Victorious – kjemp skulder om skulder med gladiatorene!

Nye kasinoer 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1 plass! Enorme jackpotter!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2 plass i rangeringen

Coronavirus

Vi følger smittevernprosedyrer som er utarbeidet av helsemyndighetene.

Etter den 20. april har alle landets kiropraktor klinikker tillatelse til åpne igjen.
Kontakt din klinikk for timebestilling eller evt. gebyrfri avbestilling.

Vi ønsker at du avbestiller timen hvis du har tegn på:

 • Luftveissymptomer
 • Magesymtomer (diare, smerter, nedsatt matlyst)
 • Feber
 • Vært i kontakt med noen som har påvist korona Covid-19
 • Vært i utlandet siste 14 dagene

Når du ankommer venterommet, hold 2 meter avstand fra andre, ta på minst mulig og det er bare helsepersonell som åpner og lukker dører.

Ta kontakt med klinikken din for å få råd og svar på spørsmål.

Generelt om skuldersmerter

Skuldersmerter er svært vanlig og kan ha flere forskjellige årsaker som din kiropraktor kan undersøke, diagnostisere og behandle. Skuldrene våre er utsatte for smerter både i forbindelse med kontorarbeid og ved trening.

Symptomer ved skuldersmerter

Smerter i skuldrene er svært vanlig og kan ha flere årsaker som kiropraktoren kan hjelpe deg med å finne ut av. Vanlige symptomer ved muskelsmerter, senebetennelse eller impingement syndrom er:

 • Skarp smerte i skulderen når en løfter armen sideveis og opp, særlig over skulderhøyde
 • Smerter om natten, spesielt ved ligging på skulder.
 • Vanskelig å ta seg selv opp på ryggen mellom skulderblad. Begrenset bevegelse av skulder regioen.
 • Verk i overarmen rett nedenfor skulderen, noen ganger helt ned til underarm og hånd.
 • Hoven, varm og øm muskulatur

Hva kan jeg gjøre selv med skulderplager?

Dersom man sliter med vonde eller stive skuldre er det flere tiltak man selv kan gjøre

Hovedsakelig gjelder det å holde seg i aktivitet og følge med på spenningsmønstret i nakke og skulderbuer. Mange har en stressende hverdag med jobb og familie hvor det er lett å bli anspent og stiv i nakken og skulderpartiet. Det være bevisst disse spenningene er viktig slik at man rekker å senke skuldrene i tide før musklene har blitt stive og ømme. På den måten kan man slippe unna påfølgende nakkesmerter og f.eks. spenningshodepine. Muskulære smerter med ømme og stive muskler med triggerpunkter eller myoser er svært vanlig årsak til skuldersmerter. Under finner man fem tips som kan hjelpe mot nakkesmerter. Er smertene derimot for store burde du besøke en kiropraktor nær deg.

Når skal jeg oppsøke hjelp ved smerter i skulder?

Når du har lest gjennom symptomer ved skuldersmerter er det viktig å stille seg spørsmålet når man skal oppsøke hjelp.

Nye kasinoer 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1 plass! Enorme jackpotter!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2 plass i rangeringen

Vi ser at flere og flere velger kiropraktorer til å vurdere og behandle sine skulderplager på en trygg og effektiv måte. Nedenfor lister vi opp en del smerter og situasjoner hvor vi anbefaler å kontakte kiropraktor snarest

 • Skarp smerte når du løfter arme opp langs siden eller over hodet
 • Natte smerter, spesielt når du ligger på skulderen
 • Verkende smerte i skulderregionen
 • Nakkesmerte som stråler ut mot skuldrene

Akutte skuldersmerter

Skuldrene er spesielt utsatt for skader etter fall og løfting. Smerter om natten er vanlig ved akutte skuldersmerter.

Årsaker til akutte skuldersmerter kan være

Betennelse i skulder

Når man snakker om en betennelse er det viktig å skille mellom en infeksjon (bakteriell) og en betennelse (ikke bakteriell) i muskel, sener eller leddstrukturer.

En bakteriell infeksjon i skulder regionen er meget alvorlig og man har ofte feber og redusert allmenntilstand som trenger rask medisinsk behandling. En ikke-bakteriell betennelse som man ser ved f.eks. senebetennelser, ømme muskler og stive ledd er noe kiropraktorer er god på å behandle. Andre årsaker til betennelse i skulder er Revmatiske sykdommer som Fibromyalgi.

Skulderbetennelse kan stamme fra en betennelsesreaksjon som følge av en akutt overbelastning på sener, muskler eller leddforbindelser eller gjentatte overbelastninger over tid.

Kroniske skuldersmerter

Hvis du har hatt skuldersmerter i over tre måneder kan dette kategoriseres som kronisk. Det viktig å kjenne til symptomene ved akutte skuldersmerter slik at man kan stoppe det før det blir kroniske smerter som ofte tar tid å behandle.Hvis du har hatt vondt i skuldrene over en lengre periode er det viktig å besøke en kiropraktor.

Røntgen, MR eller ultralyd av skulder

Kiropraktorer kan ved behov henvise pasienter til røntgen, MR eller CT undersøkelser på lik linje med leger. Ved traumatiske (fall, slag) skuldersmerter er det vært viktig å ta bildediagnostikk av skulder og kraveben for å utelukke alvorlig skade. Røntgenundersøkelser kan fremstille bilder av skjelettet som kan være avgjørende for diagnose og behandling. Røntgen undersøkelser av skulder kan gi oss en vurdering av

Kjenner du til de vanligste skulderskadene?

Skulderskader deles inn i to kategorier: akutte skader og belastningsskader. På denne siden finner du en oversikt over de vanligste skadene fra begge kategoriene.

De akutte skadene oppstår oftest i idretter hvor det er høy risiko for fall, eller hvor det er mange sammenstøt. Disse skadene oppstår uforutsett og øyeblikkelig.

Belastningsskader bygger seg opp gradvis, og kan ikke knyttes til en bestemt hendelse. Årsaken er gjerne en overbelastning over tid. Fordelen er de kan forebygges ved å blant annet tilpasse treningsbelastningen i forhold til kroppens yte- og tåleevne. Selv om akutte skader ofte oppstår uforutsett, kan de også forebygges. Les mer om skadeforebyggende trening ved å følge lenken nederst på siden.

Akutte skulderskader

Kragebensbrudd

Kragebenet går fra brystbenet til skulderbladet. Brudd i kragebenet er vanligst i kontaktidretter og sykling, og de oppstår gjerne etter et fall eller et kraftig støt mot skulderen. Kragebensbrudd blir oftest behandlet uten operasjon, og man blir som regel helt frisk i løpet av seks uker. I noen tilfeller er det aktuelt med operasjon for å komme raskere tilbake til idrett.

En skulder ute av ledd

Skulderen kan gå ut av ledd i flere retninger, men i 95 % av tilfellene skjer det fremover. Skaden oppstår gjerne når man faller på en utstrakt arm eller at armen utsettes for en stor påkjenning når den er vendt utover og oppover (såkalt utad-rotasjon av abdusert arm). Et typisk eksempel på dette er hvis armen til en håndballspiller blir hektet når hun skal skyte. Det er svært smertefullt å få skulderen ut av ledd, og den skadde får umiddelbart problemer med å bevege armen. Man må beregne en opptreningsperiode på minst 3 måneder før man igjen kan drive normal idrett.

Ustabil skulder etter tidligere skade

Hvis du har hatt skulderen ut av ledd en gang, har du større risiko for å oppleve det igjen. Gjentatte hendelser hvor skulderen går ut av ledd kan endre dynamikken i skulderen, slik at man kan blir mer utsatt for belastningsskader. Treningsprogrammet nederst på siden har til hensikt å forebygge dette. Om det ikke hjelper, kan det være aktuelt å operere.

Skade på AC-leddet

AC-leddet fester kragebenet til skulderbladet, og skader i AC-leddet oppstår gjerne ved at man faller på skulderen. Alvorlighetsgraden varierer, men i de aller fleste tilfellene kan skadene behandles uten operasjon. Det er stor sannsynlighet for å bli helt frisk etter en skade i AC-leddet, men noen kan få en liten forhøyning i overgangen mellom skulderbladet og kragebenet. Dette er normalt og som oftest uproblematisk.

Brudd i overarmen

Når man faller på skulderen eller på en utstrakt arm, kan det oppstå brudd i overarmsbenet (humerus). Dette bruddet rammer hyppigst eldre, benskjøre og barn.

De vanligste belastningsskadene i skulderen

Kastskulder

Kastskulder er en samlebetegnelse for flere typer overbelastningsskader, der de vanligste er labrumskader og rotatorcuff tendinopati (se nedenfor). Som navnet antyder, er denne type skader vanlig i idretter som involverer kasting, men også i svømming og andre øvelser der skulderen belastes over tid.

En kastskulder kjennetegnes av smerte på utsiden eller baksiden av skulderen, og oppstår under eller etter aktivitet som foregår med armen over skulderhøyde. Smerten er ofte vanskelig å lokalisere, og er forbundet med redusert kraft og nøyaktighet i utførelsen av aktiviteten eller bevegelsen. Eksempler på dette kan være en serv i tennis eller et håndballkast. Av og til er smerten forbundet med glipping eller klikking i leddet.

Skulderens leddkapsel er viktig for stabilitet. Over tid kan fremre del av leddkapselen gradvis tøyes ut, og det kan oppstå småskader på rotatormansjetten (rotatorcuffen, musklene rundt skulderbladet) og labrum.

Labrumskade (SLAP-lesjon)

Gjentatte kastbevegelser med stor kraft og dårlig muskelsamspill kan føre til en labrumskade i skulderen. Labrum er en bruskkant som stabiliserer og beskytter skulderleddet. Den vanligste skadetypen er en såkalt SLAP-lesjon og betyr at skaden ligger i den øvre del av bruskkanten hvor bicepssenen fester seg.

Skaden sees spesielt i idretter hvor mye av aktiviteten foregår over skulderhøyde, slik som håndball og svømming. Det kan være vanskelig å diagnostisere en SLAP-lesjon fordi den er ofte påvist blant idrettsutøvere som ikke har noen symptomer.

En labrumskade kan også oppstå som en akutt skade.

Kasting er belastning

En håndballspiller kaster minst 48 000 ganger per sesong. Disse kastene kan ha en hastighet opp i mot 100 km/t.

Rotatormansjett tendinopati

Også kalt senebetennelse eller senesykdom i rotatormansjetten (rotatorcuffen). Dette er musklene som stabiliserer skulderen. Denne tilstanden er et resultat av gjentatt overbelastning eller inneklemming (impingement) som fører til smerte og degenerasjon av senen(e) rundt skulderbladet. Smerten forverres ved bestemte bevegelser, noe som avhenger av hvilken sene det gjelder. Plassforholdene og bevegelsesdynamikken i skulderen kan endres, og smerte kan oppstå når senen klemmes mot ben. Bakre inneklemming er vanligere blant idrettsutøvere i kastidretter og oppstår når senen klemmes mellom hodet på armen (humerus) og skulderbladet (scapula).

Subakromialt smertesyndrom

Tilstanden oppstår gjerne etter en overbelastning av en eller flere sener. Smerter er lokalisert i og rundt skulderen. Tilstanden kan ramme idrettsutøvere i alle aldre, men den er mer typisk for de som er eldre enn 40 år. Det kan være vanskelig å utføre aktiviteter hvor man er nødt til å løfte armen over skulderhøyde.

Nyere forskning antyder at operasjon ikke er mer effektivt enn konservativ behandling, selv om det opereres ofte. Konservativ behandling bør derfor være førsteprioritet ved subakromialt smertesyndrom. Denne behandlingsformen er effektiv for de fleste. Det kan likevel ta 6–12 måneder med regelmessig trening før man oppnår gode resultater. Konservativ behandling bør veiledes av en fysioterapeut, og den vil ofte innebære:

 • Bruk av smertestillende medikamenter for akutte smerter (ved behov). Dette bør ikke brukes lenger enn 2 uker.
 • Gradert, tilpasset trening med sikte på å forbedre skulderens bevegelsesdynamikk (biomekanikk) og styrke.
 • Hjemmeøvelser med fokus på skulderens støttemuskulatur. Øvelsens bør utføres regelmessig over lang tid.

Priser – skulderkirurgi

Prisinformation

Priserne er gældende fra 1. januar 2020. Alle priser er vejledende. Prisen kan variere alt efter materialevalg og kompleksitet og fastsættes af speciallægen i forbindelse med konsultationen.

Alle undersøgelser og behandlinger tillægges et gebyr på 6 % til dækning af den lovpligtige patientforsikring.

Betalingsinformation

Betalingsmuligheder

Du har mulighed for selv at betale for din behandling eller benytte din eventuelle sundhedsforsikring, som sikrer betalingen ved accept fra dit forsikringsselskab om dækning af den eksakte lidelse. Hvis det offentlig skal betale, kræver det en henvisning fra et offentligt sygehus via det udvidede frie sygehusvalg.

Information til private patienter, som selv betaler

I forbindelse med booking af operation skal operationen betales 14 dage før planlagt operationsdato. Betaling kan foregå kontant eller ved indbetaling via bank og skal være os i hænde rettidigt. Betalingsdato fremgår af forskudsfakturaen. Kvitteringen for indbetaling skal medbringes.

Ved manglende betaling ser vi os nødsaget til at aflyse din planlagte operation, og du vil blive opkrævet et gebyr på 5.000 kr.

Afbud inden for de sidste 14 dage inden operation eller udeblivelse koster kr. 5.000. I disse tilfælde refunderes din forudbetaling for operationen minus kr. 5.000. Ved sygdom kan du, mod forvisning af lægeerklæring, få refunderet hele beløbet.

Udeblivelsesgebyr ved konsultation, undersøgelse og operation i lokalbedøvelse

Hvis du bliver forhindret i at møde op til en konsultation, undersøgelse eller operation i lokalbedøvelse, beder vi dig kontakte os senest 2 hverdage før, så vi kan tilbyde tiden til en anden. Aleris-Hamlet vil opkræve et udeblivelsesgebyr på 400 kr., såfremt du ikke møder op til den aftalte konsultation, undersøgelse eller operation i lokalbedøvelse, eller hvis du melder afbud mindre end 2 dage før planlagt fremmøde.

Nye kasinoer 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1 plass! Enorme jackpotter!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2 plass i rangeringen

Hvilket casino du skal velge
Legg att eit svar

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: