplysninger omfattet av innsynsbegjæringen er utsatt/unntatt, og hvilket grunnlag dette i tilfelle har. Dersom enkeltstående opplysninger er unntatt fra innsyn, vil disse være sladdet.

Vedtak om helt eller delvis avslag kan påklages, jf. offl. § 32. For mer informasjon om hvordan gå frem for å påklage et vedtak og hvordan klagesaken vil bli behandlet av Diku, vennligst se vår informasjon om klageadgang.

Habilitet

Reglene om habilitet skal bidra til at forvaltningsvedtak treffes på et objektivt grunnlag, uten påvirkning av utenforliggende hensyn. Habilitetskravene skal sikre at personer som har tilknytningspunkt til en aktuell sak, som det i alminnelighet ville kunne stilles spørsmål ved, fratrer fra behandlingen av denne saken. At noen erklærer seg, eller blir erklært inhabile til å delta i en sak, betyr derfor ikke at vedkommende er å klandre for noe. Habilitetsreglene er slik sett preventivt innrettede ordensregler, som skal hindre at objektiviteten i saksbehandlingen kan trekkes i tvil. Reglene om habilitet fremgår av forvaltningsloven kapittel II

Rutiner for å sikre habilitet i Diku

Som en statlig tilskuddsforvalter med ansvar for fordeling av betydelige offentlige midler, er Diku svært opptatt av at saksbehandlingen vår, og avgjørelsene vi treffer, utelukkende baserer seg på relevante og korrekte fakta, og at de reflekterer et godt faglig skjønn. Som et ledd i dette, er det fast praksis i Diku at personer som skal delta i forvaltningsmessige vurderinger og avgjørelser vurderer sin egen habilitet før deltagelsen påbegynnes, jf. forvaltningsloven § 8.

Dette gjelder uavhengig av om personen er en ansatt saksbehandler i Diku eller en ekstern fagperson som deltar i Dikus saksbehandling eller i avgjørelse av slike saker, og om avgjørelsene fattes individuelt eller gjennom kollegiale organ (komitéer, programstyrer, ekspertgrupper, e.l.). Alle eksternt engasjerte fagpersoner plikter å følge de samme rutiner som våre interne ansatte med hensyn til habilitet.

I tvilstilfeller avgjøres spørsmål om habilitet av seksjonsledere, eventuelt med bistand fra våre jurister.

Forhold som fører til inhabilitet

Den sentrale regel for å vurdere habilitet er forvaltningsloven § 6. Bestemmelsen skiller mellom tilknytningsforhold som leder til automatisk inhabilitet (§ 6, første avsnitt), og forhold som ut fra en nærmere vurdering kan lede til at inhabilitet konstateres (§ 6, annet avsnitt).

De forholdene som fører til automatisk habilitet er alle knyttet til relasjonen mellom personen som skal delta i saksbehandlingen og én eller flere parter i saken (om begrepet «part», se forvaltningsloven § 2, bokstav e). Dette er normalt enkelt å fastslå, da tilknytningspunktene angår forhold som slektskap o.l.

Dersom ingen slike automatisk inhabiliserende forhold foreligger, kan saksbehandleren likevel være inhabil dersom det foreligger «særegne forhold» som er «egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet». Diku praktiserer en streng norm ved vurderingen av om det foreligger slike særegne forhold.

En saksbehandler vil også bli konstatert inhabil dersom hans eller hennes nærmeste leder er inhabil (såkalt «avledet inhabilitet», se § 6, tredje avsnitt).

Konsekvenser av inhabilitet

Bestemmelsen i forvaltningsloven § 6 gjør det klart at all deltagelse i forvaltningssaker er forbudt for den som er inhabil («ugild til å …»).

I tilfeller hvor arbeidet allerede er påbegynt når det blir klart at vedkommende er inhabil, så må personen straks avslutte sin befatning med saken og overgi den til en ny saksbehandler som er habil. Den nye saksbehandleren må da foreta en ny og selvstendig vurdering av saken, slik at eventuelle skjevheter ved den inhabile personens vurdering blir nøytralisert.

Dersom noen som er inhabile har deltatt i saksbehandlingen frem mot et enkeltvedtak, f.eks. et vedtak om tilskudd, så vil det kunne danne grunnlag for en klage over vedtaket. Inhabilitet vil kunne medføre at vedtaket er ugyldig, og at det må undergis en fornyet vurdering, jf. forvaltningsloven § 41.

Mer om Trollstipend

Gjennom Troll-avtalen (Avtale om økonomisk, industrielt og vitenskapelig samarbeid) fra 1986 har Norge forpliktet seg til å sette av et beløp til stipend for norske fransklærere og elever i grunnskolen og i den videregående skolen. Det er satt av til sammen ca. 2 millioner kroner til disse stipendene.

To typer Trollstipend

Det finnes to typer Trollstipend. Troll 1 er individuelle stipend for fransklærere og Troll 2 er stipend for elevgrupper. Stipendene skal brukes til studiereiser i Frankrike eller franske oversjøiske departementer. I 2020 lanserte Diku et pilotprosjekt som åpnet for at skoler som har etablert samarbeid med en fransk partnerskole kan søke om Trollstipend for å arrangere gjenbesøk fra Frankrike til Norge.

Troll 1 – Individuelt stipend for fransklærere

 • Målet er å gi norske fransklærere mulighet for faglig og kulturell oppdatering i Frankrike

Troll 2 – Stipend for franskklasser/elevgrupper

 • Målet med ordningen er å legge til rette for at norsk ungdom kan få studieopphold i Frankrike for å få bedre kunnskap om fransk kultur og språk. Det er også et mål å legge til rette for mer samarbeid mellom franske og norske skoler. Det kan derfor søkes om midler til gjenbesøk fra en fransk partnerskole dersom dere har et etablert samarbeid.
Nye kasinoer 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1 plass! Enorme jackpotter!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2 plass i rangeringen

Hvilket casino du skal velge
Legg att eit svar

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: